Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 19 jan. 2022

Aksjer for nybegynnere

Aksjer er ikke vanskelig, og du behøver ikke mye penger for å begynne å investere.

«Men, det er risikabelt!»

Risiko er ikke farlig. Det betyr at markedet svinger i verdi. Med en diversifisert portefølje (ikke alle eggene i samme kurv) og en lengre tidshorisont på investeringen, reduseres risikoen til et nivå mange er komfortable med.

Er du ivrig etter å komme i gang med aksjer? Gå direkte til valg av nettmegler

Hva vil det si å eie en aksje?

Kjøper du én aksje i Equinor, så blir du faktisk medeier i Norges største selskap. Denne ene aksjen gir deg samme rettigheter som andre, langt større aksjonærer.

Som aksjonær har du rett til å delta og stemme under generalforsamlingen, samt motta din andel av utbytte. Og har du mye på hjertet, kan du til og med kreve å tale under forsamlingen.

Hvorfor skal man investere i aksjer?

Det korte svaret:

For å oppnå høyere forventet avkastning på pengene dine.

Historisk sett er det ingen andre spareformer som har gitt større avkastning over tid enn aksjemarkedet. Men da må du tåle å se at aksjene svinger i verdi, ha tålmodighet og tenke langsiktig.

Hovedindeksen 1996-2021

Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) har i perioden 1996 til januar 2021 steget med 906 prosent. Kilde: Yahoo Finance

Gjennomsnittlig årlig avkastning Oslo Børs Hovedindeks fra 1996 til 2021

I samme periode har gjennomsnittlig årlig avkastning vært 13,4 prosent (10,69 prosent etter inflasjon). Se bildet i full størrelse.

En «heads up» før du kaster deg ut i aksjemarkedet

Det er tre spørsmål du bør stille deg selv før du investerer i aksjemarkedet:

 1. Kan jeg spare i BSU og få skattefradraget?
 2. Har jeg lån med høy rente?
 3. Trenger jeg pengene innen fem år?

Er svaret 3 x nei?

Du er klar!

Ikke?

Investering handler om avkastning og risiko. Målet er å oppnå høyest risikojustert avkastning innenfor vår risikoprofil.

Det betyr at vi alltid velger alltid bør velge alternativet med lavest risiko, dersom avkastningen er lik eller høyere. Eller høyest avkastning ved samme risiko.

Med BSU-rente, pluss fullt skattefradrag, oppnår du en risikofri avkastning på over 20 prosent. Gitt at planen er å kjøpe bolig i Norge, er det ingen grunn til å investere så mye som en krone i aksjemarkedet, så lenge du har denne muligheten.

Det samme gjelder lån med høy rente: Ekstra nedbetaling av for eksempel kredittkortgjeld, forbrukslån, og – i enkelte tilfeller – billån, gir deg bedre avkastning og mindre risiko (les: ingen) enn hva du kan forvente med aksjer.

Siste spørsmål, «trenger jeg pengene innen fem år?», går på svingninger i markedet. Med forventet avkastning i aksjemarkedet, la oss si 5,75 prosent, er grunnlaget lange tidsperioder, med flere opp- og nedganger i markedet. Og det er nettopp disse konjunkturene som er grunnen til at man generelt bør ha en lengre tidshorisont enn fem år.

Skal du investere eller spekulere i aksjemarkedet?

Det som skiller begrepene fra hverandre er hvor mye risiko som er involvert. Kjøper du aksjer i et selskap som skal beholdes over lengre tid, er dette å regne som investering. Hyppige kjøp og salg faller inn under spekulasjon.

Spekulasjon uten «research» = gambling

Om du skal spekulere i aksjer må du vite hva du driver med. Hvis ikke er det ren gambling, og i likhet med casino faktisk høyere sannsynlighet for tap enn gevinst:

Forestill deg at du spiller roulette og satser på at ballen ender opp i et av de røde feltene. Ved første øyekast kan de se ut som det er 50 % sannsynlighet for at du vinner, siden du kan velge mellom rød eller svart.

Men så oppdager du at hjulet også har to grønne felt, «0» og «00». Da er det ikke lenger en 50-50 sjanse, men ganske nøyaktig 47,37 %. I aksjemarkedet kan disse grønne feltene forbindes med kurtasje, som er kostnadene du betaler megler for å kjøpe og selge aksjer.

En spekulant må slå markedet. En investor følger markedet

I filmer fremstilles ofte aksjemarkedet som ekstrem spekulasjon, for det er det som er spennende. «The Wolf of Wall Street» ville vært kjedelig om det handlet om en person med fast spareplan i et globalt indeksfond.

Men du må ikke slå markedet for å tjene penger på aksjer. Du kan også kjøpe aksjer for å ta din del av verdiskapningen i aksjemarkedet. Det er kanskje ikke like morsomt, men sannsynligheten for at du oppnår en positiv avkastning er langt større.

Hvem er det markedet egentlig består av?

Warren Buffett illustrasjon

Når du kjøper eller selger aksjer, er det alltid noen som sitter på andre siden av bordet. Det kan være en fondsforvalter med 40-års erfaring, en aksjerobot proppfull av algoritmer, eller Warren Buffett for den saks skyld. Poenget er at aksjemarkedet består av veldig mange flinke folk (og roboter), og det er altså disse du må slå hvis du skal tjene penger som «trader».

Kjøpe på topp

Det kan ta flere år å gå i null dersom du begynner å investere i aksjemarkedet på «feil tidspunkt».

Med andeler kjøpt i et indeksfond som følger hovedindeksen rett før finanskrisen brøt ut i 2018, ville det tatt to år og tre måneder før du var tilbake til null prosent i avkastning.

For NYSE-indeksen (verdens største aksjemarked) gikk det enda tregere:

NYSE Composite Indeks

Så selv om aksjemarkedet historisk sett har gitt en bedre avkastning enn bank og pengemarkedsfond, betyr ikke det at avkastningen i aksjer alltid er høyere enn andre spareformer, til tross for om investeringen beholdes i flere år.

Dette bør du vite før du kjøper aksjer

Aksjesparekonto (ASK)

Skal du investere langsiktig i aksjer eller fond? Da bør du opprette aksjesparekonto.

Aksjesparekontoen gjør det mulig å kjøpe og selge aksjer og fond, uten å betale skatt. Det skjer først når man velger å ta ut gevinsten fra kontoen. For utsatt skatt er lønnsomt, ettersom man kan bruke en del avkastningen som ellers ville gått til skatt, til å reinvestere i flere aksjer og fondsandeler. Det kan utgjøre betydelig forskjell på lang sikt.

Utbytte

Som nevnt innledningsvis har aksjonærer krav på sin andel av utbytte.

Dersom generalforsamlingen beslutter at det skal utdeles 5 kroner i utbytte pr. aksje til eierne, og du for eksempel eier 1.000 aksjer i selskapet, vil du motta 5.000 kroner i utbytte.

Ink-dag og ex-dag

To begreper du bør kunne i forbindelse om utbytte, er «ink-dag» og «ex-dag».

For å ha rett på selskapets utbytte må du eie aksje på «ink-dagen». Det er denne dagen vedtaket om utdeling av utbytte godkjennes av generalforsamlingen.

Første handelsdag etter dette kalles for «ex-dagen». Aksjene som blir kjøpt er uten rett på utbytte. Du kan fortsatt selge aksjen og ha rett på utbytte siden du var eier av aksjen på «ink-dagen».

Utbyttes påvirkning på aksjekursen

Når retten på å motta utbytte bortfaller, ser man gjerne at aksjekursen faller omtrent tilsvarende størrelsen på utbytte. Det er også logisk når man tenker på at det som tidligere var selskapets egenkapital, nå er blitt til kortsiktig gjeld til aksjonærene.

Eksempel på hvordan utbytte påvirket aksjekursen til Telenor:

Utbyttes påvirkning på aksjekursen

I dette tilfellet ble det vedtatt et utbytte på 4,4 kroner pr. aksje til Telenors aksjonærer. Det utgjorde 2,9 % av aksjekursen på «ink-dagen».

Dagen etter var aksjekursen 2,58 % lavere, nå som aksjen ble handlet uten rett på dette utbytte.

Selv om det her hadde lønnet seg å kjøpe aksjen rett før utbytte-kravet utgikk, for så å selge dagen etter, kunne det like gjerne godt andre veien.

Klikk her for å få vite mer om utbytte.

Skatt på aksjer

Hovedregelen i skatteloven at alle inntekter er skattepliktig og at det gis fradrag for kostnader og tap ved realisasjon.

Det er ingen unntak for aksjer.

Det betyr at om du selger (realiserer) en aksje med gevinst, er inntekten skattepliktig. I motsatt tilfelle får du skattefradrag på salg av aksjer med tap. (Det samme gjelder for aksjesparekonto, bare at det først skjer ved uttak som overstiger innskuddet.)

Alt går som regel automatisk

Alt av gevinst, tap, utbytte og formue, er som regel forhåndsutfylt i skattemeldingen. Dersom noe er feil eller ikke er tatt med, må man fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen (skjema RF-1159 brukes for de som ikke har skattemeldingen i nytt format)

Inngangsverdi og utgangsverdi

Inngangsverdien, eller kostprisen, er det du betalte for aksjen, inkludert alle gebyrer. Utgangsverdien er hva du solgte aksjen for, fratrukket alle gebyrer.

Skattepliktig gevinst oppstår når inngangsverdien er lavere enn utgangsverdien. I motsatt tilfelle, når utgangsverdien er lavere enn inngangsverdien, er det fradragsrett for tap på aksjene.

Eksempel på fastsettelse av inn- og utgangsverdi
»

Kjøp av 5 aksjer til 50 kroner pr. stykk, 250 kroner totalt.
+ 79 kroner i kurtasje på kjøp (avgift til megler)
= Inngangsverdien er 329 kroner.

Salg av 5 aksjer til 60 kroner pr. stykk, 300 kroner totalt.
- 79 kroner i kurtasje på salg
= Utgangsverdi er 221 kroner.

Utgangsverdi: 221 kroner
- Inngangsverdi: 329 kroner
= -108 kroner (fradragsrett på tap)

Legg merke til at selv om aksjen har økt i verdi fra 50 til 60 kroner pr. stk, ender vi opp med tap på grunn av kurtasjen som oppstod ved kjøp og salg av aksjene.

PS: Det er en vanlig misforståelse å tro at kostprisen og salgsprisen ikke allerede er korrigert for kurtasje-kostnaden. Det er altså ikke slik at man kan trekke fra disse kostnadene på skatten i etterkant, siden det allerede ligger i beregningene for gevinst og tap.

Aksjonærmodellen

Regelsettet som brukes til beskatning av gevinst og utbytte på aksjer, kalles for aksjonærmodellen.

Aksjeinntekter regnes som alminnelig inntekt, med en sats på 22 prosent.

I tillegg kommer det en oppjusteringsfaktor på 1,44. Det betyr at den effektive skattesatsen på gevinst og fradrag på tap av aksjer er 31,68 prosent.

Slik beskattes aksjer:

 • Utgangsverdien trekkes fra inngangsverdien
 • Eventuell ubenyttet skjermingsfradrag reduserer skattepliktig inntekt ved gevinst
 • Skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap oppjusteres med et faktortall (1,44 for år 2020)
 • Skattepliktig inntekt etter oppjusteringen beskattes som alminnelig inntekt (22 % sats for år 2020)
 • Ved tap får man fradrag på skatten i alminnelig inntekt (skjermingsfradraget kan ikke øke tapet, kun redusere gevinsten)
Eksempel på beregning av skattepliktig inntekt:
»

Utgangsverdi: 1.000 kr
- inngangsverdi: 200 kr
= Aksjegevinst: 800 kr

- Ubenyttet skjermingsfradrag: 100 kr
= Skattepliktig inntekt før oppjustering: 700 kr
+ Oppjusteringsfaktor på 1,44: 308 kr
= Beløp til beskatning: 1.008 kr

22 % skatt på alminnelig inntekt: 222 kr


Eksempel på beregning av fradragsberettiget tap:
»

Utgangsverdi: 200 kr
- inngangsverdi: 1.000 kr
= Fradragsberettig tap før oppjustering: 800 kr
+ Oppjusteringsfaktor på 1,44: 352 kr
= Fradrag på skatt: 1.152 kr

22 % fradrag på alminnelig inntekt: 253 kr

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er en årlig kompensasjon du får av skattemyndighetene, som gir lavere skattepliktig inntekt.

Fradraget skal reflektere avkastningen du kunne oppnådd dersom du hadde plassert pengene i et risikofritt produkt – for eksempel høyrentekonto – i det aktuelle året. Renten fastsettes av Skattedirektoratet hvert år i januar, som da gjelder for fjoråret.

For å ha rett på fradraget må du eie aksjen 31. desember.

Slik beregnes skjermingsfradraget:
»

Skjermingsgrunnlag = inngangsverdi + (ubenyttet skjermingsfradrag - utbytte)

Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlag * skjermingsrente

Aksjens inngangsverdi: 10.000 kr
Skjermingsrente: 1,3 % (holdes uendret alle årene)
Utbytte på 20 kroner deles ut i år 2 og skattes av i år 3.
Salg av aksjene skjer i år 4.

År 1:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 0 kroner
Skjermingsgrunnlag = 10.000 kr
Skjermingsfradrag = 130 kr

År 2:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 130 kr
Skjermingsgrunnlag = 10.000 + 130 = 10.130 kr
Skjermingsfradrag = 132 kr
Utdelt utbytte = 20 kr


År 3:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 130 + 132 - 20 = 242 kr
Skjermingsgrunnlag = 10.130 + 242 = 10.372 kr
Skjermingsfradrag = 135 kr

År 4:
Ubenyttet skjermingsfradrag = 242 + 135 = 377 kr

Børs

Oslo Børs

Foto: Stein Henningsen

En børs er en organisert markedsplass hvor meglere omsetter verdipapirer, blant annet aksjer, på vegne av kunder – de knytter kjøpere og selgere sammen. Når prisen på hva kjøper er villig til å betale for aksjen er lik hva selger ønsker for aksjen, blir handelen automatisk gjennomført.

I Norge har vi Euronext Oslo Børs, med 210 noterte selskaper (335 selskaper om vi inkluderer Euronext- Growth og Expand). Her finner vi blant annet kjente norske selskaper som Telenor, Equinor og DNB.

Børsen holder åpent hverdager mellom 09:00-16:20:

 • Førbørsperiode: 08:15-09:00
 • Regulær handel: 09:00-16:20
 • Sluttauksjon: 16:20-16:25
 • Etterbørsperiode: 16:25-17:30

I før- og etterbørserioden registrerer meglere kjøp- og salgsordre de har mottatt fra kunder. Når børsen åpner kl. 09:00 starter den automatiske handelen. Den første ordren som gjennomføres blir dagens åpningskurs. I sluttauksjonen samles alle kjøps- og salgsordre og beregner hvilken pris det kan omsettes flest aksjer på, som da blir sluttkursen.

For handel av amerikanske aksjer, er børsene NYSE og Nasdaq åpen for vanlig handel mellom 15:30 og 22:00 norsk tid.

VPS

Alle som skal handle norske aksjer må ha en VPS-konto (Verdipapirsentralen). Dette ordner megleren for deg når du oppretter konto. Formålet med VPS er å registrere og oppbevare rettigheter – det er beviset på at du faktisk eier aksjene du har kjøpt.

Kurtasje

Kurtasje er det du betaler megleren for å gjennomføre en ordre. Den består vanligvis av en prosentandel av ordren, i tillegg til en minstekurtasje.

Selv om det ved første øyekast kan virke som en ubetydelig sum, ser vi i eksempelet under at det ved små investeringer er alt annet enn tilfellet:

Du kjøper 5 aksjer i Storebrand til 67 kroner pr. stk, totalt 335 kroner. Megleren tar 95 kroner i kurtasje, slik at kostprisen ender på 430 kroner.

Det betyr at du umiddelbart etter kjøpet har en negativ avkastning på 22 prosent. En elendig start med andre ord.

Storebrand-aksjen går opp usannsynlige 30 prosent. Du bestemmer deg for å realisere gevinsten og selger alle aksjene til 87 kroner pr. stk, totalt 435 kroner. Megleren tar også her 95 kroner i kurtasje for å selge aksjene. Du ender opp med å få tilbake 340 kroner.

Til tross for at aksjekursen steg med 30 prosent, sitter du igjen med 5 kroner i gevinst, som tilsvarer 1,5 prosent avkastning. Kurtasjen har spist opp nærmest hele gevinsten.

Så hvordan unngår man at kurtasjen ødelegger såpass mye for avkastningen?

Enkelt: Kjøp aksjer for større beløp og velg nettmegleren med lavest kurtasje.

I tabellen under ser du at kurtasje-andelen utgjør stadig mindre desto flere aksjer du kjøper av gangen, helt til du treffer laveste kurtasje. Hvis du gjør aksjehandler for større beløp (typisk over 50.000 kroner), bør man velge laveste prosent på kurtasje fremfor lav minstekurtasje.

Antall aksjerPrisKurtasje for kjøp og salg utgjør:
16872,54 %
10688,35 %
100680,85 %
1000680,3 % (laveste kurtasje)

Invester aksjer i selskaper du har god kjennskap til

Det er tonnevis av aksjer du kan velge mellom å kjøpe. Det vil alltid være en stor fordel å ha kunnskaper og forståelse om bransjen og selskapet du velger å kjøpe aksjer i. Du trenger ikke være guru på alle aksjer du kjøper, men en viss forståelse er alfa og omega. Sjekk selskapets historikk, om aksjen er lett omsettelig, kontantstrømmen, hvordan markedet utvikler seg, om det er konkurrenter som kan påvirke aksjeverdien og så videre.

Psykologi i aksjemarkedet

Du kommer garantert til å bli påvirket av følelser når du gjør valg i aksjemarkedet, noe selv ikke profesjonelle tradere klarer å blokkere ut.

Men forskjellen mellom en dreven «trader» og en nybegynner, er at «traderen» har bygget opp en mer «riktig magefølelse» gjennom kunnskap og erfaring. Det hjelper med andre ord ikke å følge magefølelsen om intuisjonen er full av feil, noe den gjerne er i begynnelsen.

Her er eksempler på psykologiske faktorer som spiller deg et puss:

1.A: Det å tape tusen kroner svir mer enn gleden du får av å vinne tusen kroner

1.B: Den første tusenlappen i gevinst gir større positiv opplevelse enn den neste tusenlappen i gevinst

Denne er lett å kjenne seg igjen i for alle som har opplevd å både ha mistet og funnet penger: 500-lappen du fant på gata ga deg kortvarig glede. Men når du mistet 500 kroner er du irritert i flere dager etterpå.

Og hvis du sitter med en aksje som øker med tusen kroner i verdi, vil du ikke bli fullt så glad for den neste tusenlappen med verdiøkning (Kahneman og Tversky, 1977; Shefrin og Statman, 1985).

Resultatet er at man har lettere for å selge vinneraksjer for tidlig, og beholde taperaksjer for lenge.

Psykologi i aksjemarkedet

2: Vi tar større risiko når alle alternativene er dårlige

La oss si du får 1 000 kroner, som du må plassere i én av følgende alternativer:

Alternativ A: 50 prosent sannsynlighet for å vinne 1.000 kroner
Alternativ B: Motta 500 kroner garantert

De fleste vil gå for alternativ B, og motta 500 kroner risikofritt.

I et annet tilfelle får du 2 000 kroner og følgende valg:

Alternativ A: 50 prosent sannsynlighet for å vinne 1 000 kroner
Alternativ B: Garantert å tape 500 kroner

Her velger de fleste alternativ A, for å unngå å miste 500 kroner.

Men om vi ser på det endelige utfallet, er ikke slik tankegang rasjonell:

Alternativ A i første valg gir et resultat på 1 500 kroner (1 000 kr + 500 kr).

I neste valg kunne man fått nøyaktig det samme sluttresultatet om man hadde valgt alternativ B: 2 000 kr - 500 kr = 1 500 kr.

I stedet velger de fleste å gamble på å vinne mer, selv om man også i første valg kunne gjort det samme og fått samme mulige gevinst.

Spread

Når du skal handle aksjer i et selskap vil du se at kjøp- og salgskursen ikke er lik. Denne differansen kalles for «spread». Det er en kostnad kjøper betaler for at megleren skal gjennomføre ordren på børsen.

Spread

Eksempel:

Kjøpskurs Equinor: 137,45
Salgskurs Equnior: 137,55
Spread = Selg (ask) - Kjøp (bid) = 137,55-137,45 = 0,1
Spread i prosent = (Spread / Salgskurs) * 100 = (0,1 / 137,55) * 100 = 0,07 %.

For å enklere forstå at det faktisk er en kostnad for kjøperen, så kan man tenke seg kjøp og salg av aksjer uten endringer i aksjekursen:

Kjøp av 1.000 aksjer i Equinor for kr. 137,55 pr. stk. = 137 550 kroner
Salg av 1.000 aksjer i Equinor for kr. 137,45 pr. stk. = 137 450 kroner

Selv om kursene er uendret, sitter man igjen med 100 kroner mindre på grunn av «spread-kostnaden»

Ved mindre likvide aksjer vil det normalt være en større differanse mellom kjøp og salg, og dermed også en høyere kostnad for kjøper.

Ordretyper

Enkel/Normal

Dette er vanlig aksjehandel hvor du kjøper aksjer til oppgitt pris eller billigere, eller selger aksjer til oppgitt pris eller dyrere.

Prisen du oppgir i ordren er det som avgjør om det er en markedsordre (kjøp/salg til beste pris nå) eller limit-ordre (kjøp/salg til pris over/under nåværende markedspris). Kjøp og salg til markedspris sikrer at du får gjennomført handelen umiddelbart. Settes prisen høyere (salg) eller lavere (kjøp) enn markedsprisen, er den opplagte fordelen at du kan få bedre pris på handelen, samtidig som at du risikerer å ikke få gjennomført handelen i det hele tatt.

Eksempel:

Du legger inn en kjøpsordre på 100 aksjer til 10 kroner pr. stykk. I ordreboken ligger det 90 aksjer til salgs for 99 kroner pr. stykk, og 100 aksjer til salgs for 100 kroner. Du får dermed kjøpt 90 aksjer til 99 kroner pr. stykk, og de resterende 10 aksjene til 100 kroner pr. stykk.

Fill and kill (FAK) - Så mye som mulig

Med denne ordretypen legges ordren ut på børsen og gjennomfører de handlene som er mulig til oppgitt pris. Deretter slettes ordren.

Eksempel:

Du legger inn en salgsordre på 100 aksjer til 10 kroner pr. stykk. Halvparten av aksjene blir solgt til denne prisen og ordren blir makulert.

Fill or kill (FOK) – Alt eller ingenting

Til forskjell fra «fill and kill», vil denne ordretypen kun gjennomføres dersom hele handelen blir kjøpt eller solgt for oppgitt pris.

Eksempel:

Du legger inn en salgsordre på 100 aksjer til 10. kroner pr. stykk. Det er 50 aksjer som «matcher» kjøper. Siden ikke samtlige av aksjene kunne selges for 100 kroner pr. stykk, blir heller ingen aksjer solgt.

Hold deg oppdatert

Uavhengig av om du er kortsiktig eller langsiktig investor, er det lurt å holde seg oppdatert på selskapene man har lagt penger i, men også i markedet generelt. Det betyr å se siste tall på selskapets økonomiske situasjon (fremlagt i kvartal- og årsrapporter), få med seg viktige pressemeldinger fra selskapet og få med seg nyheter som kan påvirke aksjemarkedet.

Vi anbefaler:

 • Selskapenes egne nettsider (søk etter selskapets navn + investor)
 • Tradingview - Følg bevegelser i markedet (inkludert aksjer, råvarer og kryptovaluta). Lag egne tekniske analyser og se andres idéer.
 • Newsweb - Børsmeldinger fra selskaper notert på Oslo Børs
 • Bloomberg / Financial Times - Markedsnyheter

Mer viktig kunnskap

Du kan sammenligne de å kjøpe aksjer i et selskap uten å lese årsrapporten, med å kjøpe bolig uten å gå over hva som står i prospektet.

Det er her du finner all fakta om selskapet – ingen spekulasjon. Da er det selvfølgelig en fordel at man faktisk forstår informasjonen som blir lagt ut. Med grunnleggende forståelse om regnskap er man godt på vei.

I tillegg er det viktig å forstå hva som påvirker hvor mye et selskap er verdt. Hva er det som gjør at Tesla inc handles for over 15 ganger selskapets egenkapital, når Toyotas aksjekurs blir kjøpt og solgt for en pris lavere enn deres egenkapital?

Anbefalte Finanssans Pluss-artikler

Valg av nettmegler

Når du nå sitter med nødvendige kunnskaper, er det på tide å velge en nettmegler som du vil bruke til kjøp og salg av aksjer. Vi har valgt ut fire nettmeglere som vi mener er aktuelle valg for deg som ønsker å komme i gang med aksjehandel:

Samtlige av handelsapplikasjonene er intuitive og brukervennlige. Det skal med andre ord ikke så alt for mange gjennomførte ordre før du har fått satt deg inn i systemet. I tillegg er de gratis å benytte seg av, så lenge du ikke ønsker tilleggstjenester som for eksempel sanntidsinformasjon eller omfattende analyseverktøy.

Det som skiller plattformene fra hverandre er informasjonen de tilbyr, hvilke markeder du får tilgang til, og kurtasjen du må betale for å handle aksjer.

Nordnet

Nordnet er Norges største meglerhus, og har størst utvalg av aksjer og fond.

Her får du markedsoversikt, grafer og nyheter. I tillegg får du sett ordredybde over de fem beste kjøp- og salgsordrene.

Tjenesten Shareville lar deg se hvilke aksjer andre investorer kjøper og selger.

Fordelen med Nordnet sammenlignet med Sbanken, er at du får tilgang til markedsplasser i hele Skandinavia, samt Tyskland, USA og Canada.

Nordnets aksjeplattform

Arbeidsflaten i Nordnet

Slik kjøper du aksjer i Nordnets plattform:

 • Klikk på «overfør penger». Her ser du hvilket kontonummer og kidnummer du skal bruke når du skal sette inn penger. Logg inn i nettbanken din og bruk opplysningene til å overføre penger (det tar 1-2 dager før pengene er inne).
 • I søkefeltet skriver du navnet på selskapet du ønsker å kjøper aksjer i.
 • Klikk deretter på «Kjøp».
 • Velg konto og antall aksjer du vil kjøpe. Avslutt med å klikke på «Kjøp».

Nordea

I Nordea kan du kjøpe aksjer, fond og ETF (børsnoterte fond), enten direkte i nettbanken eller gjennom Nordea Investor ( sistnevnte er anbefalt).

Du kan tilpasse arbeidsflaten i plattformen ved å legge til- og flytte moduler, som blant annet indekser, sektorer, beholdning og selvfølgelig kurslister.

Nordea Investor handelsplattform

Sbanken Aksjehandel

I Sbanken Aksjehandel får du oversikt over det mest elementære, som kursbildet på hovedindeksen og selskapene på Oslo Børs.

En vesentlig ulempe er at du kun får handlet aksjer på selskaper notert på Oslo Børs. Så dersom du har tenkt til å handle aksjer i Google eller Facebook, må du gå for en annen nettmegler.

Handelsplattformen kan også virke litt for enkel, særlig etter man har fått mer erfaring med kjøp og salg av aksjer.

For teknisk analyse av kursbildet, kan du blant annet bruke indikatorer som «simple moving avarage» (glidende gjennomsnitt), «relative strenght index» (RSI), «momentum», «stochastic» og «moving avarage convergence divergence» (MACD).

Du får også se hvilke selskaper som er dagens kjøpsanbefalinger, med tilhørende teknisk analyse gjennomført av Apollo Markets.

Sbanken Aksjehandel

Arbeidsflaten i Sbanken Aksjehandel

DNB Aksjehandel

Arbeidsflaten gir et profesjonelt inntrykk, samtidig som det er oversiktlig og brukervennlig. DNB Aksjehandel sitt sterkeste kort er uten tvil tilgangen på analyser og informasjon. Her får du både fundamentale og tekniske analyser (dagens case fra investtech.com), samt Web-TV med daglige markedskommentarer.

Arbeidsflaten i DNB Aksjehandel

Arbeidsflaten i DNB Aksjehandel

Priser

Kurtasje for kjøp av norske, børsnoterte aksjer:

NettmeglerKurtasjeMin. kurtasje
Nordea0,04 %39 kr
DNB Ung (18-28 år)0,05 %1 kr
Nordnet Studentrabatt0,15 %1 kr
Nordnet Mini0,15 %29 kr
Sbanken0,05 %49 kr
Nordnet Normal0,049 %79 kr
DNB Basis0,05 %79 kr

Kurtasje for kjøp av amerikanske, børsnoterte aksjer:

NettmeglerKurtasjeMin. kurtasje
Nordnet Mini0,2 %49 kr
Nordnet Studentrabatt0,2 %49 kr
DNB Ung0,1 %7 USD (cirka 62 kroner)
Nordnet Normal0,1 %99 kr
DNB Basis0,1 %10 USD (cirka 89 kroner)
Nordea0,2 %28 USD (cirka 250 kroner)
SbankenKun norske aksjerKun norske aksjer

Sanntidsinformasjon

Nettmeglerne ovenfor tilbyr kurser med 15 minutter tidsforsinkelse. Hvis du ønsker å se aksjekurser for selskaper notert på Oslo Børs i sanntid, med en ordredybde på fem nivåer, er prisen hos de ulike aktørene følgende:

NettmeglerSanntidsinformasjon
NordnetGratis
Sbanken99 kr pr. måned
DNB24 kr pr. måned*
Nordea-

* Dersom du ikke har behov for å se ordreboken, kan du kun få tilgang til sanntidsinfo hos DNB til 19 kroner pr. måned.

Oppsummering av nettmeglere

 • Nordea er best på pris for norske aksjer.
 • Nordnet er best på pris for utenlandske aksjer.
 • Nordnet har den mest brukervennlige plattformen.
 • Det er kun Nordea og Sbanken som har maksimumkurtasje, på henholdsvis 99 kroner og 250 kroner.

Det er gratis å opprette aksjehandel-konto hos alle aktørene. Det er ingen problemer med å ha flere VPS-kontoer, ettersom du får full oversikt over alle kontoene i VPS Investortjenester. Det er heller ingen begrensinger på antall aksjesparekonto du kan ha.

Ditt første kjøp

Når du føler du har basiskunnskapene på plass og har valgt nettmegleren som er best for deg, er det duket for kjøp og salg av dine første aksjer.

Hvor mye penger du velger å investere vil selvfølgelig avhenge av økonomien din. Vi anbefaler uansett at du begynner i det små og holder deg langt unna smerteterskelen på hvor mye du har råd til å tape. Det viktigste nå er at du blir kjent med systemet og hvordan alt henger sammen.

Nå lurer du kanskje på hvilke aksjer du bør kjøpe?

Forvirret ansikt

Det å plukke ut «vinneraksjer» er alt annet enn enkelt. For at valget ikke skal være basert på ren gjetning – som vi nevnte innledningsvis gir en lavere sannsynlighet enn 50 % for gevinst – må man rett og slett studere selskapet og kursbildet. Det kan blant annet gjøres gjennom tekniske og fundamentale analyser.

Kort forklart så innebærer en teknisk analyse at man ser på ulike indikatorer som baserer seg på aksjeprisen og volumet, for så å trekke en konklusjon om aksjen er overpriset eller underpriset.

Fundamental analyse går i dybden for å kunne gjøre en verdivurdering av aksjeselskapet. Det innebærer å gå gjennom selskapets årsrapport, foreta analyser, utarbeide fremtidsregnskap, før alt diskonteres ned til dagens verdi. Analysen er med andre ord ikke spesielt egnet for kortsiktige spekulasjoner.

I første omgang kan det være lurt å følge nettmeglernes kjøp- og salgsanbefalinger.

Lykke til med dine første aksjer!