Verdivurdering av selskaper (enkel)

Dette er en enkel innføring av verdivurdering av selskaper, med pedagogiske eksempler.

Hvis ikke målet ditt er å gjøre verdivurderinger av selskaper på egen hånd, er det utvilsomt at kunnskap om temaet kan brukes i mange andre sammenhenger.

Etter en «skikkelig» verdivurdering sitter man gjerne med en følelse av å kjenne selskapet bedre enn det kjenner seg selv. Med andre ord et veldig godt utgangspunkt før man eventuelt investerer noen kroner!

Se hvordan du bruker fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav til å finne ut hva selskapet er verdt: