Beste høyrentekonto

Innskuddsrenten på Norges beste sparebank er 3,45 %. Men hva er realrenten? Og hvorfor er dette risikofri sparing?

Risiko og avkastning

Høyrentekonto er for deg som ønsker å spare penger helt uten risiko. Siden alle norske spare- og forretningsbanker er medlemmer i Bankenes sikringsfond unngår du muligheten for at pengene dine blir tapt. Som kunde har du nemlig en garanti på inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter, om banken skulle gå konkurs. Er du så heldig å ha mer penger enn hva garantien dekker, kan du for eksempel trygt plassere to millioner kroner i Bank A, og én millioner kroner i bank B. På den måten er du sikret å få tilbake alle pengene om alt skulle skjære seg.

Du er sikkert klar over at det er en sammenheng mellom risiko og forventet avkastning. Investerer du pengene dine i et aksjeselskap som leter nye olje- og gassfelt, må forventet avkastning kompensere for risikoen som følger investeringen. Siden det å plassere pengene sine i en høyrentekonto ikke medfører noen form for risiko, kan man heller ikke forvente å få en skyhøy avkastning på investeringen. Selv om det aksjefond historisk sett har gitt 4-6 prosentpoeng høyere avkastning enn ved bankinnskudd, har man også måtte tåle kursfall og til tider mye usikkerhet. Høyrentekonto er derfor et godt valg for deg som vil spare helt risikofritt, selv om alternativkostnaden fort kan bli høy.

Beste høyrentekonto

Her er det tatt utgangspunkt i de bankene som tilbyr den høyeste innskuddsrenten fra første krone, som er landsdekkende, som ikke krever produktpakke, og som heller ikke har bruksbegrensninger (hentet fra finansportalen.nos løpende data). Det anbefales å spare i BSU (høyere rente) eller nedbetale gjeld som har høyere rente enn nominell innskuddsrente, før du plasserer penger i en høyrentekonto.

Bluestep- og Svea Finans tilbyr Norges beste innskuddsrente på 3,45 prosent, tett etterfulgt av Santander (øker innskuddsrenten til 3,45 prosent fra 19.mars 2014)

Realrenten

Trekker vi fra inflasjonsmålet (Norges Bank sitt mål på pengenes verdifall) på 2,5 prosent, og 27 prosent i skatt, står vi igjen med 0,02 prosent i realrente. Plasserer du for eksempel 100.000 kroner i Bluestep- eller Svea Finans, får du en avkastning (etter skatt og inflasjon) på 200 kroner. De beste høyrentekontoene i Norge er med andre ingen gullgruve. Inflasjonen de siste årene har derimot vært på godt under 2,5 prosent, noe som ville gitt en bedre realrente. Går vi tilbake til 1988 lå bankenes innskuddsrente på over 11 prosent(!). Se historikken her.