Verdivurdering av aksjeselskaper – en introduksjon

Denne introduksjonen av verdivurderinger viser hvordan selskaper verdsettes – inkludert rammeverk, ulike modeller og teknikker og eksempler.

Målet er at du til slutt skal utfordre markedsprisen med dine egne verdivurderinger. Det kan brukes i beslutninger om hvilke aksjer du kjøper, selger eller beholder – i tillegg til det gir forståelse om hva som påvirker virksomhetens kontantstrømmer.

I første omgang går vi gjennom den generelle prosessen i verdsetting; hvilke faktorer som er avgjørende, samt typiske metoder og teknikker som anvendes.