Risiko - Del 2

Risikohåndtering er det viktigste du bør kunne når du investerer penger.

I denne artikkelen ser vi nærmere på markedsrisiko, selskapsrisiko, diversifisering og risikojustert avkastning (inkludert Excel-mal)