Gjennomsnittsinvestoren

Når selv ikke profesjonelle fondsforvaltere som gruppe, med tilgang på Bloomberg Terminal og tilhørende tastatur, klarer å oppnå høyere avkastning enn markedet på lang sikt (Ferreira og Miguel, 2013), finnes det håp for oss privatpersoner med vanlig tastatur?