DNB Teknologi – Norges favorittfond

Aksjefondet DNB Teknologi er nordmenns favorittfond, uansett om vi måler i antall kunder (104.646) eller forvaltningskapital (14,9 milliarder kroner).

Det er kanskje ikke så overraskende når det er nesten er blitt normalt å se fondet leverer over 30 prosent i årlig avkastning. I tillegg har de stort sett har slått referanseindeksen med god margin. Bortsett fra de to siste årene.

Beveger vi oss over til børsnoterte fond (ETF) – og tør å se bak de kompliserte fondsnavnene – finnes det flere gode alternativer til DNB Teknologi, enten du foretrekker aktiv eller passiv forvaltning.

Aksjefondets avkastning

Oppskriften på å bli Norges mest populære fond er å levere en årlig avkastning på 66,4 prosent. Det gjorde DNB Teknologi tilfeldigvis i 2016.

Slik avkastning er mulig når sektoren generelt gjør det bra, samtidig som at fondet gjør det enda bedre.

I halvparten av de siste ti årene har årlig avkastning vært over 30 prosent. Annualisert avkastning, som tar høyde for avkastning på avkastningen, har i samme periode vært 21,3 prosent – 100.000 kroner er blitt til 865.425 kroner på ti år.

DNB Teknologi avkastning fra 2010 til 2020

Avkastningen i forhold til referanseindeksen

Et aksjefond som leverer høy avkastning, betyr ikke nødvendigvis at forvalterne er dyktige. Den enkleste metoden å finne ut det på er å sammenligne fondets resultater med markedet det forsøker å slå. Det er dette som kalles for referanseindeks, og kan være alt fra globale- til spissede indekser.

DNB Teknologi oppgir «MSCI World Communication Services & Information Technology» som referanseindeks. Denne består av delindeksene «MSCI World Technology» (66 %), «MSCI Media» (12 %) og «MSCI Telecom» (22 %).

(Ja, sammensatte referanseindekser gjør det vanskeligere å sammenligne fondets prestasjoner.)

Morningstar, på sin side, bruker kun teknologiindeksen til MSCI som referanseindeks til fondet.

Slik ser det ut når vi sammenligner fondets avkastning med referanseindeksene:

DNB Teknologis avkastning sammenlignet med avkastningen i referanseindeksene fra 2013 til 2020

Her ser vi at teknologiaksjene har gjort det bra de siste årene. Blant annet har gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene for Amazon vært 33,8 prosent, 27,4 prosent for Apple, og 21,6 prosent for Facebook. Det har med andre ord vært vanskelig å gjøre det dårlig i denne sektoren.

Men aksjefondet har stort sett slått referanseindeksen, ofte med god margin, som i 2016 hvor de oppnådde en meravkastning på 29,5 prosent.

2019 og 2020 har gitt en ripe i lakken

En avkastning på 32 prosent i 2019 og 25 prosent i 2020, er ikke noe som skremmer vekk kundene.

Problemet var at referanseindeksen, uansett hvilken av dem du velger å se på, gjorde det bedre. Er vi slemme og ser på den Morningstar bruker, ble fondet slått med 17,6 prosent i 2019 og 15,4 prosent i 2020.

Og grunnen til lavere avkastning? Mindre «FAANG» og mer telekom: fondet kjøpte aksjer blant annet i Deutche Telekom, Vodafone Group og Orange. Det økte eksponeringen mot telekomsektoren, som altså ikke gjorde det like bra som Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google.

Det er mer normalt enn unormalt å se aksjefond levere mindreavkastning to år på rad. Men med tanke på størrelsen og den ellers pene historikken, er det nok til å ha gitt en ripe i lakken. Så får neste år avgjøre om den er i synsfeltet.

Andelsklasser og priser

Flere andelsklasser er lik mer forvirring. Så la oss ta en rask oppklaring:

DNB Teknologi er delt inn i andelsklassene A, N og R.

Den eneste forskjellen mellom A- og N-klassen er at sistnevnte benytter en ny prismodell, som består av forvaltningshonorar samt en årlig avgift til banken (såkalt plattformavgift).

For aksjefondet DNB Teknologi er totalprisen lik i begge andelsklassene:

DNB Teknologi A = forvaltningshonorar = total pris
DNB Teknologi A = 1,20 % = 1,20 %
DNB Teknologi N = forvaltningshonorar + plattformavgift = total pris
DNB Teknologi N = 1,05 % + 0,15 % = 1,20 %

R-klassen betyr at det er en prismodell som tar i bruk resultatbasert honorar. Det betyr at man betaler en viss andel av fondets eventuelle meravkastning (avkastning høyere enn referanseindeksen) som overstiger fondets faste årlige pris.

Om slike prismodeller lønner seg i forhold til de uten resultatbasert honorar, avhenger av fondet avkastning. Det blir billigere når fondet gjør det dårlig, og dyrere når fondet gjør det bra. Uansett blir det vanskeligere for kundene å vite hva de faktisk betaler i gebyrer.

Hvor er det billigst å kjøpe andeler i DNB Teknologi?

Du oppnår lavest gebyr (totalt 1,2 %) ved å kjøpe andeler direkte i DNB.

Alternativer til å investere i DNB Teknologi

Utvalget av norske teknologifond er ikke akkurat stort. Det nærmeste vi kommer er SEB Teknologifond og BNP Paribas Funds Disruptive Technology, som innrapporteres av Alfred Berg Kapitalforvaltning. Ingen av disse kan derimot vise til like god historikk som DNB Teknologi – referanseindeksen deres har totalt sett gjort det bedre.

Beveger vi oss utenfor Norges landegrenser, og over til børsnoterte fond (ETF), er utvalget langt større. Herfra kan du velge å investere i passive eller aktive forvaltede fond:

Aktiv forvaltning

Innenfor aktiv forvaltning er det to teknologifond som er verdt å merke seg. Begge er relativt nye, og har dermed for kort historikk til å kunne si noe om hvor stor del av prestasjonen som skyldes flaks eller dyktighet. Uansett knuste begge fondene referanseindeksen i 2020, og har fått en pangstart.

Verdiutviklingen til Next Generation, teknologiindeksen til MSCI, Tin Ny Teknik og DNB Teknologi, de siste tre årene

BFG Next Generation Technology Fund

Dette er teknologifondet til verdens største kapitalforvalter, BlackRock. I 2019 endte avkastningen på 48 prosent, omtrent det samme som teknologiindeksen til MSCI. Men i 2020 ble avkastningen på hele 110 prosent, 70 prosent over referanseindeksen.

I skrivende stund består fondet av 141 selskaper, med kun 1,49 prosent som høyeste vekt for ett enkelt selskap.

Forvaltningsavgift: 1,5 %
ISIN: LU1861215975

TIN Ny Teknik

Tin Ny Teknik startet opp i 2019, og har allerede har tiltrukket seg mange kunder. Fondet investerer i en miks av selskaper innenfor teknologi og helse, med normalt 40-60 selskaper i porteføljen.

I 2020 endte avkastningen på 89 prosent, 49 prosent over teknologiindeksen.

Forvaltningsavgift: 1,5 %
ISIN: SE0014262721

Passiv forvaltning

Du har også muligheten til å investere i de samme markedene med passivt forvaltede fond. Det blir ingen meravkastning, men du slipper også mindreavkastning – resultatet blir omtrent det samme som referanseindeksen. Gulroten er lave gebyrer.

Nedenfor ser du fire børsnoterte fond som kan være gode alternativer til DNB Teknologi. De kan for eksempel kombineres for å oppnå den eksponeringen du ønsker innenfor de ulike sektorene i teknologibransjen.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Dette fondet følger samme referanseindeks som det Morningstar bruker for DNB Teknologi – her finner du de samme 187 selskapene som inngår i teknologiindeksen. Microsoft og Apple utgjør nærmere 35 prosent av fondet i skrivende stund.

Forvaltningsavgift: 0,25 %
ISIN: IE00BM67HT60

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Fondet følger referanseindeksen «S&P Capped 35/20 500 Information Technology». Indeksen består av 75 selskaper innenfor informasjonsteknologi-sektoren fra S&P 500. Vektingen er begrenset til 33 prosent for det største selskapet, og til 19 prosent for hver av de andre selskapene i indeksen.

Forvaltningsavgift: 0,15 %
ISIN: IE00B3WJKG14

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Referanseindeks er «MSCI World Communication Services 20/35 Custom index». Her får du eksponering mot sektorene media, telekommunikasjon og underholdning. Porteføljen består av Disney, Netflix, Verizon, og 100 andre selskaper. Dette fondet kan for eksempel benyttes sammen med et av teknologifondene ovenfor.

Forvaltningsavgift: 0,25 %
ISIN: IE00BM67HR47

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCTIS ETF

Dette fondet investerer utelukkende i selskaper i telekomsektoren, og som befinner seg innenfor Europas grenser. Referanseindeksen er STOXX Europe 600 Telecommunications. Her finner du blant annet Deutsche Telekom, som for øvrig er DNB Teknologis største plassering i skrivende stund, samt Vodafone, Ericsson, Nokia og Orange.

Forvaltningsavgift: 0,3 %
ISIN: LU1834988609

Overvurdert sektor? Når sprekker boblen?

Vi oppnår ikke 66,7 prosent (eller BlackRock-fondets 110 prosent) uten å ta risiko.

Tiden vil vise om dette er en sektor med overvurderte selskaper. Det har i så fall blitt varslet med jevne mellomrom de siste 20 årene.

Er du bekymret over om du investerer i overvurderte selskaper, men tror at sektoren vil gjøre det bra, kan du investere i aktiv forvaltede fond. De har som jobb å luke ut slike selskaper. Spørsmålet er bare om de klarer det.

Uansett om man velger å investere i DNB Teknologi eller andre fond som investerer i samme sektor, er det god risikostyring og la det bli en del av aksjeporteføljen, og ikke hele kaken.

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.