Netto nåverdi (nåverdimetoden)

Nåverdimetoden er en enkel og hensiktsmessig metode for å vurdere investeringer.

Det blir brukt som lønnsomhetsanalyse til å se om en investering er lønnsom eller ikke – vi diskonterer fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi.

Denne artikkelen inneholder enkle forklaringer og eksempler på beregninger av nåverdi. Det inkluderer også nedlastbar fil i Excel, samt fremgangsmåten på Texas Instruments BA II Plus-kalkulator.

Stikkord: NPV

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.