Grunnleggende regnskapsanalyse

Få en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse som gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditeten til selskaper. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad.

Regnskapsanalyse

Vi skiller gjerne mellom lønnsomhet og soliditet i en regnskapsanalyse. Selv om lav lønnsomhet på sikt vil påvirke soliditeten til et selskap, er kreditorer mest opptatt av selskapets soliditet - at de rett og slett får pengene sine tilbake med profitt. Derimot vil en aksjonær være langt mer interessert i nøkkeltall som går på lønnsomheten. Høyere avkastning betyr mer i lommen for aksjonæren. Nedenfor ser du formler med forklaringer over typiske nøkkeltall for å måle lønnsomhet og soliditet.

Lønnsomhet:

«Avkastningen til innsatsen»

Soliditet

«Evnen til å tåle tap»

Totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet (TKR), også kalt totalrentabilitet, er et sentralt nøkkeltall som forteller oss lønnsomheten til et selskap. Her ser man på hvilket resultat selskapet har fått i forhold til gjennomsnittlig totaltkapital, f.eks fra år 2013 til år 2014. Dersom TKR er 10 %, og lånerenten er 11 %, taper selskapet på å låne penger.

{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad + l\aa nekostnader}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig totalkapital}}\times100}

Egenkapitalrentabilitet

Til forskjell fra totaltkapitalrentabilitet viser egenkapitalrentabiliten (EKR) hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen. Vi ser da vekk i fra avkastningen på lånefinansierte midler. Selskaper er derimot i stor grad lånefinansiert, noe som gjør at TKR gir et bedre bilde av selskapets lønnsomhet. Eiere som står for egenkapitalen bærer høyere risiko enn långivere med pantesikkerhet. Siden risko og avkastning går som hånd i hanske, bør EKR være høyere enn TKR.

{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}

{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet f\o r skatt}= \dfrac {\text {\sffamily Ordin\ae rt resultat}}{\text { \sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser selskapets gjeld i forhold til egenkapital. Jo mindre dette tallet er, desto mer solid er selskapet. En gjeldsgrad på 1 vil si at det er like mye gjeld som egenkapital. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for aksjeselskap i Norge i 2010 var 2,04. En gjeldsgrad på under 2 blir ansett som god.

{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily Sum gjeld}}{\text { \sffamily Sum egenkapital}}}

Likviditetsgrad 1

Dette er et mål som forteller oss selskapets evne til å betale kortsiktig gjeld (forpliktelser som forfaller innen et år) med omøpsmidler, etterhvert som de forfaller. En generell regel sier at Likviditetsgrad 1 bør være over 2.

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}

Likviditetsgrad 2

Til forskjell fra likviditetsgrad 1 trekker man her vekk varebeholdningen. Årsaken til dette er at en anser varebeholdning som minst likvid av omløpsmidlene. Varelageret er med andre det som går tregest å gjøre om til kontanter.

{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler - Varebeholdning}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}

Test deg selv!

Bruk resultatregnskapet og balansen nedenfor til å gjøre en grunnleggende regnskapsanalyse. Finn totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, gjeldsgrad, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. Ville du investert og/eller lånt ut penger til selskapet? Se svar nedenfor.

Resultatregnskap

Balanseregnskap

Fasit:

Vis totalkapitalrentabilitet
»
{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad + l\aa nekostnader}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig totalkapital}}\times100}
{\textbf {\sffamily Totalkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily 305.000 + 20.000}}{\text {\sffamily 767.500}}\times100=42 \% }

Rettelse: Gjennomsnittlig totalkapital er (680.000 + 844.000) / 2 = 762.000

TKR blir: 42,6 %

Gjennomsnittlig totalkapital finner du ved å summere totalkapitalen for 2013 og 2014 for så dele på 2.

En TKR på 42 % er en god avkastning og viser at selskapet bruker sine midler på en god måte. For å se om dette er godt nok innenfor en viss bransje, må man sammenligne nøkkeltallet med konkurrentene.

Vis egenkapitalrentabilitet
»
{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily Resultat f\o r skattekostnad}}{\text {\sffamily Gjennomsnittlig egenkapital}}\times100}
{\textbf {\sffamily Egenkapitalrentabilitet}= \dfrac {\text {\sffamily 305.000}}{\text {\sffamily 522.000}}\times100=58,3 \% }

Eiere tar som sagt større risiko enn hva långivere med tilhørende sikkerhet tar. Det er derfor vanlig og naturlig at denne ligger høyere enn totalrentabiliteten. Det gjør den også i dette tilfellet, og en EKR på 58,3 % må anses for å være en svært god avkastning på egenkapitalen.

Vis gjeldsgrad
»
{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily Sum gjeld}}{\text { \sffamily Sum egenkapital}}}
{\textbf {\sffamily Gjeldsgrad}= \dfrac {\text {\sffamily 200.000 + 100.000}}{\text { \sffamily 544.000}}=0,55}

Jo mindre dette tallet er, desto mer solid er selskapet. En gjeldsgrad på 1 vil si at det er like mye gjeld som egenkapital. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for aksjeselskap i Norge i 2010 var 2,04. I vårt tilfelle er gjeldsgraden på 0,55, noe som betyr at selskapet har god soliditet.

Vis likviditetsgrad 1
»
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 1}= \dfrac {\text {\sffamily 324.000}}{\text { \sffamily 100.000}}=3,24}

Det er ingen tvil om at selskapet er i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En likviditetsgrad på 3,24 er meget god. Det er først når den er under 1 som den anses som svak.

Vis likviditetsgrad 2
»
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily Oml\o psmidler - Varebeholdning}}{\text { \sffamily Kortsiktig gjeld}}}
{\textbf {\sffamily Likviditetsgrad 2}= \dfrac {\text {\sffamily 324.000 - 165.000}}{\text { \sffamily 100.000}}=1,59}

Siden varelageret i dette tilfellet utgjør en betydelig del, resulterer dette i en lavere likviditetsgrad 2. 1,59 er likevel et bunnsolid tall, når 0,8-1,0 er å regne som tilfredstillende.

Var denne artikkelen nyttig?