Taper du penger på å ha de plassert i en sparekonto?

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 15 jun. 2018

En negativ realrente er dårlige nyheter for deg med penger på sparekonto. Se hvilke alternativer du har til å øke avkastningen.

Negativ realrente gjør det mer fristende å se etter andre alternativer, men det er lett å trå feil.

I skrivende stund er styringsrenten på rekordlave 0,75 prosent, og skal vi tro anslagene så har vi enda ikke nådd bunnen. Det betyr at bankene nå får lånt penger av Norges Bank til en meget lav rente, noe som er gode nyheter for deg med mye i lån. Samtidig betyr det at bankene får en negativ rente på sine innskudd i Norges Bank, noe som ikke er fullt så heldig for avkastningen du får på sparekontoen.

Derfor taper du penger

Selv om renten du får på dine innskudd er positiv, vil skatt og inflasjon føre til en negativ realrente. Det betyr at pengene taper seg i verdi ved å la de stå på konto.

Renteinntekt, skatt og inflasjon:

Den beste effektive innskuddsrenten du nå får på sparepengene dine (uten bruksbegrensninger) er på 2,4 prosent. Det betyr at om du har 100.000 kroner stående på sparekontoen, vil dette beløpet ha steget til 102.400 kroner på et år. Sånn sett så har du tjent 2.400 kroner i renter.

Derimot blir man beskattet med 27 prosent av opptjente renter (kapitalinntekter). Fratrukket skatt vil du derfor sitte igjen med 1.752 kroner av rentegevinsten. Beløpet er fortsatt positivt, men det er før vi har tatt høyde for inflasjon.

Ved inflasjon faller penger i verdi. 1 liter melk koster sannsynligvis mer om et år, enn hva den gjør i dag. Norge har siden år 2001 hatt et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Selv om faktisk utvikling i inflasjon kan avvike noe fra målet, tar vi i denne beregningen utgangspunkt i 2,5 prosent.

Realrente formel

Når vi tar høyde for skatt og inflasjon får vi den reelle avkastningen (realrenten).

rr = Realrente
PN = Nominell rente før skatt
s = Skattesats på alminnelig inntekt
j = inflasjonsrate

Realrente = 0,024 * (1-0,27) - 0,025 / 1 + 0,025 = -0,0073
100.000 x -1,0073 = 99.270 kroner.

Vi sitter altså igjen med 99.270 etter skatt og inflasjon. Det gir et tap på 730 kroner på et år.

Hvilke alternativer har jeg?

Det å se at pengene taper seg i verdi er svært demotiverende. Det kan først og fremst føre til redusert sparevilje, men det kan også føre til at man blir fristet til å flytte pengene over i mer risikable investeringer. Når man i tillegg blir servert artikler som sier at både aksjer og fond kan være gode alternativer, er det lett å trå feil. Om du tidligere valgt å plassere pengene i en sparekonto, har du bevist ovenfor deg selv at du ikke er komfortabel med høy risiko. Er da investeringer i aksjer og fond noe for deg?

Du bærer ingen ingen risiko på penger som er plassert på en sparekonto i en norsk bank. Grunnen til det er at selv om banken skulle bli slått konkurs, vil du fortsatt være garantert å få dekket innskudd med inntil 2 millioner kroner gjennom Bankens sikringsfond. Garantien gjelder hver bank. Du kan med andre ord få dekket innskudd på over 2 millioner kroner så lenge du sprer pengene til flere banker.

Ja, for noen har dagens lave rentenivå vært vippepunktet for å plassere pengene i aksjer og fond. Så lenge investeringene er i tråd med din risikoprofil og tidshorisont, vil slike investeringer kunne være gode investeringer på lang sikt. For de som derimot vil unngå enhver form for risiko, er alternativene listet opp nedenfor.

Alternativer som ikke medfører økt risiko:

  • Bruk pengene til å nedbetale gjeld. Nedbetal alltid gjelden med den den høyeste renten først. Typisk prioritering vil være i følgende rekkefølge: kredittkort, forbrukslån, billån, boliglån og studielån.
  • Flytt pengene over til en BSU-konto (gitt at du har en åpen BSU-konto). BSU har en høyere rente enn ordinære sparekontoer og skattefradrag.
  • La pengene stå. Dagens lave rentenivå betyr ikke at det kommer til å være slik i årene fremover. Det er likevel verdt å nevne at styringsrenten er forventet å gå ned ytterligere, før den er anslått å ligge på i underkant av 1 % i år 2018.
Stikkord: Realrente, Sparekonto