Annuitetslån og serielån

Finn ut hva som lønner seg å velge mellom annuitetslån og serielån. Se hvor mye du betaler i renter og avdrag. Lær hvordan du selv beregner terminbeløp, avdrag og renter.

Et serielån er et lån med variable terminbeløp. Beløpet på avdraget holder seg derimot konstant. Etter hvert som avdragene reduserer gjelden, blir rentebetalingen stadig mindre, og da vil også terminbeløpet synke. 

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, men med varierende avdrag. Etter hvert som lånet nedbetales vil rentebeløpet bli mindre og avdragsbeløpet større.

ANNUITETSLÅN: Fast terminbeløp
SERIELÅN: Fast avdragsbeløp

Hvilket type lån lønner det seg å velge?

Med et serielån betaler du raskere ned på lånet enn du ville gjort med et annuitetslån. Siden lånet nedbetales raskere med et serielån, vil også rentekostnadene utgjøre en mindre del enn hva det blitt med et annuitetslån.

Utfordringen - eller problemet - med et serielån er at de første terminbeløpene er på sitt aller høyeste. Samtidig er det ikke unormalt at privatøkonomien er svakere ved låneopptak, enn den er på et senere tidspunkt (man får gjerne romsligere økonomi med årene). Det kan føre til at man får problemer med å betjene gjelden.

Nå er det derimot ikke sagt at det lønner seg å velge serielån, til tross for at du klarer å betjene de første terminbeløpene. Det blir nemlig feil å sammenligne høyere terminbeløp i et serielån, med lavere terminbeløp i annuitetslån.

Hvis du har råd til å betale de første terminbeløpene ved et serielån, så kan du heller nedbetale samme beløp med et annuitetslån. Da vil lånet nedbetales over kortere tid, noe som dermed vil redusere de totale rentekostnadene på lånet.

Som du ser er de totale rentekostnadene i løpet av 20 år, mindre i et serielån enn det er med et annuitetslån. Men dersom man nedbetaler samme terminbeløp som i serielånet, i et nytt annuitetslån, blir boliglånet nedbetalt etter 14 år og 8 måneder. Da reduseres rentekostnadene til 639.824 kroner, som er 163.509 kroner mindre enn serielånet. 

Riktignok er det kun i begynnelsen av serielånet som man har like høyt terminbeløp som 14.999 kroner, men som nevnt har man gjerne romsligere økonomi når man blir eldre. Da er det også rimelig å anta at man kan betjene minst like mye i lån som en kunne ved låneopptaket.

Beregning av rentekostnadene:

Annuitetslån: (Terminbeløp x antall måneder) - Lånebeløp
Serielån: Summen av alle rentene som blir betalt i hver termin
Nytt annuitetslån: Med 14.999 kroner som månedlig terminbeløp, vil lånet nedbetales på 176 måneder. (Terminbeløp x totale måneder) - Lånebeløp

Du kan selv sjekke med DNB sin lånekalkulator for annuitetslån og Dagens Næringsliv sin lånekalkulator for serielån.

Beregning av annuitetslån og serielån ved hjelp av en finansiell kalkulator

Nedenfor ser du fremgangsmåten for å regne ut terminbeløp, avdrag og renter, ved hjelp av en finansiell kalkulator.

  • Lånebeløp: 2.000.000
  • Effektiv rente: 4 %
  • Nedbetalingstid: 20 år

Annuitetslån

Finne terminbeløp:

240 N (12 måneder ganger 20 år. «N» er antall ganger)
0,3333 I/Y (4 % rente pr. år delt på 12 måneder)
-2.000.000 PV (Beløpet du låner fra start)
CPT PMT = 12.119 (Månedlig terminbeløp) 

Finne rentebeløp: 
Restgjeld x månedlig rentesats.
Første termin vil rente utgjøre: 2.000.000 x 0,003333 = 6.666.

Finne avdragsbeløp:
Både terminbeløpet og rentebeløpet er kjent.
Avdragsbeløpet blir: Terminbeløp - rentebeløp, 12.119 - 6.666 = 5.453.

Deretter er det bare å fortsette å regne rentene av restgjelden. Husk å trekke fra avdraget som blir nedbetalt.

Resultatet for de fem første månedene i et annuitetslån:

TerminTerminbeløpRenterAvdragRestgjeld
0-2.000.0002.000.000
112.1196.6665.4361.994.547
212.1196.6485.4711.989.076
312.1196.6295.4901.983.586
412.1196.6115.5081.978.078
512.1196.5935.5261.972.552

Serielån

Finne avdragsbeløp: 
Lån delt på nedbetalingstiden i måneder = 2.000.000 delt på 240 = 8.333 

Finne rentebeløp: 
Restgjeld x rentesats = 2.000.000 x 0,003333 = 6.666 

Finne terminbeløp:
Avdrag + renter = 8.333 + 6.666 = 14.999

Resultatet for de fem første månedene i et serielån:

TerminTerminbeløpRenterAvdragRestgjeld
0-2.000.0002.000.000
114.9996.6668.3331.991.667
214.9716.6388.3331.976.696
314.9216.5888.3331.968.363
414.8946.5618.3331.960.030
514.8666.5338.3331.951.697