Når kommer skattepengene i 2020?

Med ny digital skattemelding på plass kan du i år få utbetalt skattepengene allerede i begynnelsen av april 📅

Skattemeldingen for elektroniske brukere blir sendt ut mellom 18- og 31. mars.

Skatteoppgjøret behandles nå fortløpende etter at skattemeldingen er levert – man slipper å vente på andre slik det var tidligere. Så jo tidligere du leverer skattemeldingen, desto raskere får du skatteoppgjøret og skattepengene på konto.

De aller fleste lønnstakere og pensjonister kan forvente å få skatteoppgjøret i perioden mellom 26. mars og 22. juni. Slik vi har forstått det vil de med restskatt i den første puljen få oppgjøret 20. juni.

Skattepengene utbetales senest 3 uker etter datoen på skatteoppgjøret. Det betyr at om du mottar skatteoppgjøret 26. mars, vil skattepengene stå på kontoen din senest 16. april. I praksis er pengene som regel på konto etter 3-4 dager.

Når skattepengene utbetales

Hvem må vente lengre på skattepengene?

Siste pulje får skatteoppgjøret fra 12. august til 21. oktober. Denne puljen består hovedsakelig av selvstendig næringsdrivende, men også lønnstakere som følge av blant annet dette:

  • Leverte skattemeldingen på papir
  • Leverte ikke skattemeldingen før 30. april
  • Søkte om utsettelse
  • Tatt ut til tilfeldig kontroll
  • Det er feil eller mangler i kontakt- eller boligopplysninger
  • Komplisert skattemelding som tar lengre til å behandle

Renter på skatt til gode

Dersom du har betalt for mye skatt får du tilbake penger, inkludert renter.

Rentesatsen er derimot veldig lav: 1,17 % pr. år – omtrent halvparten av det du får i en høyrentekonto.

I tillegg opptjener personlig skattytere renter kun fra 1. juli 2019 til datoen på skatteoppgjøret (tidligst 26. mars).

Lav rente + kortere renteperiode = dårlig avkastning

La oss si at du mottar skatteoppgjøret 26. mars, som viser at du har 20.000 kroner til gode. Du opptjente renter fra 1. juli 2019 til 26. mars 2020 – 270 dager totalt. Det gir følgende renter:

20.000 * (0,0117 / 365) * 270 = 173 kroner i renter på skatt til gode.

Det er ikke vanskelig å finne andre risikofrie alternativer som ville gitt betydelig større avkastning.

Det er med andre ord ikke lønnsomt å spare penger på å bevisst betale for mye skatt, så sant det ikke er den eneste sparemetoden som forhindrer deg i å sløse vekk pengene.

Restskatt

Hvis du har betalt for lite skatt i fjor må du betale penger tilbake, også kalt for «baksmell».

Betalingsfristen avhenger av hvor mye du fikk i restskatt, samt datoen på skatteoppgjøret:

Datoen på skatteoppgjøretRestskatt på 1.000 kr eller merRestskatt på under 1.000 kr
20. juniFørste faktura: 20. august. Andre faktura: 24. september20. august
15. august eller senereFørste faktura: 3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.Andre faktura: 8 uker etter at skatteoppgjøret var klart.3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Renter på restskatt

Slik unngår du rentene

For å unngå å måtte betale renter på restskatten må du betale inn ekstra penger før 31. mai.

Det er den samme fristen som før, selv om skatteoppgjøret nå kommer tidligere enn vanlig (foreslått av Finansdepartementet).

Du innbetaler ved å bruke kontonummer og KID-nummer som du finner i skattemeldingen.

Hvis du ikke vet hvor mye skatt du skylder, som blant annet følge av at du har gjort endringer i skattemeldingen, kan du beregne skatten selv eller bruke kalkulatoren til Skatteetaten.

Hvis du ikke betaler før 31. mai

Renten på restskatt er den samme som for penger til gode: 1,17 % pr. år.

Renteperioden for personlig skattytere gjelder fra 1. juli 2019 til forfallsdatoen på første termin restskatt i 2020 (se tabellen med betalingsfrister ovenfor).

Hvis du for eksempel får restskatt på 20.000 kroner, med forfallsdato 20. august (betyr renteperiode på 417 dager), blir rentene på skyldig skatt følgende:

20.000 * (0,0117 / 365) * 417 = 267 kroner i renter på restskatt.