Slik regner du ut hvor mye skatt du må betale

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 30 jan. 2019

Se hvordan du enkelt kan beregne skatten på egenhånd, slik at du vet nøyaktig hvor mye penger du får tilbake eller må betale.

Det er flere kalkulatorer som automatisk regner ut hvor mye du må betale i skatt. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn noen poster. Vi mener at det er lurt å kunne beregne skatten "manuelt". Slik sett får du bedre forståelse over hva som egentlig påvirker sluttsummen, ikke bare hva sluttsummen utgjør. Du vil også kunne enklere oppdage feil eller mangler på skattemeldingen.

Eksempel på beregning av skatt for inntektsåret 2018:

BeskrivelseSumForklaring
Lønnsinntekter400.000Arbeidsinntekter
Diverse inntekter15.000F.eks sykepenger og pensjon
Bruttoinntekt415.000Summen av alle inntekter før skatt
Gjeldsrenter-50.000Rentene du har betalt på ulike lån
Minstefradrag-97.610Øvre grense for minstefradraget
Alminnelig inntekt267.390Fradragene trukket fra bruttoinntekt
Personfradrag-54.750Gjelder for skatteklasse 1
Grunnlag for beregning av kommune-fylkesskatt og fellesskatt212.640
Trygdeavgift34.0308,2 % av bruttoinntekt
Stat, kommune, fylke og fellesskatt48.90723 % av grunnlaget for beregning
Trinnskatt7.039Trinn 1 (964,6 kr) + trinn 2 (6.074 kr) av bruttoinntekt
Skatten utgjør totalt89.976Trygdeavgift og stat, kommune, fylke og fellesskatt

Dersom du har 1.480.000 kroner eller mer i nettoformue – det vil si eiendeler fratrukket gjeld – må du i tillegg betale formueskatt på 0,7 % av det som overstiger beløpet.

Klikk her for å se hvordan man regner ut trinnskatten.

  1. Hvilken skatteklasse tilhører du? - Det finnes to skatteklasser for personlig skatteytere. Skatteklasse 1 gjelder for enslige skattytere. Skatteklasse 2 gjelder blant annet for ektefeller som liknes under ett for begges samlede inntekt. Før gikk også enslige forsørgere av barn under 18 år under skatteklasse 2, men på grunn av nye regler for i år, vil også denne gruppen gå under skatteklasse 1.
  2. Brutto lønnsinntekt - Her legger du sammen alle dine lønnsinntekter før skatt. Det gjelder også diverse overføringer. Grunnlaget for trygdeavgiften på 8,2 % gjelder for denne summen. Har du en totalt brutto lønnsinntekt på 500.000 kroner, vil trygdeavgiften utgjøre 41.000 kroner.
  3. Diverse fradrag - Denne posten utgjør blant annet reisefradrag, gjeldsrenter og minstefradrag. Minstefradraget utgjør 45 % av samlet brutto lønnsinntekt (2018-sats), med en nedre grense på 4.000 kroner og en øvre grense på 97.610 kroner. Etter at brutto lønnsinntekt er trukket fra disse avdragene får vi det vi kaller for alminnelig inntekt. Personfradraget vil komme inn som bunnfradraget til denne posten. Bunnfradraget utgjør 54.750 kroner. Du vil derimot ikke se dette på selvangivelsen, siden personfradraget trekkes automatisk. Alle disse fradragene er med på å trekke ned grunnlaget for inntekts- og formueskatt. Denne skatten utgjør 23 % for skatteåret 2018.

Les også:Slik bør du spare for å bli millionær om 10 år

Husk å sjekk at du har fått med alle fradragene du har krav på. Gjeldsrenter på private lån og reisefradrag er noen av avdragene som ikke vil komme med automatisk på selvangivelsen. BSU vil du ikke finne samme andre fradrag, men vil dukke opp rett før «foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag». Sjekk derfor også at denne er med. Er du usikker på om du har fått med alle fradrag du har krav på, kan du sjekke Fradragsveilederen på Skatteetaten sine nettsider.