Norges best betalte yrker (alle med over én million kroner i gjennomsnittlig årslønn)

Hva har finansmeglere, flygere og geologer til felles?

De har alle over én million kroner i gjennomsnittlig årslønn – sammen med syv andre yrker.

Her får du oversikt over Norges best betalte yrker og stillinger, samt hvilke som har økt mest i lønn de siste årene.

Her ser du gjennomsnittslønnen i alle yrker.

De 10 best betalte yrkene i Norge

I 2019 var det ti yrker i Norge som passert milliongrensen:

(Til sammenligning var gjennomsnittlig årslønn i Norge 567.480 kroner.)

PlasseringYrkeGjennomsnittlig årslønn
1Ledere av olje- og gassutvinning mv1.344.480 kr
2Handels og skipsmeglere1.334.280 kr
3Finansmeglere1.195.560 kr
4Toppledere i offentlig administrasjon1.175.280 kr
5Ledere av forsikring og finansvirksomhet1.141.920 kr
6Flygere1.082.280 kr
7Finans og økonomisjefer1.049.040 kr
8Flygeledere1.043.760 kr
9Geologer og geofysikere1.038.720 kr
10Legespesialister1.022.160 kr

Ledere av olje- og gassutvinning er nå tilbake på topp, etter at handels- og skipsmeglere tok førsteplassen i 2018.

Økningen for de best betalte yrkene

Blant de ti best betalte yrkene, er det ledere av forsikring og finansvirksomhet som har hatt størst økning i gjennomsnittlig årslønn fra 2018 til 2019, med 5,51 prosent (fra 1.082.280 kr til 1.141.920 kr).

Ser vi på tall fra 2015 til 2019, er det flygeledere som har hatt den største økningen, med 17 prosent i fireårsperioden (fra 891.840 kr til 1.043.760 kr).

På den andre siden av skalaen, er det flygere som hadde lavest økning fra 2018 til 2019 (0,78 %), og geologer og geofysikere i perioden 2015 til 2019 (3,17 %).

Yrker med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn

De ti yrkene med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn fra år 2018 til 2019:

(Til sammenligning økte lønnen med 3,7 prosent i gjennomsnitt for alle yrker.)

PlasseringYrkeØkningGrunnlag
1Befal med sersjant grad15,4 %486.600-561.720 kr
2Demonstrasjonsselgere15,4 %401.400-463.200 kr
3Advokatsekretær13,3 %500.040-518.520 kr
4Energikontrolloperatører11,8 %598.200-668.880 kr
5Støpere9,7 %430.560-472.320 kr
6Kundebehandlere lån og kreditt8 %620.420-670.200 kr
7Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører6,9 %504.360-539.160 kr
8Oversettere, tolker mv.6,7 %481.200-513.600 kr
9Offiserer fra fenrik og høyere grad6,6 %720.000-767.880 kr
10Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)6,57 %385.560-410.880 kr

Høy vekst fra et år til et annet, kan skyldes at yrket har vært «hengende etter» eller tilfeldigheter. For et klarer bilde av trenden, har vi også sett på hvilke yrker som har økt mest når vi ser over en fireårsperiode.

De ti yrkene med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn fra år 2015 til 2019:

(Til sammenligning økte gjennomsnittslønnen for alle yrker i samme periode med 11 prosent.)

PlasseringYrkeØkningGrunnlag
1Befal med sersjant grad30,4 %430.920-561.720 kr
2Andre yrker innen estetiske fag24,3 %437.760-543.960 kr
3Energikontrolloperatører23,4 %542.160-668.880 kr
4Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører23 %438.480-539.160 kr
5Demonstrasjonsselgere22 %379.440-463.200 kr
6Dataregistrere21,6 %440.160-535.200 kr
7Støpere21 %390.480-472.320 kr
8Intervjuere21 %298.200-360.600 kr
9Bibliotekassistenter20,7 %374.280-451.560 kr
10Kundebehandlere lån og kreditt20,4 %556.800-670.200 kr

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.