Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 25 feb. 2021

Gjennomsnittslønn i Norge

Gjennomsnittslønn og medianlønn

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2020 på 48.750 kroner. Det er en økning på 2,2 % fra fjoråret.

Klikk her for se gjennomsnittslønnen i ditt yrke

Men det betyr ikke at folk flest har dette i månedslønn:

Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», altså de som tjener veldig mye. Vi finner ingen ekstreme verdier på nedsiden, ettersom det er begrenset til 0 eller til minstelønnstariffer.

Median tar hensyn til slike verdier og gir dermed et bedre bilde av hva kvinnen og mannen i gata faktisk har i lønn.

Ved å sortere lønningene i desiler (10 %) fra laveste til høyeste beløp, er median gjennomsnittet av desil 5 og desil 6:

Månedslønn etter desil

Månedslønn i 2020, etter desil for begge kjønn og alle sektorer. Grafikk: Finanssans.no. Kilde: SSB

Medianlønn = (Desil 5 + Desil 6) / 2 = (42.540 + 45.760) / 2 = 44.150 kroner

Hvordan bestemmes lønningene?

Selv om fagforeninger, som blant annet LO og YS, er de som forhandler frem lønnen til sine medlemmer, er det tilbud og etterspørsel etter kvalifikasjoner som avgjørende for lønnsnivået i de forskjellige yrkene. Forhandlingskortet er sterkere når det større behov for arbeidskraft.

Hvis det oppstår behov for flere ingeniører, altså at etterspørselen øker, vil lønnsnivået til ingeniører øke. Eller i motsatt tilfelle, som for eksempel at digitalisering reduserer behovet for antall kontormedarbeidere, vil lønnen gå ned. I slike tilfeller er det naturlig at flere vil velge ingeniørutdanning, og at færre velger kontor- og administrasjonsfag. Det betyr at tilbudet på ingeniører øker og tilbudet på kontormedarbeider synker, som demper effekten av endringen i etterspørselen.

Er lønnsforskjeller rettferdig?

Det kan oppleves urettferdig og være demotiverende dersom arbeidskollegaen din tjener mer enn deg, hvis lederne har skyhøye lønninger, eller at yrket du jobber med generelt sett ligger på et lavt lønnsnivå.

Samtidig kan man være enig i at produktivitet, utdanning, ansvar, risiko, arbeidstider, ansiennitet og resultater, skal gjenspeiles i lønnen – selv om det i realiteten ikke alltid er tilfellet. Man skal også være klar over at jobber med lavere lønn kan være lik, eller mer attraktiv enn jobber med høyere lønn om vi sammenligner jobbkvaliteten.

Lederlønninger

De som faller inn under desil 10, tjener i gjennomsnitt 87.870 kroner i måneden. Det er 45.035 kroner høyere enn medianlønnen i Norge. Det som særlig trekker opp snittet i den øverste desilen er topplederlønninger.

Selv om det er styret i bedriften som bestemmer, kan ledere i stor grad påvirke hva deres egen lønn skal være. Styret er naturligvis opptatt av å rekruttere og holde på ledere som skaper resultater.

Men hva er egentlig en rettferdig lederlønn? Kan man forsvare at en leder tjener opptil 20 ganger mer enn sine ansatte?

I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, kan man se på marginalproduktivitet, altså hva den enkelte lederen bidrar med til produksjonen. Det kan for eksempel tas utgangspunkt i bedriftens resultat eller aksjekurs. Men i praksis er det umulig å vite nøyaktig hva lederens, og for så vidt de andre ansattes, marginalproduktivitet er. Til syvende og sist beror det på bedriftens lønnspolitikk.

Gjennomsnittslønnen for ulike yrker

I tabellen nedenfor ser du månedlig gjennomsnittslønn for 358 ulike yrker fra 2015-2020. Listen er sortert etter høyeste lønn i 2020.

Gjennomsnittslønnen er basert på avtalt månedslønn + eventuelle uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert. Alt vises som bruttolønn, altså før skatt.

Tips! Bruk hurtigtasten CTRL+F (Windows) eller Command+F (macOS) for å søke etter yrker.

Klikk her for å laste ned tabellen i Excel.

Gjennomsnittlig månedslønn 2015 til 2020 i Excel
201520162017201820192020Endring fra fjoråret
Handels- og skipsmeglere968401004109144010291010484012203016,40%
Ledere av olje- og gassutvinning mv.104930102210102940106390110480108230-2,04%
Toppledere i offentlig administrasjon8916091160937409664010043098950-1,47%
Ledere av forsikring og finansvirksomhet8403085220875008997094710983003,79%
Finansmeglere9120090630897109179095400959900,62%
Flygeledere7432078350819208470088610937305,78%
Finans- og økonomisjefer7586076510797508273086540894903,41%
Flygere829708446085690900609098088770-2,43%
Legespesialister7678078630811208311085580863500,90%
Geologer og geofysikere839008066080240836008642085290-1,31%
Dommere7269075920781707914082510837301,48%
Forsknings- og utviklingsledere7508075990773207871082800828800,10%
Administrerende direktører7250073980763407829080770827702,48%
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)751307608076500802508256082310-0,30%
Ledere av IKT-enheter6929072260739607654078750815903,61%
Personalsjefer7225073390751107681079620811401,91%
Salgs- og markedssjefer6804069090711307310075660775702,52%
Eiendomsmeglere og - forvaltere5966065210639806679068330730106,85%
Allmennpraktiserende leger6377065450678806955071750727301,37%
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting6230064060660706862070770723902,29%
Ledere av industriproduksjon mv.6544065890675706927071230723701,60%
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi6543065900669106908071930720800,21%
Ledere innen akvakultur mv.5790060730658306679068600712903,92%
PR- og informasjonssjefer6081062560645606645069010711003,03%
Jurister og advokater6229064380654106719069460709502,15%
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)6257063270648206696069910709201,44%
Sivilingeniører (elkraftteknikk)653606665067950696407189070860-1,43%
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)6334064680660206809070070706500,83%
Andre administrative ledere6164064140655206737069740705501,16%
Politikere616506370065810672607300070110-3,96%
Sivilingeniører (elektronikk)6241063980647806755069400697500,50%
Strategi- og planleggingssjefer5775060870624906526067620687901,73%
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg632206415063910672906997068040-2,76%
Ledere av logistikk og transport mv.5934060750623306436066610673501,11%
Skipsmaskinister6126061290623406342065780671702,11%
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi5910060400610606367066190671201,41%
Kjemikere5971061690631706441066770669800,31%
Sivilingeniører (telekommunikasjon)5630057000579905888061070666809,19%
Offiserer fra fenrik og høyere grad5584056900601106184065230666202,13%
Tannleger593406154063290644506648066380-0,15%
Dekksoffiserer og loser6011060450617406293065170663601,83%
Finans- og investeringsrådgivere5909058800600906175063340661804,48%
Sivilingeniører (bygg og anlegg)5869060130614106309064760656201,33%
Finansanalytikere5728058250599806165064150656102,28%
Toppledere i interesseorganisasjoner5623058490602206208063730651602,24%
Sivilingeniører (kjemi)5870060630611106282064460648400,59%
Ledere av helsetjenester5592058070600506231064170648301,03%
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter5715057340589606124063450646601,91%
Systemanalytikere/-arkitekter5663058140596306134063590645201,46%
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet5545057480589506095063340641801,33%
Salgskonsulenter innen IKT-produkter5407057610599106126061840641403,72%
Organisasjonsrådgivere mv.4906058310583506028062280635502,04%
Sikkerhetsanalytikere mv.5660056630575905951061510635303,28%
Fysikere og astronomer5690057170600306181063130634600,52%
Operatører innen boring mv.5628057830580506026062270628200,88%
Teknikere innen luftfartssikkerhet..::618906370062750-1,49%
Sivilarkitekter5447056870582505993061970627301,23%
Andre programvare- og applikasjonsutviklere5318055040565505882060810623502,53%
Programvareutviklere5356055450565805863060460621102,73%
Ledere av utdanning og undervisning5345055510573305904061400618900,80%
Sivilingeniører (miljøteknikk)..5946059410601206230061730-0,91%
Revisorer, regnskapsrådgivere5257054230554905818060370614601,81%
Landskapsarkitekter5338056040574205875059920607401,37%
Andre juridiske yrker579605917062360632406269060740-3,11%
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap5145053280552105714058470601502,87%
Ledere av eldreomsorg5238053920556005756059910600600,25%
Elkraftingeniører533205506056180579506019059940-0,42%
Databasedesignere og -administratorer534805309054430567405971059440-0,45%
Applikasjonsprogrammerere..51870550605463057120594204,03%
Biologer, botanikere, zoologer mv.5247054190553205652058360593501,70%
Sivilingeniører (industri og produksjon)554305641055430571005958059260-0,54%
Skytebaser og sprengningsarbeidere5120053710537205615055580591406,41%
Elektronikkingeniører5273054250551905709058740590800,58%
Ledere i skogbruk, gartnerier mv.5095052690546805598058200589801,34%
Helse- og miljøkontrollører5390053840547405666058380589300,94%
Forsikringsagenter5095053360536005478057540588602,29%
Mekanikere innen flytekniske fag5150052720535105333055960585404,61%
Arbeidsledere for kontorpersonell4955050860529605439056380578902,68%
Nettverks- og systemteknikere, IKT4958050630538405467056510578802,42%
Ledere av sosialomsorg5081052410539105545056490578002,32%
Andre ingeniører5148052410535005515057040573500,54%
Personal- og karriererådgivere5011051150523905444056020573202,32%
Arbeidsleder, bergfag..53080542205440057220573200,17%
Rådgivere innen kompetanseutvikling490705082052430552605742057310-0,19%
Matematikere, statistikere mv.5078051430532205441055810572002,49%
Lokomotiv og T-baneførere5360052540543505535056250570101,35%
Systemadministratorer5193052250532705377055010563302,40%
Kjemiingeniører535405403055280569805853056240-3,91%
Energikontrolloperatører4518046530490405053055680562100,95%
Miljøvernrådgivere5112052610524205376054910561202,20%
Kundebehandlere lån og kreditt4640047550493705176055360561001,34%
Bygningsingeniører4916050980521705377055220560101,43%
Programledere i TV og radio4823051100517405236054220558503,01%
Arealplanleggere4954051360529305376055530557200,34%
Veterinærer4696048800509605244054700554901,44%
Selgere (engros)4736049030502205171053820553902,92%
Psykologer4894049710518305351055250552600,02%
Maskiningeniører4990050250515205318055010552600,45%
Forfattere mv.4895051180521005339053800550202,27%
Internett-teknikere4695048650498105197053740549402,23%
Jordmødre4863050490510905293054740549300,35%
Arbeidsleder, bygg og anlegg4825049680507005244053830548801,95%
Ledere av omsorgstjenester for barn473804917050670526005479054780-0,02%
Sivilagronomer mv.482704993050990541005527054740-0,96%
Regissører4844050370513305261054140546801,00%
Produkt- og klesdesignere4596047580489105092052330544404,03%
Informasjonsrådgivere4665047630489305080052410540503,13%
Driftsteknikere, IKT4762048370495405114052620539902,60%
Innkjøpere4813048800502705028052330537802,77%
Journalister4614047580488205092052280537702,85%
Farmasøyter5431049530506205197053700537000,00%
Meteorologer480004979051060531205372053630-0,17%
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere4722048790498705176052840533901,04%
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri4820049150505405203053080531600,15%
Landmålere, kartografer mv.467304790049020510405317053150-0,04%
Reklame- og markedsføringsrådgivere4643047120490405095051670528802,34%
Politibetjenter mv.4641047670478904956051520523601,63%
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere4740047900488404993051530522601,42%
Takstmenn4417044720467004833050630522403,18%
Befal med sersjant grad3591037640410304311047910521808,91%
Geistlige yrker4719049660495405048051990521500,31%
Konduktører4488045760491705014049760521304,76%
Tekniske tegnere4501046330475804920050860520302,30%
Regnskapsførere4510046180475804898050490519802,95%
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.4556045480470004828050910519101,96%
Spesialister i pedagogikk460404677048330498305213051760-0,71%
Torghandlere40900425904218043780465905167010,90%
Nett- og multimediautviklere..47150463104866050870515801,40%
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet4481046170474804908050710514901,54%
Ernæringsfysiologer4698047440487805006051080511400,12%
Varehandelssjefer4457045590465804799049460507602,63%
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter4825049530491804980050670507500,16%
Spesialsykepleiere4447045900469804869050270506400,74%
Kiropraktorer mv...4698049000497805121050400-1,58%
Lektorer mv. (videregående skole)4492045970475604822049810498700,12%
Andre lærere4268044330461604713048750496801,91%
Brannkonstabler4378044600461904751049030494800,92%
Prosessoperatører (oppredning)..43350478404731049120494600,69%
Grafiske- og multimediadesignere4159043010447604608047680494203,65%
Arbeidsleder, industri4305044240455604717048660493301,38%
Andre utøvende kunstneriske yrker..376803908042210427504894014,48%
Dirigenter, komponister, musikere og sangere4256045110458304673048270489001,31%
Personalkontormedarbeidere4211042360441404681047680488302,41%
Yrkesdykkere4384046350466604795047420488002,91%
Speditører og befraktere4306043730446804608047700485801,84%
Automatikere4387044430453804609047530484601,96%
Skuespillere39260412504103040850425904833013,48%
Optikere4199043800448704584046810481402,84%
Sjefssekretærer417304273043620466004862048070-1,13%
Kontrolloperatører innen metallproduksjon4348044780435304603047590479300,71%
Teknikere innen radio og tv3999041190427804425046140477403,47%
Brukerstøtte, IKT3979040920421004406046570475902,19%
Skogteknikere418504293044670455104754047480-0,13%
Hotellsjefer446004695047420481104847047210-2,60%
Sykepleiere4113042130433204473046690470200,71%
Agroteknikere3911041330430404454046010469802,11%
Dataregistrere3668038480399304222044320469705,98%
Arkivarer og kuratorer4061041550432104492045860466201,66%
Rådgivere/forskere, humanistiske fag3884041370433404503045800466201,79%
Riggere og spleisere4313042100412104293045130464702,97%
Grunnskolelærere4176042740439604464046170464600,63%
Yrkesfaglærere4206043180444904543046220464000,39%
Operatører innen kjemisk industri3973040900418204354044780463503,51%
Fotografer og filmfotografer3957040570418604303044100461604,67%
Lønningsmedarbeidere4052041440427704414045460460901,39%
Kjøreskolelærere3961041660427904411045110460802,15%
Protese- og tannteknikere3933041110424804386045410459501,19%
Vernepleiere4026041200423904342045530459400,90%
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører3654038340413804206044570458802,94%
Radiografer mv.3992041430422104398045440458400,88%
Logistikkmedarbeidere4159042240437504488045630458400,46%
Havbruksarbeidere3873040490422504370044770458202,35%
Spesiallærere / spesialpedagoger4108042250433804441045670458100,31%
Idrettsutøvere4280041150411504551044300457603,30%
Regnskapsmedarbeidere3969040610416804310044560456402,42%
Arbeidsformidlere36140364603621038850411304553010,70%
Forsikrings- og finansmedarbeidere3949041940420904333044110455303,22%
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere..39030412204198043170454405,26%
Andre musikklærere4049041270424004337044980454100,96%
Kuldemontører mv.3936040840416804287044150452302,45%
Andre yrker innen estetiske fag3648040420416204307044100449501,93%
Yrker innen alternativ medisin..39740411204236043200448103,73%
Bioingeniører3909040430415204288044370447900,95%
Ambulansepersonell3876040930418604350044070447801,61%
Rådgivere innen sosiale fagfelt3911040630418004292044570447600,43%
Advokatsekretær3812039090402804169043130446503,52%
Audiografer og logopeder3785039410403904186043740445701,90%
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere3815039240404504166043570445502,25%
Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres..37960386103896041260443907,59%
Dekks- og maskinmannskap (skip)3953040070409804166043450443702,12%
Fyrkjele- og turbinoperatører3854039400407004194043680443301,49%
Kran- og heisførere mv.3909038830404704159043250442002,20%
Bergfagarbeidere3909039740412004173043240441402,08%
Reseptarer4098041610422804306043610440601,03%
Andre språklærere..3834039810411704362043500-0,28%
Oversettere, tolker mv.3920037000373704112042420434902,52%
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere3841039500404904153043040434801,02%
Transportfunksjonærer3849039900402604146042780433201,26%
Elektrikere3788039210400804089042380432201,98%
Serviceelektronikere3812039110398704136042980431500,40%
Fysioterapeuter3812038790400204133042900431200,51%
Andre yrker innen offentlig forvaltning3735038300396604093042470430801,44%
Interiørdesignere og dekoratører3740038800391604010041670430503,31%
Fengselsbetjenter3814038780399604106042000429402,24%
Energimontører3771039250407504188042700429300,54%
Anleggsmaskin- og industrimekanikere3790038490395304101042570429100,80%
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt3799038920401204122042660428700,49%
Betongarbeidere3750038480392504042041750428402,61%
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)3730037990391004061041880425901,70%
Skattefunksjonærer3707037740391304064041690425502,06%
Tollere3766037890389003981041870424101,29%
Tekniske konservatorer..37340390204040042160424000,57%
Rørleggere og VVS-montører3645037990390303991041450423302,12%
Koreografer og dansere3982039510404304016041240423002,57%
Andre helseyrker3687038180393304022041740422301,17%
Arkivassistenter3742037990388404029041620421701,32%
Anleggsmaskinførere3644037710387104005041480421401,59%
Ergoterapeuter3712038170393504025042070421200,12%
Verktøymaker, låsesmeder mv.3704037420382403977041460418801,01%
Teknikere innen telekom4029040780402404120041220417201,21%
Dørselgere..4448041890447404323041690-3,56%
Steinhoggere mv.3698037040382903905040470416402,89%
Førskolelærere3675037710388003961041460416200,39%
Tannpleiere374403856039510404804217041610-1,33%
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere3642038020392103978041290415100,53%
Restaurantsjefer377903862039150404104174041490-0,60%
Inkassomedarbeidere mv.3749037520385503908041230414600,56%
Andre opplysningsmedarbeidere3549035410366103747038800414306,78%
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører3587036980388404002039980411903,03%
Fiskere4014035300354403582038460410206,66%
Butikkavdelingssjefer3591036950375503867039930409502,55%
Helsefagarbeidere3652037460384803911040550409000,86%
Religiøse yrker3586036710377203846039870408602,48%
Kontormedarbeidere3579036570375503869040090408001,77%
Montører av elektriske og elektroniske produkter3591037210381103872039630407702,88%
Førtrykkere3878038590384803919039910406901,95%
Montører av mekaniske produkter3557035050368203824039430405102,74%
Andre personlige tjenesteytere3712036440360103759037330404308,30%
Sveisere3606036470373103812039440404202,48%
Trenere og idrettsdommere3860037980385203967039960404101,13%
Gulv- og flisleggere3356035080357003637038780402803,87%
Saksbehandlere innen sosiale ytelser3550036210372203807039380402402,18%
Husholdere3546035810370803812039960401800,55%
Flyverter, båtverter mv.3415035070354703695037320400907,42%
Operatører innen produksjon av gummiprodukter3396034830361103694038470400304,06%
Vaktmestre3464035910369303804039270398901,58%
Informasjonsskrankemedarbeidere3629036940360103544037720398705,70%
Kundesentermedarbeidere3518035810365403780038740398402,84%
Lagermedarbeidere og material-forvaltere3497035870367803792039070398201,92%
Kopper- og blikkenslagere3412035160365703726038640395502,36%
Murere3376035130359203715038730394901,96%
Taktekkere3373034690358103723038540394802,44%
Andre lærere i estetiske fag..3429036800380503987039400-1,18%
Operatører innen metallurgiske prosessfag346903557036550378003958039370-0,53%
Støpere3254034100349803688039160393500,49%
Andre hjelpearbeidere i industri3314034120350303606037340391704,90%
Overflatebehandlere og lakkerere3383034420353503653038230390802,22%
Lastebil- og trailersjåfører3416035440361603736038290390702,04%
Renholdsledere i virksomheter3384035810366803762038500389101,06%
Operatører innen produksjon av betong mv.3501035520363103713038430388601,12%
Kundebehandlere, bank og postkontor3493035630362903718038320388101,28%
Metalldreiere mv.3425035060359803732038390387600,96%
Feiere, fasaderenholdere mv.3405035030360003661037410386003,18%
Bilmekanikere3367034620354503633037420385803,10%
Glassarbeidere3306034120354303631037800385401,96%
Innehavere av kiosk/liten butikk..33610349103552037570385302,56%
Platearbeidere3402034600357903656038070384801,08%
Smeder..3451034870365803876038480-0,72%
Andre salgsmedarbeidere3344033740345803588036810384704,51%
Isolatører mv.353103523037020372303895038470-1,23%
Hjelpearbeidere i anlegg3373034520352003647037710384702,02%
Telefon- og nettselgere3529035290349903669037460383802,46%
Gull- og sølvsmeder, gravører mv.3392033950347603593037310383802,87%
Trykkere3624036950375003819038280383800,26%
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere3238033540339503582037480383202,24%
Truckførere3328034190355003665037530382501,92%
Andre bygningsarbeidere3372034730353803669037990381900,53%
Sjefskokker3441035230360803687037690381001,09%
Billettselgere3422033670351603504037130380502,48%
Andre pleiemedarbeidere3214034910357803647037690380300,90%
Andre kunsthåndverkere..33740337203461036350380204,59%
Tømrere og snekkere3296033860347503578037070380102,54%
Skreddere, buntmakere mv.3326034060357503613036820380103,23%
Reisebyråmedarbeidere mv.361603670037120379803908037780-3,33%
Malere og byggtapetserere3291033920346803573036970376901,95%
Operatører innen treforedling3262033700343903549036730376202,42%
Operatører innen plastprodukter3303034050346903582037190376101,13%
Resepsjonister (ekskl. hotell)3217033450343103523036470375703,02%
Måleravlesere mv...3586033630345103751037440-0,19%
Bussjåfører og trikkeførere3350034690351703591036840374201,57%
Operatører innen glass- og keramisk produksjon3255033620344703561036620373602,02%
Reklamedistributører mv.2963030860338903502036240373503,06%
Bibliotekassistenter3119032890352203627036830373401,38%
Laste- og lossearbeidere3142033100335703444036060372603,33%
Sentralbordoperatører3291033710345803525036630372201,61%
Renovasjonsarbeidere3257033320345703546036480371701,89%
Møbeltapetserere mv.326703377035400362003740037120-0,75%
Møbelsnekkere3192032890338703501035990371003,08%
Demonstrasjonsselgere3162028680289403316035880370003,12%
Postbud og postsorterere3293033570342203512036090369102,27%
Slaktere, fiskehandlere mv.3252031020340503474035910367302,28%
Tele- og IKT-installatører3246033920343703492036300366500,96%
Operatører innen næringsmiddelproduksjon3211033180340203493036080365401,27%
Vektere3283033910342603523035720365102,21%
Helsesekretærer3241033420340303507035820364301,70%
Hjemmehjelper3159033580341503511035780361601,06%
Operatører innen trelastproduksjon3092031940329603405035240361502,58%
Operatører innen tekstilproduksjon mv.322403319033840348903623036060-0,47%
Håndpakkere mv.3277032390325803462035660359100,70%
Hjelpearbeidere innen havbruk..:326003311032800357909,12%
Sports- og aktivitetsinstruktører3269033360343003425034750357402,85%
Skogbrukere3110032140321203408035260356701,16%
Spinne- og nøstemaskinoperatører..30200308403217033140353906,79%
Gjenvinningsarbeidere3034031020320203305034170353103,34%
Kokker3132031820322403326034580352702,00%
Bakere, konditorer mv.3137032790330803391034960351500,54%
Altmuligmann3004031360322903303034040351003,11%
Hjelpearbeidere i bygg3033031220318403299034120349102,32%
Operatører innen papirprodukter3134032340336403369034570347600,55%
Egg- og fjærfeprodusenter2957029600299803090031960344007,63%
Gartnere2959031480324203293033860342601,18%
Industrisyere3006030800316603252033760342201,36%
Bil-, drosje- og varebilførere3078032510323803296034140342200,23%
Kosmetologer mv.2989030930314103255032940341203,58%
Andre sikkerhetsarbeidere2985031170319703285033560340701,52%
Reiseledere og guider2967032180315803230032800339903,63%
Sykkelreparatører mv...3042031250:3400033820-0,53%
Butikkmedarbeidere2927030140308703179032790337602,96%
Bud mv.3189028910316703199031750337206,20%
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)2958030600312503188033000336802,06%
Innbindere mv.307103124031450324203399033640-1,03%
Hjelpearbeidere i gartneri mv.2876030670311403185032810335802,35%
Renholdere i virksomheter2988030680313703220033270335700,90%
Dyrepleiere2864028910300103183032920334001,46%
Bilvaskere2938029920305503128032200333603,60%
Andre håndverkere2782029360301603081031850329903,58%
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.2975030230309603165032800329800,55%
Renseri- og vaskerimaskinoperatører2888030280308303163032540328500,95%
Andre hjelpearbeidere2979030060307103111031280328104,89%
Korn- og grønnsaksprodusenter..28890308003141031940327502,54%
Renholdere i private hjem2823029660306903071031520325103,14%
Frisører2800029820300003066031380324503,41%
Dyrepassere og - trenere mv.2837028200287602986031320323803,38%
Skoleassistenter298203017030770312103214032110-0,09%
Varepåfyllere2821028860281102976031470319901,65%
Hotellresepsjonister2749028670293803039031270319802,27%
Servicemedarbeidere (bensinstasjon)2619026400277202874030400318604,80%
Bingoverter, bookmakere mv.2859028890295003028030790313201,72%
Melke- og husdyrprodusenter2718027920284502952030370311402,54%
Kjøkkenassistenter2683027260278002882029860305602,34%
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)2624027300278502855029400304103,44%
Bartendere2576026790270502830029800301001,01%
Servitører2588026680274702863029740298500,37%
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk2737026620256102729028520292002,38%
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon2405023520272502931027250289406,20%
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.2565025540261302749028570286400,25%
Intervjuere2485024710246602553026080280007,36%
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon2512024370248902541026090265001,57%