Vinningsoptimal mengde

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 31 okt. 2019

Lær hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulik mengde og pris. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram.

La oss si at du produserer t-skjorter, som du selger for 500 kroner pr. stk.

Hvis det koster deg 550 kroner å produsere én ekstra jakke, så vil det åpenbart ikke være lønnsomt. Hvis du derimot kan selge jakken for 560 kroner, vil det lønne seg å produsere jakken. Alt dette høres veldig logisk og enkelt ut, og det er nettopp denne enkle tankegangen du trenger for å finne vinningsoptimal mengde. Vi fortsetter å produsere jakker så lenge salgsinntektene er høyere enn salgsutgiftene (så lenge vi har nok kapasitet).

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten som salget av enheten medfører. Grensekostnaden sier oss hva det koster å lage en enhet til, også her er det økningen i totalkostnadene som enheten medfører. For å finne grensekostnaden må vi derfor vite de variable kostnadene.

Monopolmarked og fullkommen konkurranse

Under ser du hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulike priser. Det betyr at eksempelet gjelder i monopolmarked, hvor det bare er én tilbyder. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram. Merk at GI og GK er plassert i intervallet mellom de ulike mengdene.

Kvantumtilpasning under fullkommen konkurranse hvor prisen er satt, finner vi optimal mengde der prisen er lik differanseenhetskostnaden (DEK).

LES OGSÅ:Aksjer for nybegynnere

Gitt at du får oppgitt følgende:

MengdeVariable kostnaderSalgspris
100200600
200200500
300200400
400200300
500200200
600200100

Deretter regner vi ut salgsinntekt, grenseinntekt og grensekostnad:

Antall t-skjorterPris per t-skjorte (P)Total salgsinntekt (SI)Variable kostnader per enhet (VEK)Grensekostnad (GK)Grenseinntekt (GI)
0000-
200600
10060060.000200
200400
200500100.000200
200200
300400120.000200
2000
400300120.000200
200-200
500200100.000200
200-400
60010060.000200

Før vi plasserer alt i et enhetsdiagram:

Vinningsoptimal mengde