Vinningsoptimal mengde

Lær hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulik mengde og pris. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram.

La oss si at du produserer t-skjorter, som du selger for 500 kroner per stk. Hvis det koster deg 550 kroner å produsere én ekstra jakke, så vil det åpenbart ikke være lønnsomt. Hvis du derimot kan selge jakken for 5.100 kroner, vil det lønne seg å produsere jakken. Alt dette høres veldig logisk og enkelt ut, og det er nettopp denne enkle tankegangen du trenger for å finne vinningsoptimal mengde. Vi fortsetter å produsere jakker så lenge salgsinntektene er høyere enn salgsutgiftene (så lenge vi har nok kapasitet).

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten som salget av enheten medfører. Grensekostnaden sier oss hva det koster å lage en enhet til, også her er det økningen i totalkostnadene som enheten medfører. For å finne grensekostnaden må vi derfor vite de variable kostnadene.

Under er et eksempel på hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulike priser. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram. Merk at GI og GK er plassert i intervallet mellom de ulike mengdene.

LES OGSÅ: Sannheten om aksjeinvesteringer

Gitt at du får oppgitt følgende:

MengdeVariable kostnaderSalgspris
100200600
200200500
300200400
400200300
500200200
600200100

Deretter regner vi ut salgsinntekt, grenseinntekt og grensekostnad:

Antall t-skjorterPris per t-skjorte (P)Total salgsinntekt (SI)Variable kostnader per enhet (VEK)Grensekostnad (GK)Grenseinntekt (GI)
0000-
200600
10060060.000200
200400
200500100.000200
200200
300400120.000200
2000
400300120.000200
200-200
500200100.000200
200-400
60010060.000200

Før vi plasserer alt i et enhetsdiagram:

Vinningsoptimal mengde