Sikkerhetsmargin

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 15 jun. 2018

Sikkerhetsmargin forteller oss hvor mye salget kan synke før bedriften vil gå med underskudd. Så lenge vi er over dekningspunktet, vil vi få et overskudd. For å finne sikkerhetsmarginen må vi først vite hva nullpunktet/dekningspunktet er og hvor mange salg bedriften har planlagt å selge.

Sikkerhetsmargin mellom nullpunktet og planlagte salg

Sikkerhetsmargin i enheter: planlagte salg - dekningspunkt i antall enheter
Sikkerhetsmargin i inntekt: Totale inntekter for planlagt salg - Nullpunktet i kroner

Lurer du på hvordan du finner nullpunktomsetninger i antall enheter og kroner? Se denne artikkelen.

Eksempel: Du budsjetterer med 1.000 salg av en vare som har stk. pris på 20,-. Da vil totale budsjetterte inntekt være 20.000 (1.000*20). Du har regnet ut at nullpunktomsetningen i kroner er 15.000,- og nullpunktomsetningen i antall enheter er 750 enheter.

Sikkerhetsmargin i enheter: 1.000 - 750 = 250 enheter
Sikkerhetsmargin i inntekt: 20.000 - 15.000 = 5.000,-

Vi kan altså selge 250 enheter mindre og få 5.000 mindre i inntekter uten at vi går med underskudd.