Dette må du passe på når du leier ut med Airbnb

Flere rapporterer nå at de tjener mer på å leie ut til turister, enn på å ha en fast leietaker boende. Men hva er egentlig skattereglene for når man leier ut på Airbnb?

Airbnb logo

Nettstedet Airbnb tillater nordmenn å leie ut hele eller deler av hjemmet sitt til turister. Flere rapporterer nå at de tjener mer på å leie ut til turister, enn på å ha en fast leietaker boende. Men hva er egentlig skattereglene for når man leier ut på Airbnb?

Siden Airbnb startet i Norge har selskapet vokst voldsomt i Norge. Nå ligger det tusenvis av leiligheter ute på de norske sidene. Mens markedet for slik kortidsleie har eksistert lenge, så har Airbnb klart å løse de viktigste problemene til at mange ikke brukte det før trygghet og brukervennlighet.

Måten Airbnb bedrer sikkerheten er ved nøye utvelgelse av hvem som kan leie. Før du leier ut kan du lese anmeldelser på gjesten for å bedømme om du ønsker å akseptere forespørselen. Gjesten betaler når de bestiller og legger inn depositumet, og du som utleier får betaling til din bankkonto etter første natten. Av dette trekkes det fra et overføringsgebyr til Airbnb på 6 – 12 %. Det dekker blant annet forsikring på inntil flere millioner, dersom det skulle skje en større skade på leiligheten.

I dag ligger det over tusen leiligheter ute i Oslo, med en gjennomsnittspris for et rom på vel 500 kroner, og nær 1000 for en hel leilighet. I sommermånedene rapporteres det om stor pågang. Det er derfor ikke rart at mange nordmenn som enten leier ut via nettstedet, eller vurderer det, lurer på hvilke skatteregler de skal forholde seg til.

LES OGSÅ: Delingsøkonomi: Tilgang fremfor eierskap

Kan tjene mye skattefritt

Hovedregelen for hvordan du skal skatte av inntekten fra Airbnb er at du kan leie ut skattefritt for inntil 10 000 kroner, deretter avhenger skatteplikten av hvor stor del av boligen du leier ut.

Alternativ 1: du leier ut kun et rom

Siden utleieverdien av arealet du leier ut er lavere enn arealet du selv disponerer, er inntekten skattefri. Dette er tilsvarende regler som gjelder ved langtidsutleie av et rom i leiligheten.

Alternativ 2: du leier ut hele leiligheten

Dersom du leier ut hele leiligheten kan du leie ut for inntil 10 000 i året skattefritt. Hvis beløpsgrensen overstiger dette må du skatte for 85 prosent av summen. Leieinntekter ved utleie av bolig regnes som kapitalinntekt, og skattlegges med 23 prosent. På slutten av året kan du gå inn på Airbnb sine sider for å finne ut hvor mye du har leid ut for det året, slik at du kan føre det inn i selvangivelsen.

Det er altså ganske enkle regler man som utleier må forholde seg til dersom man velger å leie ut med Airbnb. Det blir noe mer komplisert om omfanget blir så stort at det blir å anse som en næringsinntekt for deg, men for de aller fleste private utleiere er ikke det en relevant bekymring.

Hvorvidt Airbnb og andre tilsvarende tjenester er noe for deg er naturligvis ikke bare et skattemessig spørsmål. Men dersom du liker å møte nye mennesker og er villig til å invitere en turist inn i hjemmet ditt, så er det i hvert fall ikke skattemessige grunner til å la være.

Gå til Airbnb.no

Var denne artikkelen nyttig?