Vekstaksjer

Vekstaksjer er aksjer i selskaper som forventes å ha betydelig høyere vekst enn markedet.

Disse kjennetegnes ofte ved at aksjekursen er høy i forhold til selskapets overskudd (P/E - «Price to earnings»).

Dette er i kontrast til verdiaksjer, som er aksjer i selskaper hvor prisen virker lav i forhold til fundamentalverdien. Lav P/E og P/B («price to book»), samt høy utbyttegrad, er vanlig for slike aksjer.

Men multiplene må alltid ses i sammenheng med andre faktorer: Høy P/E kan også bety at selskapet bare er overpriset, og lav P/B at noe er galt med selskapet.