Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 27 jul. 2021

Vekstaksjer

Vekstaksjer er aksjer i selskaper som forventes å ha betydelig høyere vekst enn markedet.

Disse kjennetegnes ofte ved at aksjekursen er høy i forhold til selskapets overskudd (P/E - «Price to earnings»).

Dette er i kontrast til verdiaksjer, som er aksjer i selskaper hvor prisen virker lav i forhold til fundamentalverdien. Lav P/E og P/B («price to book»), samt høy utbyttegrad, er vanlig for slike aksjer.

Men multiplene må alltid ses i sammenheng med andre faktorer: Høy P/E kan også bety at selskapet bare er overpriset, og lav P/B at noe er galt med selskapet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad aliquam atque doloremque, harum impedit ipsa laudantium libero nostrum perferendis quaerat rem saepe sequi tempora totam voluptatum! Cumque incidunt nostrum voluptatum.

Consectetur adipisicing elit. Ad adipisci at consequatur debitis dolorem earum, hic inventore iusto necessitatibus neque nobis nostrum odit perspiciatis quae quia, similique tempore ullam unde.

Adipisicing elit. Alias animi consectetur, delectus dicta est facere facilis impedit ipsam laboriosam modi molestias natus nobis odio quas quibusdam rerum similique veritatis voluptates.

Debitis, esse illo libero nesciunt recusandae reiciendis vitae. Dignissimos dolores, ea eum explicabo harum labore maxime mollitia, quia rem, sit tempore veritatis! Ab accusamus alias doloribus, ducimus explicabo, id iste magni maiores minima nulla provident quasi reiciendis reprehenderit similique, ullam voluptate?