Uber: Hva er det og hvorfor er det så billig?

Vi gir deg en kjapp oversikt det du trenger å vite om Uber og den nye teknologien og motstanden den møter.

Sannsynligheten er stor for at du i løpet av de siste året har hørt om Uber. Selskapet lanserte i Oslo i fjor, som en del av en stor internasjonal ekspansjon. Uber ble opprettet i teknologimekkaet Silicon Valley for bare vel fem år siden, men har allerede rukket å oppnå skyhøye verdsettelser. I mange markeder har de møtt stor motstand fra de tradisjonelle taxi-selskapene som de utfordrer. Finanssans gir deg en kjapp oversikt på det du trenger å vite om den nye teknologien og motstanden den møter.

Hva er Uber?

I samtaler med brukere i forbindelse med skriving av denne artikkelen merket jeg flere opplever det litt vanskelig å plassere Uber i bås. Det er jo et alternativ til taxi, men samtidig er det ikke helt en taxitjeneste. Enkelte kritikere forbinder det med en pirattaxi, som er en beskrivelse på noen som kjører andre ulovlig uten å skatte. Uber selv beskriver seg som en privatsjåførtjeneste, og er et registrert selskap som betaler skatt som vanlige selskaper, men er ikke registrert som taxisentral.

Som kunde, når du åpner appen, ber du om å bli hentet der du er, og skriver inn adressen til dit du skal. Første gang legger du også inn kortinformasjonen, som gjør at betalingen skjer elektronisk - det er ingen betaling i selve bilen. Appen gir et estimat på reisens kostnad og anslått tid til bilen er hos deg. Du kan også følge med på kartet hvor bilen er akkurat nå.

Ubersjåførene får ikke fastlønn, men er selvstendig næringsdrivende, og får utbetalt 80 % av det du betaler for en tur. Det er ingen vanlig jobbsøknad for å bli Uber-sjåfør, men du må passere en rekke krav, som å ha en relativt ny bil og plettfri vandel. I tillegg går alle sjåførene tilbakemeldinger fra kundene sine, og dersom en over tid får dårlige anmeldelser blir han eller hun tatt av plattformen. Slik ønsker selskapet å motivere sine sjåfører til å yte bedre service enn de tradisjonelle taxiene.

Hvorfor er det så billig?

Da Finanssans testet Uber til denne artikkelen fant vi at det var fra omtrent 35 % billigere på mellomlange turer, og helt opptil 70 % billigere på korte turer siden minsteprisen bare er 40 kroner i Oslo, og Uber har samme pris hele døgnet.

I samtaler med sjafører hørte vi ulike teorier til hvorfor Uber er så mye billigere enn vanlige taxier. Enkelte trakk frem den lave ventetiden. Mens Taxier står store deler av døgnet ”på vent” på en Taxiholdeplass, så er en Uber alltid på farten. Når Taxiene står i ro må sjåførene fremdeles lønnes, og det driver kostnadene opp.

Den andre og trolig viktigste grunnen er nok imidlertid at Taxier i de fleste byer i Norge er begrenset i antall. Dette har blitt en vanlig praksis i mange byer, der Fylkeskommunen setter antall Taxier som kan være i en by, og gir ut løyver. Enkelte land, deriblant Sverige har avskaffet løyveordningen.

Siden antallet løyver er begrenset, mens etterspørselen etter Taxier stiger, så kan også Taxiselskapene ta høyere priser. Enkelte mener dette er en viktig grunn til at prisene siste årene har økt. I 2007 kostet en kilometer med drosje i Oslo i snitt 17 kroner. I 2013 var prisen blitt doblet til 33 kroner per kilometer.

Hvorfor møter Uber så mye motstand, og er det lovlig?

Kontroversen rundt Uber omhandler deres såkalte UberPop-tjeneste, som er den vi har beskrevet i artikkelen. Selskapet tilbyr i Oslo også Uber Black, som er en tradisjonell tjeneste der lisensierte turbiler / limousiner kjører. I enkelte byer har Uber også blitt en egen taxisentral med Uber taxi. Disse tjenesten er ikke kontroversielle.

Taxiselskapene mener at Uber utgjør en urettferdig konkurranse til den tett regulerte taxinæringen, og ønsker at teknologien skal bli ulovlig. I Frankrike gikk Taxisjåførene så langt at de blokkerte veier og angrep på Ubersjåfører og passasjerer for å vise sin misnøye.

I Norge er motstanden tatt roligere former, men Taxiselskapene har tatt Uber til retten. Hvorvidt UberPop blir lovlig er enda litt uavklart. En dom fra Stavanger tingrett som omhandlet tjenesten Haxi konkluderte at siden det var et lukket nettverk, så falt det ikke under Yrkestransportloven. Denne saken skal videre til Lagmannsretten og utfallet av den kan bli skjebnesvangert for Uber i Norge, med mindre det kommer en lovendring fra Stortinget innen den tid.

Uber i fremtiden

Nylig lanserte Uber i Oslo Uber Elbil, og som navnet tilsier er det Uber med bare elbiler. Variasjonen av tjeneste kan i fremtiden bli langt større. I USA har de blant annet tjenesten UberPOOL, som består i at man kan ta betalt for å ta med flere om bord i bilen på vei til jobb. Dette er en enda billigere alternativ, og reduserer antall biler på veien. Det er mye som tyder på at Uber har langt større ambisjoner enn å bare være et alternativ til taxi.

På lang sikt er selskapets ambisjoner mye større. Selskapet har investert store summer i utvikling av førerløse biler, og har uttrykt at deres mål på sikt er å ha en flåte med førerløse biler man kan reservere når man trenger det. Hvorvidt den drømmen er innenfor rekkevidde vil tiden vise!