Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 22 des. 2019

3 myter om lån og investering du er nødt til å legge fra deg

Ikke la myter ødelegge for din økonomi. Her har du fakta.


I denne artikkelen avslører vi mytene «det lønner seg alltid å ha litt i lån», «investering i bolig er alltid like sikkert og lønnsomt» og til slutt «investering i aksjer og fond er kun for de med mye penger».

1. Det lønner seg å ha lån på grunn av skattemessige fordeler

At det alltid lønner seg å ha litt i lån er en gammel myte. Det henger igjen fra tiden hvor både inflasjonen og skattefradraget var på et langt høyere nivå enn det vi har idag.

Har du et boliglån på 300.000 kroner, med 2,5 prosent rente, betaler du 7.500 kroner i årlige rentekostnader. Av rentekostnadene får du et skattefradrag på 27 % (tidligere sats), som utgjør 2.025 kroner i dette tilfellet. Du vil dermed fortsatt ha betalt 5.475 i renter etter skatt.

Dersom alternativet er å la samme beløp stå på en sparekonto med 2 prosent rente, blir tallene følgende:

  • 6.000 kroner i renteinntekter (første år)
  • 1.620 kroner i skatt på renteinntektene
  • 4.380 kroner i renteinntekter etter skatt

Du vil med andre ord tape 1.095 kroner det første året hvis du velger å ikke nedbetale mer på lånet, men heller velger å la pengene stå på en sparekonto. Rentene ovenfor representerer hva et typisk boliglån og sparekonto i skrivende stund ligger på. Rentenivået vil varierer med tiden, men det er vanlig at utlånsrenten er høyere enn innskuddsrenten.

Man kan argumentere med at det lønner seg å ha lån så lenge avkastningen på pengene er høyere enn lånerenten. Det innebærer derimot at disse pengene må investeres i noe som ikke er uten risiko. Nedbetaling av gjeld gir på sin side en risikofri direkteavkastning.

2. Investering i eiendom er både trygt og lønnsomt

Det er flere måter du kan investere i eiendom på. Det første alternativet er å investere i børsnoterte eiendomsselskaper, som Olav Thon Eiendomsselskap og Norwegian Property. Det andre alternativet er gjerne det de fleste forbinder med investering i eiendom: lån til utleie av bolig.

Når du investerer i eiendom er du først og fremst eksponert mot boligmarkedet. Hvis investeringen er lånefinansiert (giring), er du i tillegg eksponert mot lånerenten. Et fall i boligmarkedet skjer vanligvis samtidig med at lånerentene øker. Begge går i så fall i negativt retning, noe som øker risikoen betydelig. Du vil også bære risiko mot statlige reguleringer (endring i ligningsverdier, formueskatt) og mislighold fra leietaker. Investering i utleie av bolig er med andre ord ikke helt uten risiko som mange skal ha det til å være.

Ser vi på historikken har boligprisene har steget mye siden 1993 (lite unntak for 2002 og 2008). Historisk avkastning er som alltid ingen garanti for fremtidig avkastning. Går vi enda lengre tilbake i tid, mellom 1850-2006, ser vi i grafen under at det har vært langt større svingninger enn hva vi har hatt i nyere tid. Dette skyldes riktignok deregulering, lav rente, fullt skattefradrag og høye skattesatser.

Realpris på bolig 1850-2006

Kilde: http://www.norges-bank.no/uplo...

3. Du må ha mye penger for å investere i aksjer og fond

Feil. I skrivende stund kan du kjøpe én aksje i Kværner for 16,82 kroner, pluss kurtasje. Med kun en hundrelapp kan du også begynne å investere i enkelte fond og indeksfond, blant annet hos KLP, DNB og Danske Invest. Riktignok kan du ikke forvente at hundrelappen du investerer er nok til å sikre en god pensjon, men om vi ser på avkastningen investeringen kan gi, er det den samme som den ville vært dersom du hadde satt inn flere hundretusener av kroner.