Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 18 des. 2020

Tezos er blokkjeden som oppgraderer seg selv

Tezos er en blokkjede med muligheter for blant annet smarte kontrakter og formell verifisering.

Men det sterkeste kortet er kanskje at nettverket kan oppgradere seg selv, og måten det blir gjort på.

For å forstå hvorfor det er en viktig fordel, kan man se på hva som tidligere har skjedd når det er foreslått endringer i Bitcoins protokoll.

Bitcoin og Bitcoin Cash

I Bitcoin er det utvinnere som kontrollerer nettverket. De sørger for å godkjenne transaksjoner og holde nettverket sikkert.

Kort oppsummert ble det foreslått å øke størrelsen på hver blokk, slik at nettverket kunne håndtere flere transaksjoner pr. sekund.

Uenigheter i miljøet førte til at nettverket ble splittet – det ble en såkalt «hard fork». Bitcoin-utvinnere som støttet endringen gikk over til Bitcoin Cash, mens de som var uenige holdt seg til samme blokkjede som før.

«Keynesian beauty contest»

En slik splittelse behøver ikke nødvendigvis være negativt. Det åpner for innovasjon og ulike bruksområder. Men det er avgjørelsen om hvilket nettverk deltakerne velger å følge som ikke nødvendigvis er til blokkjedens beste:

Uten formelt styresett kan endringer i protokollen kan valget være forvirrende for deltagerne å ta stilling til. Skal deltakeren velge det som vedkommende selv mener er til det beste for blokkjeden, eller det som vedkommende tror de fleste vil velge?

I sistnevnte alternativ vil valget basere seg på sosiale forventninger, enn hva som er til det beste for blokkjeden – en teori kjent som «Keynesian beauty contest».

Slik fungerer oppgraderinger i Tezos

I Tezos er det lagt inn mekanismer på hvordan endringer av protokollen implementeres. Det skal sikre en mer ryddig og åpen prosess.

Oppgraderinger må gjennom fire faser:

  1. Forslag
  2. Stemmegivning om forslaget skal gå videre
  3. Forslaget settes på prøve i test-nettverket
  4. Stemmegivning om forslaget skal implementeres i hovednettet

La oss si at du har et forslag som du mener bidrar positivt til Tezos. Du sender dermed inn forslaget med kildekoden (1).

Det kan ha kommet inn flere forslag i samme periode. Forslaget med høyest rangering vil gå videre i prosessen dersom 80 prosent (én «roll» gir én stemme, tilsvarer 8.000 Tez) av de som sikrer nettverket eller mer stemmer ja (2).

Dersom det kvalifiserte flertallet oppnås, er neste fase å sette forslaget ut på prøve. Da opprettes det en midlertidig side-blokkjede av Tezos med endringen, slik at andre kan se effekten og om det er feil i koden som må fikses (3).

I siste fase er det enda en stemmegivning, men denne gangen for om forslaget skal settes til live i hovednettverket. Hvis det oppnås minst 80 prosent flertall, vil blokkjeden oppgradere seg selv i slutten av denne fasen (4).

Oppgraderingen gjennomføres uten behov for å starte en ny blokkjede med de endrede reglene i protokollen.

Tjen penger på forslaget

Den eller de som kommer med forslag til forbedringer av nettverket, kan tjene penger ved å legge med en «faktura» sammen med forslaget.

Hvis forslaget blir vedtatt og tatt i bruk, vil beløpet utbetaltes til vedkommende ved å generere nye «Tez-tokens» og overføre de til bidragsyter(ene) – Dette kalles for inflasjons-finansiering.

Her kan man se for seg at deltakere i nettverket anser verdien til Tezos å stige med minst samme beløp eller mer som følge av oppgraderingen, enn beløpet som står på fakturaen.