Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 15 jun. 2018

Vi har testet Monner (som investor)

Monner er en crowdfunding-plattform som formidler lån og betalinger mellom investorer og norske bedrifter.

Har du lyst til å være den som sender ut regninger i stedet for å motta dem?

Det har du muligheten til gjennom crowdfunding-plattformen til Monner. Nå er det riktignok Monner som tar seg av faktureringen, men fra kun en tusenlapp kan du investere i lån til norske bedrifter, som du selv plukker ut. Det er alternativ for deg som ønsker en høyere rente enn hva man har på sparekontoen, vil ha forutsigbare innbetalinger, samtidig som at man er komfortabel med risiko.

Nøkkelopplysninger:

  • Privatpersoner kan investere fra 1.000 kr til 750.000 kr årlig
  • Årlig rente på lånene ligger typisk mellom 4 % til 12,2 %
  • Monner tar 1 % i gebyr av tilbakebetalingen
  • Nedbetalingstid på lån er fra 6 til 36 måneder
  • Det har ikke fastsatte tegningsperioder
  • Kredittvurderinger blir gjennomført av Experian

Les mer om crowdfunding

Registering

Monner oppgir på forsiden at det tar 2 minutter å bli kunde. Vi har har ikke så dårlig tid når det kommer til å investere penger, men vi gir det et forsøk:

Etter å ha trykket på «Bli Kunde» kan du velge å registere deg via Facebook eller e-post. Deretter lager man et passord og verifiserer e-postadressen.

Så blir man bedt om å lese og godta (evt. ikke godta) kundeavtalen. Vi bruker cirka 10 minutter på å lese gjennom de fjorten sidene med vilkår og betingelser. Her er vi allerede langt over påstanden om at prosessen er gjort på 2 minutter – hvis ikke tiden er forbeholdt for kunder som ikke leser avtalen(?). Vi synes heller ikke at det er god praksis å ha «Jeg har lest og godtar avtalen»-boksen klistret øverst på siden, noe vi mener bidrar til at færre lesser gjennom tjenestens vilkår og betingelser.

Godtar man avtalen blir man bedt om å identifisere seg med BankID, for så å oppgi personalia og mobilnummer – som også må bekreftes ved å klikke på en link man mottar som SMS.

Deretter må man svare på fem spørsmål, blant annet om man er skattepliktig i andre land og om man skal låne ut sine egne penger. Dette er en del av den lovpålagte kundekontrollen i hvitvaskingsloven.

Skjermklipp fra Monner med beskjeden "Klar til å investere"

Skjermklipp fra Monner.no

Nå er vi klar til å investere!

Finne prosjekt

Vi teller tre ulike prosjekter i oversikten. Tetøsene og Hjemmelegene har dessverre for oss allerede fått fullfinansiert sine lån. Det eneste åpne prosjektet som står igjen er Filago AS. Vi klikker på prosjektet for mer informasjon.

Her får vi opp at det foreløpig er finansiert 288.600 kroner av totalt 2 millioner kroner. Renten er satt til 7,1 %. Lenger ned på siden ser vi at lånet har en nedbetalingstid på 18 måneder og har fått risikoklasse C (hvor A er best). I tillegg oppgis det at lånet er usikret, som vil si at det ikke blir tatt pant i eiendeler som sikkerhet for lånet.

Videre leser vi om hva lånet skal brukes til – som i dette tilfellet er til delfinansiering av andre byggetrinn i Hurdal Økolandsby – og om videre vekst i 2018. Selskapet har allerede tatt opp et obligasjonslån på 140 millioner kroner. Vi anser derfor finansieringen på 2 millioner kroner som mer en markedsføringsstrategi enn et faktisk kapitalbehov (noe de de for øvrig selv nevner med ønske om flere ambassadører). Uansett er det viktigste for oss at de klarer å betjene lånet.

Opplysninger

Opplysninger på tavle

Under fanen «Dokumentasjon» ligger det 7 nedlastbare PDF-er. Her finner man blant annet firmaattest, investor presentasjon og kredittrapport. Særlig er sistnevnte interessant siden vi går inn i prosjektet som kreditor og ønsker derfor å se nærmere på nøkkeltall som avgjør hvor sannsynlig det er for misligholdelse av lånet.

Kredittrapport

Rapporten, som er gjennomført av Experian, inneholder generell firmainformasjon, kredittscore og resultat- og balanseregnskap. Det er viktig å huske på at man går inn i prosjektet som kreditor og ikke som aksjonær. Det betyr at nøkkeltall som omhandler selskapets soliditet (evnen til å tåle tap) er viktigere enn egenkapitalrentabiliteten og totalrentabiliteten (lønnsomheten i bedriften). Positive tall langs hele rekken er selvfølgelig det beste, men det du skal vurdere er om er om de klarer å betjene lånet som avtalt, ikke å spå selskapets utvikling de neste 5-10 årene.

Nøkkeltall fra 2016 viser at Filago hadde en likviditetsgrad 1 på 1,5 og soliditet på 24,5 %, noe som anses som henholdsvis «god» og «tilfredsstillende». Gjeldsgraden på 3,1 er derimot «meget svak».

Mye kan ha skjedd siden 2016. Vi blir derfor nødt til å dra frem kalkulatoren og regne ut nøkkeltallene på nytt, med oppdaterte tall fra det foreløpige regnskapet for 2017. Gjeldsgraden var nå på 1,95, noe som er en klar forbedring, men likevel å regne som «svak» etter Experians modell.

Tips: les artikkelen Grunnleggende regnskapsanalyse

Selv om ikke nøkkeltallene tar hensyn til foreløpig regnskap, er siste kredittscore-oppdatering fra Experian av nyere dato. For august 2017 fikk Filago en kredittscore på 785 ut av 1000 (jo høyere, desto tryggere). Sannsynligheten for mislighold innen ett år ble samtidig oppgitt å være 0,44 %.

Med 99,56 prosent sannsynlighet for at lånet ikke misligholdes innen ett år, anses vi den årlige renten på 7,1 % (6,1 % etter gebyr) som rimelig.

Vi bestemmer oss derfor for å investere en relativ liten sum – for både testen og avkastningens skyld!

Hold tunga rett i munnen

Etter å ha trykket på «Invester» blir vi bedt om å taste vi inn beløpet som vi ønsker å investere. Etter at man har trykket på «bekreft investeringen» har man inngått en låneavtale med bedriften. Vi savner et trinn som gjør at vi må bekrefte at beløpet er riktig før vi inngår låneavtalen. Særlig når det heller ikke er formatert for mellomrom eller punktum for tusenskille.

Deretter får man opp informasjon om beløp, konto og kid-nummer, som snarest må betales i banken. Pengene du investerer blir først satt inn på en klientkonto i Sparebank 1 SR-Bank, hvor pengene for øvrig er forsikret for inntil 2 millioner kroner (samme som sparepengene i en norsk bank).

Tegningsrunde

Monner oppgir at «en lånesøknad ligger ute til finansiering inntil det er fulltegnet, eller ut tegningsperioden». Siden vi ikke ønsker å risikere at pengene står låst på en klientkonto i uvisst tid (les: alternativkostnad) – noe som kan bli aktuelt i et prosjekt med lav interesse – spurte vi Monner om hvor lenge tegningsperioden varer. Her fikk vi til svar at de ikke har fastsatte tegningsperioder pr. dags dato, men at det vanligvis ikke varer mer enn noen uker - avhengig av markedsmessige forhold.

Vi skulle helst sett at det var fastsatt maksimal antall dager på et prosjekts tegningsperiode, slik som den finske crowdfunding-plattformen Invesdor gjør. At noe vanligvis ikke tar mer enn noen uker er heller ikke et betryggende svar med tanke på at de nettopp har lansert. Bedriften kan derimot velge å kansellere låneavtalen eller be Monner om å nedjustere beløpet dersom de ikke får finansiert mer enn 80 prosent av lånebeløpet.

Utbetaling

Kalender dag 12

Når lånet er 100 prosent finansiert blir pengene utbetalt til bedriften som skal låne pengene. Bedriften betaler inn renter og avdrag til Monners klientkonto. Deretter tar Monner 1 % av beløpet i gebyr, og utbetaler resten til deg. Dersom bedriften har benyttet avdragsfrihet på tre måneder vil du ikke motta annet enn renter i tilsvarende periode. Denne prosessen gjentar hver måned til lånet er nedbetalt, i henhold til betalingsplanen.

Oppsummering og vurdering

Selv om det ikke tar 2 minutter å bli kunde – hvert fall ikke om man skal lese avtalevilkårene (ja, vi hengte oss opp i det) – er registreringsprosessen likevel enkel og intuitiv.

Vi savner tilgang på flere mulige bedrifter å kunne låne ut penger til, men vi har samtidig forståelse for det knappe utvalget siden Monner tross alt ble lansert 10. januar. I tillegg kan det skyldes at crowdfunding av lån fortsatt er er godt nok kjent for bedrifter.

Under «Topp 5 spørsmål for investorer» synes vi det er merkelig at spørsmålet om hva Monner tar i gebyr ikke dukker opp. I stedet finner vi spørsmålene «hvordan får jeg BankID på mobil?» og «Hva med skatt?». Svaret på det som var det første vi lurte på fant vi lengre ned på hjelpesiden, under spørsmålet «Hva slags betingelser har Monner?».

Vi skulle likt å sett en mer spesifikk forklaring på hvorfor renten havner på det den gjør i hvert enkelt prosjekt, bortsett fra at det baserer seg på kredittscore og «flere andre faktorer». I tillegg hadde det vært nyttig om nøkkeltall, som soliditet og gjeldsgrad, også ble vist ut ifra ferskere tall fra det foreløpige regnskapet.

Når det er sagt så synes vi at tilgjengelig dokumentasjon, da særlig kredittrapporten og foreløpig regnskap, gir oss god nok informasjon til å kunne gjøre opp en egen vurdering om renten Monner er rimelig i forhold til risikoen for misligholdelse.

Alt i alt virker crowdfunding-plattformen fra Monner solid. Mye av rusket som vi påpeker i denne testen vil sannsynligvis bli forbedret med tiden. Vi liker at «mannen i gata» nå har muligheten til å investere i lån til norske bedrifter, samtidig som bedrifter får et nytt alternativ til tradisjonell finansiering i banken.

Konklusjon: Vi har sansen for Monner.

For ordens skyld: Alle pengene du investerer kan gå tapt dersom låntaker får betalingsproblemer. Du bør derfor ikke invester mer enn hva du har råd til å tape – som forøvrig også gjelder alle andre investeringer.