Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 12 jun. 2018

Tåler du en renteøkning på boliglånet?

Er din betalingsevne god nok til å tåle fremtidige rentehopp i boligslånsrenten?

I disse dager er boliglånsrenten rekordlav. Med en boliglånsrenten helt ned på 2,5 %, har det nesten blitt "gratis" å låne penger til bolig. For de som allerede har hatt et boliglån i flere år, vil ikke den lave renten bety annet enn reduserte rentekostnader, og dermed et mindre terminbeløp å forholde seg til. Det kan derimot oppstå problemer med betalingsevnen til nye lånetakere, om de baserer sitt budsjett på den nåværende renten, uten å ta høyde for fremtidige rentehopp.

Differansen mellom tidligere innbetalt terminbeløp og dagens lavere terminbeløp, kan plasseres i høyrentekonto, aksjer eller fond. Alternativt kan beløpet brukes til å nedbetale ekstra på boliglånet. Her er nøkkelen å finne riktig balanse mellom risiko, avkastning og forutsigbarhet.

Stresstest

Det sies at alle burde tåle et rentenivå på 10 prosent på kort sikt, og 7 prosent på lang sikt. For et boliglån på 2.000.000 kroner, med 3,25 % rente, og en løpetid på 25 år, vil en økning i boliglånsrenten til 10 % bety at terminbeløpet stiger med 9.202 kroner (fra 9.022 til 18.224 kroner). I løpet av et år utgjør dette 110.424 kroner i ekstra renteutgifter. Det er derfor viktig å ha god nok margin, og gjerne en buffer for å kunne å håndtere slike rentehopp på kort sikt.

I tillegg til endringer i boliglånsrenten, er det også andre faktorer, blant annet arbeidsledighet og sykdom, som kan ha stor påvirkning på betalingsevnen.

Utvikling i boliglånsrenten

Boliglånsrenten henger sammen med pengemarkedsrenten (NIBOR), som påvirkes av styringsrenten. Et fall i pengemarkedsrenten betyr at det blir billigere for banker og andre finansinstitusjoner å låne penger, som igjen kan føre til en lavere boliglånsrente. Et strengere egenkapitalkrav for bankene i 2012 førte til at boliglånsrenten gikk opp, til tross for at pengemarkedsrenten falt. Nå har derimot bankene fått økt sin egenkapitalandel, og vi ser at bankene fortsetter å senke renten.

I følge SSB forventes det at boliglånsrenten vil stabiliere seg på dagens nivå, før den mot slutten av 2016 er ventet å ligge på rundt 4,3 %.