Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 15 jun. 2018

Statsbudsjettet 2013

Har du noen gang lurt på hva Norge bruker penger på? Eller hvor inntektene (i tillegg til olje) kommer fra? Nedenfor ser du en forenklet oversikt over statens inntekter og utgifter i regjeringens budsjettforslag for 2013.

Statens inntekter

Vi ser at den største delen av inntektene kommer, ikke uforventet, fra petroleumsvirksomheten. Resten av inntektene, bortsett fra diverse inntekter, kommer fra skatter og avgifter. "Andre inntekter" kommer fra avgifter knyttet blant annet til kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og askjeutbytte.

Statens inntekter i 2013

Statens utgifter

Utgifter til folketrygden utgjør blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader. Overføring til kommuner og fylker skal gå til å dekke barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre og diverse. Lønns- og driftsutgifter i staten går blant annet til Forsvaret, politiet og Arbeids- og velferdsetaten. Resten av utgiftene går til helseforetak og universitets- og høgskolesektoren. "Andre utgifter" dekker internasjonal bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og lignende.

Statens utgifter i 2013

Vi ser at uten petroleumsinntektene, ville ikke budsjettet gått opp. I årets statsbudsjett står det at netto kontantstrøm (utgifter trukket fra inntekter) fra petroleumsvirksomheten på 373 milliarder kroner, skal overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Deretter skal 124 milliarder kroner skal oveføres tilbake, for å dekke statsbudsjettets underskudd/merforbruk. Oljefondet vokser likevel, på grunn av renteinntekter den enorme summen klarer å generere. Sjekk oljefondet.no for å se hvor stort oljefondet er.
Ønsker du å se mer om hovedsakene for årets statsbudsjett klikker du her.

Stikkord: statsbudsjett