Steg for steg på hvordan du starter et enkeltpersonforetak

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 22 des. 2019

Slik startet du et enkeltpersonforetak på under 10. minutter. Artikkelen tar deg gjennom steg for steg, med enkle forklaringer.

For å kunne starte et enkeltpersonforetak (ENK) må du være over 18 år (15 år i visse tifeller) og ha en adresse i Norge. Et enkeltpersonforetak drives av en enkeltperson. Foretaket driver du for egen regning og risiko. Det vil si at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser. For å sette det litt på spissen; Klarer du ikke å betale tilbake lånegiver med enkeltpersonsforetakets kapital, kan lånegiver gå etter private eiendeler som bil og hus. Av den grunn er det vanlig å bytte over fra et enkeltpersonsforetak til et aksjekapital når virksomhetens risiko øker. I motsetning til aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), ansvarligselskap (ANS), og delt ansvar (DA) følger ikke enkeltpersonforetak en egen lov.

Slik registrerer du et enkeltpersonforetak:

 • Gå inn på Altinn.no for å fylle ut en samordnet registermelding.
 • Klikk på "Samordnet registermelding".
 • Logg deg inn med et alternativene.
 • Velg "Ny enhet" for hva som skal meldes.
 • Velg "Enkeltpersonforetak" som organisasjonsform.
 • Under "Merverdiavgiftsregisteret" velger du "Beløpsgrensen er passert" hvis du har gått over omsetningsgrensen på 50.000 kroner over en periode på 12 måneder. Er du under grensen velger du "Beløpsgrensen er ikke passert". Husk at du kan forhåndsregistrere deg i merverdiregisteret hvis du forventer at du vil passere omsetningsgrensen.
 • Velg deretter om foretaket bare skal registreres i Enhetsregisteret (gratis) eller om foretaket skal registreres i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (gebyrbelagt).
 • Velg ønsket navn på foretaket. Husk på at foretaksnavnet inneholde etternavnet ditt. F.eks Snekker Andersen eller Olsen Malerservice. Du kan også velge at foretaksnavnet kun skal inneholde etternavnet ditt, men da har du ingen garanti mot at andre registrerer et identisk foretaksnavn. I motsetning til i andre selskapsformer, blir også navn med mindre enn tre bokstaver og navn identiske med fylkesnavn godkjent.
 • Velg "Ja" eller "Nei" på om du har forsøkt å registrere foretaket tidligere.
 • Velg "Ja" eller "Nei" på om virksomheten skal drives under samme navn som foretaksnavnet. Mekaniker Andersen kan f.eks velge å drive virksomheten sin under navnet Max Mekker.
 • Fyll så ut kontaktopplysninger. Merk at alle har tilgang til enhetsregisteret. Ved å la være å fylle ut e-post og telefonnummer sparer du deg derfor for å bli kontaktet av et titalls ivrige selgere. Det er ikke et krav om at du skal oppgi e-post og telefonnummer.
 • Gå videre ved å svare på ulike enkle "Ja" og "Nei" spørsmål som ikke trenger nærmere forklaring.
 • I feltet hvor du skal beskrive hva du skal utføre i foretaket ditt, er det ingen grunn for å overkomplisere teksten. Skal du drive enkeltpersonforetaket til å male hus, så skriver du "Male hus". Ofte vet man ikke nøyaktig hvilke oppgaver man kommer til å utføre i fremtiden. Men det gjør ingenting siden du alltid kan gå inn å endre på beskrivelsen av hva foretaket utfører.
 • Under "Innehaver" fyller du inn ditt fødsels-og personnummer samt etternavnet ditt. Under "Rolle" velger du "Innehaver" og trykker på "Legg til". Hvis enkeltpersonsforetaket ditt skal ha daglig leder og/eller forretningsfører legger du også til dette. Det er ikke krav til daglig leder eller forretningsfører i ENK.
 • Når du har kommet til "Prokura", lurer du kanskje på hva dette er. Selv om du sannsynligvis ikke har behov for å oppgi noen som prokurist, er det greit å vite hva det er. Prokura er å gi noen fullmakt til å oppdre på vegne av foretaket. Det vil si at prokuristen kan foreta beslutninger i den daglige driften. Prokuristen vil altså ikke ha myndighet til å ta beslutninger som går utenfor hva som blir ansett som normal drift.
 • I "Registrering i Merverdiavgiftsregisteret" huker du av for om foretaket ditt er MVA-pliktig eller ikke. De aller fleste foretak er MVA-pliktig. Det er likevel noen unntak som f.eks helse- og sosialtjenester, undervisning og kultur. Er du i tvil kan du ta kontakt med Skattekontoret.
 • Igjen, hvis du forventer at du vil omsette for over 50.000 kroner i løpet av kort tid, velger du "Ja" til å søke om forhåndregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Hvis ikke det er tilfelle, velger du "Nei".
 • Fyll ut resten av opplysningene.
 • Gå over "Sammendrag" for å se om alt er korrekt utfylt.
 • Signer og send meldingen.
 • Gratulerer og lykke til med ditt nye enkeltpersonforetak!