Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 15 jun. 2018

Slik sparer du opp egenkapital til barna

Vi viser deg hvordan du bør spare for å hjelpe barnet ditt med å kjøpe sin første bolig.

Det å komme seg inn på boligmarkedet har aldri vært enkelt. Prisutviklingen vi har vært vitne til de siste årene, kombinert med et høyere egenkapitalkrav, har gjort det enda vanskeligere for unge å kjøpe sin første bolig. Det å kjøpe bolig alene og uten hjelp fra foreldre, virker nesten umulig. Når boligene som bygges i tillegg er rettet mot pengesterke mennesker, kan boligdrømmen virke håpløs. Vi viser deg hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å få en enklere start på boligmarkedet!

Begynn sparingen tidlig

Med utgangspunkt i at boligen kommer til å koste 2.500.000 kroner, trenger du å spare 375 tusen kroner for å innfri dagens egenkapitalkrav (15 % av kjøpesummen). Det er derimot før vi har tatt hensyn til inflasjon og skatt. En bolig kommer høyst sannsynlig til å koste langt mer om 18 år enn i dag. Du blir i tillegg beskattet 27 % av avkastningen når du tar ut pengene (ved realisasjon). Det er derfor viktig at du kommer i gang med sparingen til barnet tidligst mulig, helst allerede fra fødsel.

BSU, sparekonto, fond eller indeksfond?

Nedenfor ser vi på de ulike spareformer og investeringer som du kan benytte til å spare opp egenkapital til barnet ditt. Det som skiller de ulike produktene er forventet avkastning, risiko og skattefordeler.

BSU

Sparing i BSU er svært populært på grunn av høy rente og 20 % i skattefradrag. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, med et tak på totalt 200.000 kroner. Renten i BSU ligger gjerne 1-2 % høyere enn hva du finner i høyrentekontoer. Du får skattefradrag på 5.000 kroner årlig om du setter inn maksimalbeløpet. Du finner ingen annen risikofri spareprodukt som slår avkastningen du får med BSU.

Barnet kan derimot ikke dra nytte av skattefradraget før barnet er tidligst 13 år. I en alder av 13-16 år er det vanlig at personen ikke har en inntekt som overstiger personfradraget, og benytter seg dermed av et frikort. Sparing til barnet i BSU er derfor ikke like gunstig før barnet tjener minst 60.000 kroner i året.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i at målet er at barnet skal klare å kjøpe egen bolig når personen er 18 år. Ved maksimal årlig sparing i BSU fra en alder av 16, vil BSU-kontoen være på 40.000 kroner. Da er det fortsatt mulig å få skattefradrag og god rente i 8 år til. Det er derfor lurt å ikke ta ut disse midlene dersom man ikke må. Utnytt heller fordelene med BSU så lenge du kan. Det kan alternativt bli brukt til finansiering av bolig nr. 2, eller til oppussing på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Indeksfond

Sparekonto

En annen risikofri form for sparing er sparekontoer. Her får du ingen skattefordeler, og renten er lav i forhold til BSU. Til gjengjeld står du fritt til å bruke midlene akkurat som du vil. Du kan flytte pengene når som helst og har ingen begrensninger til hvordan pengene skal disponeres. Flere banker tilbyr en høyere rente om du inngår en avtale om fast trekk eller at innskuddet skal gå til boligformål.

Ulempen med å plassere pengene i en sparekonto er at du får en lav rente. Trekker du fra inflasjon og årlig skatt, er du heldig hvis realrenten ikke går i minus. Du får heller ingen skattemessige fordeler som utsatt skatt og skjermingsfradrag. Det positive med denne type sparing er at du er fri for all risiko, og veldig forutsigbart.

Fond og indeksfond

Et fond kan bestå av blant annet aksjer, renter, obligasjoner og eiendom. Når investeringen fordeles utover ulike sektorer, vil det redusere risikoen for å tape penger, men også avkastningen for å tjene penger. Det hele kan oppsummeres med ordtaket "ikke legg alle egg i samme kurv". Sparing i fond eller indeksfond har skattemessige fordeler. Du får utsatt skatt og skjermingsfradrag. Du blir med andre ord ikke beskattet før du realiserer andelen, og da kan du i tillegg trekke fra opparbeidet skjermingsfradrag.

Problemet med å investere i aktive fond har vært at fondene ikke har klart å levere bedre resultater enn aksjemarkedet. Når du i tillegg må betale høye forvaltningsgebyr, har avkastningen blitt desto lavere.

Nå er det riktignok flere aktive forvaltede fond som har klart å slå indeksene med god margin. Det er derimot utfordrende for småsparer å velge riktig fond.

Alternativet er da å plassere pengene i et indeksfond. Et indeksfond følger aksjemarkedet så tett som mulig. Det betyr dermed at du ikke må betale høye gebyrer for at analytikere skal sitte å plukke ut aksjer. Indeksfond har derfor svært lave gebyrer i forhold til aktive forvaltede fond. Over en spareperiode på 18 år vil selv 1-2 % forskjell i forvaltningsgebyr kunne utgjøre flere hundretusener kroner.

Med utgangspunkt i Norges inflasjonsmål på 2,5 %, vil en bolig til 2,5 millioner i dagens marked koste omtrent 3,9 millioner kroner om 18 år. Egenkapitalkravet blir da på 585.000 kroner (15 % av 3,9 millioner kroner). Du blir beskattet 27 % (kan ha endret seg ved realisasjon) av avkastningen du har fått på pengene.

I en sparekonto vil du bli beskattet årlig, men i et fond vil du ikke bli beskattet før du selger dine andeler. Sparer du i fond får du som nevnt et årlig skjermingsfradrag, noe som gjør at du blir beskattet mindre totalt sett. Siden skjermingsrenten varierer fra år til år, blir det umulig å si nøyaktig hvor mye akkumulert skjermingsfradrag utgjør etter 18 år. Vi har tatt utgangspunkt i et skjermingsfradrag på 50.000 kroner. Vi har utelatt å tatt hensyn til boligprisutviklingen, selv om også dette vil sannsynligvis påvirke hvor mye du må spare for å klare egenkapitalkravet. På grunn av inflasjon og lønnsutvikling har vi valgt å ikke sette samme sparebeløp i 18 år. For å holde oppe med inflasjonen har vi valgt å øke sparingen med 2,5 % årlig. Det betyr at om månedlig sparing begynner på 1.000 kroner, vil det øke til 1.025 året etter, for så å øke til 1.050 det tredje året. Siden målet er å få boliglån i en alder av 18, har vi også utelatt å ta med oppsparte midler i BSU-kontoen. Vi råder deg til å ikke avslutte BSU-kontoen om du ikke er nødt. Det beste er å dra nytte av skattefordelene og renten du får i BSU så lenge det er mulig.

Eksempel på sparing av egenkapital til barnet

  • Mål: 585.000 kroner etter skatt når barnet er blitt 18 år.
  • Spareform: Indeksfond
  • Risiko: For deg som tåler svingninger og skal spare i minst 3 år.
  • Forventet avkastning: 8 % etter kostnader.
  • Forventet inflasjon: 2,5 %.
  • Start-innskudd: 3.000 kroner.
  • Månedlig sparing: 1.200 kroner med en årlig økning på 2,5 %.

I tabellen nedenfor ser du at investeringen ender på 677.188,01 kroner.
Etter skatt, fratrukket skjermingsfradrag, sitter vi igjen med:
677.188,01 - ((351.824,69 - 50.000) x 0,27) = 595.695 kroner, som er godt over målet på 585.000 kroner.

ÅrÅrlig innskuddÅrlig avkastningInnskudd totaltAvkastning totaltBalanse
114.400856,6617.400856,6618.256,66
214.7602.092,6132.1602.949,2835.109,28
315.1293.456,6247.2896.405,9053.694,90
415.507,244.959,6762.796,2411.365,5774.161,81
515.894,966.613,6378.691,2017.979,2096.670,40
616.292,288.431,33128.800,0849.451,83178.251,91
716.699,5610.426,66111.683,0436.837,19148.520,23
817.117,0412.614,64128.800,0849.451,83178.251,91
917.544,9615.011,50146.345,0464.463,33210.808,37
1017.983,5617.634,80164.328,6082.098,12246.426,72
1118.433,2020.503,52182.761,80102.601,64285.363,44
1218.89423.638,19201.655,80126.239,83327.895,63
1319.366,3227.060,99221.022,12153.300,82374.322,94
1419.850,5230.795,91240.872,64184.096,73424.969,37
1520.346,8434.868,88261.219,48218.965,61480.185,09
1620.855,5239.307,92282.075.000258.273,54540.348,54
1721.376,9244.143,33303.451,92302.416,86605.868,78
1821.911,4049.407,83325.363,32351.824,69677.188,01
Stikkord: egenkapital, BSU