Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 11 aug. 2022

Slik lager du en investeringsportefølje – Del 3

Sparemål - Når, hvor og hva

I del 1 gikk vi gjennom hvordan du kunne få oversikt over sparemålene dine, ved å svare på tre spørsmål:

  1. Hva skal pengene gå til?
  2. Når skal pengene brukes?
  3. Hvor mye penger trenger jeg for å nå målet?

(Det er ikke alltid man vet nøyaktig svar på spørsmålene, men her er cirka-estimater et langt bedre utgangspunkt enn å ikke å en anelse om formålet med sparingen.)

Bruksområde, tidshorisont og nødvendig beløp, er viktig informasjon på hvordan pengene bør investeres.

Oversikten kan for eksempel se slik ut:

Sparemål Tidshorisont Beløp
Opprettholde levestandarden som pensjonist 35 år 2 000 000 kr
Gi barna egenkapital til boligkjøp 15 år 1 000 000 kr
Kjøpe hytte, uten lånefinansiering 10 år 1 500 000 kr
USA-reise 5 år 100 000 kr
Bufferkonto 2 år 100 000 kr

Investere i ulike aktivaklasser

I vårt eksempel har vi sparemål som er planlagt å realiseres fra 2 til 35 år. Tommelfingerregelen er at jo lengre tidshorisont på investeringen, desto mer risiko kan vi ta.

Vi kan begynne med å plassere sparemålene i anbefalte aktivaklasser, slik vi så i del 2 av denne serien.

Pensjon Aksjer
Egenkapital til barna Aksjer
Hyttekjøp Aksjer
USA-reise Aksjer / Obligasjoner / pengemarkedsfond
Bufferkonto Banksparing

Nedre anbefalte grense på investeringer i aksjemarkedet er 5 år. Pensjon, egenkapital til barna, og hyttekjøp, har alle en tidshorisont på over 10 år, slik at de egner seg til denne aktivaklassen.

Passende aktivaklasse for USA-reisen er ikke fullt så opplagt. Målet er planlagt å realiseres om 5 år, og sånn sett akkurat innenfor den nedre anbefalte tidshorisont til aksjemarkedet. Men da er det også større sannsynlighet for å ende opp med negativ avkastning.

Målet med å ha 100 000 kroner stående i bufferkonto innen 2 år, er såpass kort tidsperiode at pengene bør spares i vanlig sparekonto.

Tid på innhenting etter resesjon i aksjemarkedet S&P 500

Dersom du hadde gått inn i S&P 500 på det høyeste punktet rett før .com-boblen sprakk, ville det tatt deg 7 år og 4 måneder før du gikk i null. Se bildet i full størrelse.

Konsekvensen av å ikke nå målet

Hva er konsekvensene av at man ikke klarer å opparbeide tilstrekkelig verdi innen fem år?

La oss fortsette med sparemålet til USA-reisen.

Et typisk scenario her er at man utsetter ferien, for eksempel med ett år. Eller at man drar som planlagt, men da med redusert budsjett.

Fleksible sparemål, hvor endring av realisasjonstidspunkt og beløp ikke har så alt for stor betydning, betyr at man kan tillate seg å ta litt mer risiko enn ved motsatt tilfelle.

Det betyr i dette tilfellet at sparingen til USA-reisen kan gjøres i aksjemarkedet.

Nødvendig sparebeløp pr. måned

I vårt eksempel har vi 5 sparemål, som til sammen utgjør 4,7 millioner kroner.

Hvor mye vi må sette av hver måned for å nå målene, avhenger av avkastning, inflasjon og skatt.

Inflasjonen kan vi anta vil være 2 prosent, som er inflasjonsmålet til Norges Bank.

Aksjemarkedet

Du har kanskje hørt at man kan forvente en avkastning på 8-10 prosent i det globale aksjemarkedet. Disse estimatene baseres seg ofte på 30-40 år historikk.

Men avkastningen for de neste årene er forventet å være langt lavere enn dette. Ser vi på blant annet Bransjestandarden fra Finans Norge, er prognosen for aksjer kun 5,75 prosent. Da er det bedre å bruke dette mer konservative estimatet, og heller justere underveis.

I 2022 er den den effektive skattesaten på gevinst ved salg av aksjer, 35,2 prosent.

Den anbefales å investere i aksjemarkedet via aksjesparekonto, noe som gjør at vi får utsatt skatten til den dagen vi velger å gjøre uttak som overstiger innskudd og skjermingsfradrag.

Banksparing

Avkastningen – eller renten – du får på sparekontoen, avhenger i stor grad av styringsrenten. Det enkleste er å bruke dagens rente som estimat, og heller justere fortløpende.

Renteinntektene beskattes årlig med en sats på 22 prosent.

Oversikt

Sparemål Beløp Inflasjonsjustert beløp Forventet avkastning Beløp pr. måned
Pensjon 2 000 000 kr 3 999 779 kr 5,75 % 2 973 kr
EK til barna 1 000 000 kr 1 345 868 kr 5,75 % 4 727 kr
Hyttekjøp 1 500 000 kr 1 828 492 kr 5,75 % 11 310 kr
Reise 100 000 kr 110 408 kr 5,75 % 1 593 kr
Bufferkonto 100 000 kr 104 040 kr 1 % 4 101 kr
Totalt 24 704 kr

Det eneste som gjenstår er å ta høyde for skatt (se del 1 for nærmere forklaring).