«Security tokens» – Fremtidens mest populære finansielle instrument?

Vil du eie en bitte liten del av et Picasso-maleri?

Eller drive folkefinansiering med betydelig lavere kostnader og mindre papirarbeid?

Hva med å kjøpe og selge tradisjonelle illikvide eiendeler i løpet av få sekunder?

«Security tokens» gjør dette mulig og sikkert ved hjelp av blokkjedeteknologi.

Hva er «security tokens»?

I kryptovaluta skiller vi mellom to ulike «tokens»; «utility tokens» og «security tokens».

Bitcoin og Ether er eksempler på «Utility tokens». Myntene har en nyttefunksjon i blokkjeden, og har ikke en underliggende verdi.

«Security tokens» har en underliggende verdi, som for eksempel i eiendom eller kunst. Du kan se på det som en digital eiendel.

Eierskapet blir lagret i blokkjeden, hvor alle eieren får utdelt «tokens» etter henholdsvis hvor mye de investerte.

Eksempel 1:

Entreprenør AS har behov for kapital til å bygge et hotell. Lånetilbudet fra banken er ikke nok til å gjennomføre prosjektet. De ønsker heller ikke å gi fra seg eierandeler, noe som gjør aksjeemisjon uaktuelt.

De bestemmer seg for å forsøke å hente inn 100 millioner kroner gjennom en såkalt «STO». Polymath hjelper dem med prosessen.

Innsamlingen blir vellykket – 50.000 personer har til sammen finansiert prosjektet. Eierskapene lagres i blokkjeden og investorene får utdelt private nøkler som gir dem tilgang på sine virtuelle «hotell-mynter».

Gjennom en handelsplattform kan «hotell-myntene» bytte hender i løpet av få sekunder.

Eksempel 2:

Eieren av et populært Picasso-maleri ønsker å selge maleriet, men vil fortsatt bevare en eierandel på 40 prosent. Vedkommende bestemmer seg derfor å legge ut 60 prosent av maleriet med «security tokens».

Det avholdes auksjon. Siden maleriet er konvertert til tusenvis av «tokens», blir minstebeløpet lavt. Det gjør at også småinvestorer kan ta del i denne type investering. Etter auksjonen er det tusenvis av personer som eier hver sin bit av maleriet.

Den opprinnelige eieren har på sin side nå større fleksibilitet til å kjøpe seg opp igjen, eller selge mer, via handelsplattformer.

Hva er fordelene med «security tokens»?

  • «Security tokens» er mindre risikabelt enn «utility tokens», nettopp på grunn av at det er regulert og har en underliggende verdi. Det regnes som finansiell eiendel, og må derfor følge lover og regelverk i henhold til det.
  • Siden det representerer en underliggende verdi, gjør det enklere for investorene å verdsette eiendelen.
  • Det gjør det mulig for investorer med mindre kapital å investere i langt flere objekter, i et globalt marked.
  • Tradisjonelle illikvide eiendeler, som for eksempel eiendom, blir likvide ettersom det kan splittes opp i et ubegrenset antall «tokens» og kjøpes og selges via globale handelsplattformer.
  • Det gjør det mulig å kjøpe og selge små andeler av kostbare objekter – se for deg at du eier 0,0001 % av Munchs maleri, Skrik.
  • Ingen mellomledd og bruk av blokkjedeteknologi gir lave avgifter, samtidig som at eierskapene er transparent og sikret i blokkjeden.

Fra «ICO» til «STO»

Året 2017 var høydepunktet til «ICO», en forkortelse for «initial coin offerings».

Mange hadde gått glipp av Bitcoin og Ethereum sin eventyrlige vekst, og nå dukket det opp hundrevis av prosjekter som skulle bli tredje generasjons blokkjede.

Selv om halvparten av disse prosjektene ikke klarte å dra inn en eneste krone, virket det som at det var mange urasjonelle investeringer som ble gjort i kryptovalutaer som ikke hadde annet enn en abstrakt visjon – så lenge denne visjonen inneholdt ordet «blockchain».

Tre år senere er mange av disse prosjektene lagt ned, forsvunnet, eller vist liten eller ingen fremgang. Men det er også de som klart å komme seg gjennom nedgangen i 2018, levert et fungerende produkt, og som har gitt god avkastning.

Etter at «DAO» ble hacket og folk mistet til sammen over 50 millioner dollar, kom «SEC», det føderale tilsynet i Amerika inn på banen. De gikk inn i flere saker for å se om pengeinnsamlingene var ulovlige – noe det i flere tilfeller var. Bøter ble gitt ut, men kanskje viktigst av alt: folk mer skeptiske til «ICO».

Fra denne skepsisen oppstod den nye finansieringsformen, som nå skal ta opp kampen mot tradisjonelle finansielle instrumenter.