Oppnå sparemålene dine Kjøp Finanssans Pluss-abonnent

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 07 mai 2018

Renter på skatt til gode

Å trekke ekstra skatt hver måned er en fin måte å spare på, men det gjelder kun for deg som ikke klarer å la pengene stå i ro. For Er du egentlig klar over hvor lav renten er på skatt du har til gode? 

Å trekke ekstra skatt hver måned er en fin måte å spare på, men det gjelder kun for deg som ikke klarer å la pengene stå i ro. For Er du egentlig klar over hvor lav renten er på skatt du har til gode? Renten ved skatt til gode ligger på 25 % under styringsrenten. Styringsrenten ligger på 0,5 prosent. Det vil da si at renten du sitter igjen med er 25 % lavere enn 0,5, altså 0,375 %. Sammenlignet med sparekontoer som tilbyr over 3 ganger så høy rente, er ikke denne sparemåten best mulig forvaltning av pengene dine. Nå er det riktignok ikke så mye det utgjør i løpet av et år, men om trekker du store summer i ekstra skatt, vil det utgjøre en betydelig sum. Renter på tilgodebeløp  beregnes fra 1.juli x1 til skatteoppgjøret blir sendt skatteyter i x2.

Sitat fra § 11-5. Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen:

For overskytende forskuddstrekk og overskytende utskrevet forskuddsskatt innbetalt innen utgangen av inntektsåret, samt negativ skatt, gis rentegodtgjørelse med rentesats etter §116 annet ledd annet punktum redusert med 28%, beregnet fra 1.juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.