Refinansiering

Se hvordan du refinansierer boliglån, kredittkortgjeld og forbrukslån. Spar tusenvis av kroner i reduserte lånekostnader gjennom refinansiering.

Refinansiering betyr å overføre ett eller flere lån fra én bank til en annen. For at refinansiering skal være en lønnsom afære, må gjelden som flyttes innebære at rentekostnadene reduseres. Det er med andre ord den effektive renten som står i fokus. Det er også enkelte som velger å refinansiere flere lån til et lån, selv om renten mer eller mindre er den samme. Grunnen til det er at da har lånetaker kun ett lån og én nedbetalingsplan å forholde seg til.

Kredittkortgjeld

Et kredittkort skal som regel kun benyttes til å få ulike fordeler som reiseforsikring, cashback, rabatter, sikrere netthandel og som en kortsiktig buffer. Det er først når utestående kreditter ikke betales tilbake i sin helhet at kredittkortet viser sine ulemper. Den effektive renten utover rentefri periode er nemlig høy, ofte mellom 20-25 prosent. Når det kun er minstebeløpet som nedbetales hver måned, vil store deler av dette beløpet kun dekke rentekostnadene. Det betyr også at kredittkortgjelden vil ta lang til å nedbetale. Før gjelden er nedbetalt i sin helhet, kan de totale rentekostnadene som har blitt betalt være langt større enn selve lånebeløpet. Enda verre er det om kredittkortgjelden blir nedbetalt ved hjelp av andre kredittkort. Da kan refinansiering være eneste utvei.

Siden kredittkortgjeld har en høy effektiv rente utover rentefri periode, vil det være enklere å redusere rentekostnadene ved å refinansiere gjelden med et forbrukslån. Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr økt risiko for banken som långiver, som igjen betyr en høyere lånerente. Selv om renten du finner i et forbrukslån er godt over en typisk boliglånsrente, er kredittkortrenten enda høyere. Renten strekker seg fra 7-20 prosent. Så lenge forbrukslånet har lavere rente, forbrukslån med lavere rente et bedre alternativ til kredittkortgjelden.

Om du får innvilget et forbrukslån til å nedbetale kredittkortgjelden, er det viktig at lånet faktisk blir brukt til dette. Lånesummen bør være nøyaktig den samme summen som du har i kredittkortgjeld, ikke tusenlapper høyere. Svikter du på disse momentene kan det bety en enda vanskeligere økonomisk situasjon, som er det motsatte av hva du ønsker etter refinansiering av lån.

Forbrukslån

Siden et forbrukslån ikke stiller krav til sikkerhet i form av pant i for eksempel bolig, gjenspeiles dette i lånerenten. Om du som lånetaker ikke klarer å betjene lånet, vil banken tape hele eller deler av lånesummen siden de ikke kan gjøre krav på visse eiendeler. Det beste er om du kan refinansiere forbrukslånet ved å ”bake” det inn i boliglånet. Da reduserers risikoen banken har betraktelig, noe som vil redusere dine rentekostnader tilsvarende. En normal boliglånsrente ligger i dag på cirka 3-5 prosent. Har du for eksempel et forbrukslån med 15 prosent rente, betyr det en reduksjon på 10-12 prosent. Denne typen refinansiering er sannsynligvis den beste, siden renten reduseres betraktelig. Hvor mye du sparer etter refinansieringen vil avhenge av både lånebeløp og løpetid.

Derimot er det ikke alltid banken er med på å få forbrukslånet inn i boliglånet. Årsaken til det kan være at du allerede er nærme maksgrensen med tanke på forholdet mellom egenkapital og boliglån. Det kan også være at du rett og slett ikke har et boliglån fra før av. Når denne refinansieringen ikke er mulig, er man nødt til å se etter andre alternativer for å redusere rentekostnadene.

Det finnes mange banker og finansinstitusjoner som tilbyr refinansiering av forbrukslån. Santander Consumer Bank, Komplett Bank, Opp Finans, Ikano Bank og Bank Norwegian er et knippe aktører som du kan søke om refinansiering hos. Siden lånesøknadene du sender ikke er bindene, står du fritt til å søke hos samtlige aktører. Deretter aksepterer du lånetilbudet som tilbyr den laveste renten, gitt at denne renten er lavere enn hva du hadde i utgangspunktet. Selv om differansen mellom ny og gammel lånerente ikke ender på mer enn 3-4 prosent, kan det likvel betyr tusenvis av sparte penger i form av redusere lånekostnader.

LES OGSÅ: Banker som tilbyr forbrukslån

Boliglån

Lojale boliglånskunder er de kundene som bankene tjener mest på. I teorien burde det vært motsatt. Men siden denne kundegruppen er motvillig til å flytte boliglånet til en annen bank, trenger heller ikke banken gjøre noe for å beholde dem som boliglånskunder. Det er dårlig for lommeboken til lånetaker og for konkurransen i markedet generelt sett. Siden bankene driver virksomhet og ikke veledighet, er det fullt forståelig at de ikke gir samme rente til alle, når noen allerede godtar betingelsene de allerede har. Det er du som kunde som må ta grep.

Før du bestemmer deg for å flytte boliglånet over til en annen bank med lavere rente, kan du spørre banken om de har mulighet til å redusere boliglånsrenten til hva konkurrenten kan tilby. Selv om det er mange som bruker sammenligningstjenesten du finner hos Finansportalens nettsider, er det lurt å ta en ringe-runde til forskjellige banker for å høre hva de kan tilby nettopp deg. Husk at flytting av boliglån medfører ekstra kostnader siden pantet må tinglyses på nytt. Kan din nåværende bank matche konkurrentens rente, er det beste å la være å flytte boliglånet.

Selv etter refinansiering av et boliglån bør det ikke gå for lang tid mellom hver gang du forhandler ned renten. Sørg for å holde deg oppdatert i boliglånsmarkedet, slik at du opprettholder et boliglån som er konkurransedyktig.+