Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 15 jun. 2018

Vet du for lite om din pensjon?

Undersøkelser gjort av Arbeidsforskningsinstituttet, viser at 8 av 10 arbeidstakere vet for lite, eller ingen ting om pensjonsordninger som vil påvirke deres egen pensjon. Det hjelper heller ikke på statistikken at pensjonsordninger kan virke utrolig komplisert, som selv en dreven økonom vil kunne slite med å forstå. Det er allikevel verdt å gi det et forsøk.

Med tanke på at du nå kan ta ut pensjon (gjelder ikke alle) fra en alder av 62, og foreventet levealder i Norge er på rundt 80 år, vil du leve i 18 år som pensjonist. Er det ikke viktig at du har økonomisk trygghet i disse årene, og skal kunne slippe å snu på hver eneste krone?

Vi har full forståelse for at pensjon ikke er at det mest interessante området innenfor økonomi. Det kan virke som en evighet til, og er heller ikke noe mål i seg selv. Det er uansett viktig å noe kjennskap til hvordan pensjonen din vil se ut, ha kontroll over hvor mye og hvor pengene dine er plassert, og til slutt ha en viss formening over hva du kan forvente å få utbetalt årlig som pensjonist. Det er lett å tenke at det ordner seg uansett. Vi bor tross alt i et av verdens rikeste land, så vi er alle sikret økonomisk.

Det er derimot flere som blir lettere sjokkerte over å se hvor lite en egentlig kan få i pensjon uten egen sparing og god tjenesteordning.

Eksempel på utbetaling av pensjon

Er du sikret god pensjon?

Alle norske statsborgere har rett på pensjon fra folketrygden. Dette utgjør 1 ganger grunnbeløpet (G) hvis du er enslig, og 85% av grunnbeløpet hvis du er gift eller har samboer. Grunnbeløpet er per dags dato på 85.254 kroner. Beløpet justeres hvert år. Se full oversikt.

I tillegg vil pensjonsbeholdningen din øke med 18,1% årlig av all pensjonsgivende inntekt (opp til 7,1 G). Dette gjelder fra du er 13- til 75 år. Har du for eksempel hatt en pensjonsgivende inntekt på 500.000 kroner i 2012, vil pensjonsbeholdningen øke med 18,1%, som er 90.500 kroner. Hvor mye du får utbetalt som tilleggspensjon, avhenger av hvilken opptjening du har hatt og hvor mange år du har jobbet. Tjenestepensjon og egen sparing vil da da komme i tillegg til pensjon fra folketrygden. Uansett opptjening har alle norske statsborgere rett på pensjon fra folketrygden. Selv om du sikret pensjon, er minstepensjonen såpass lav at flere vil kunne få det vanskelig til å gå rundt. Minstepensjon er ment som et tiltak for å forhindre fattigdom i alderdommen.

LES OGSÅ: Invester i indeksfond

To typer tjenestepensjon

I en innskuddsbasert tjenesteordning vil arbeidsgiver betale inn et fastsatt årlig innskudd til din pensjon. Arbeidsgiver skal sette av minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Det vil si én ganger grunnbeløpet, og 12 ganger grunnbeløpet. Den totale summen av innskudd er din pensjonkapital. Hvor mye du har å rutte med som pensjonist, vil også være avhengig av avkastning du har fått på pengene, og hvor lang utbetalingstiden vil være. Risikoen på avkastningen hviler på arbeidstaker. Det er normalt med 10 års utbetaling i innskuddsbasert tjenesteordning.

Med ytelsesbasert foretakspensjon er kravet minst samme størrelse som hva minstebeløpet ville vært i en innskuddsbasert tjenesteording. Her er utbetaling ved pensjonsalder fastsatt på forhånd. Som i motsetning til innskuddsbasert tjenesteordning, gir større forutsigbarhet for arbeidstaker. Her er det arbeidsgiver som bærer risikoen.

Viktige forskjeller:

  • Innskuddsbasert tjenesteording er en spareordning, ytelsesbasert foretakspensjon er en forsikringsordning.
  • Risikoen vil i IBT ligge hos arbeidstaker og i YBF hos arbeidsgiver.
  • I IBT vil du ikke vite hva du får i pensjon, i YFB er utbetaling fastsatt på forhånd.

Hva menes med fripolise og pensjonskapitalbevis?

En fripolise og pensjonskapitalbevis er oppsparte midler til pensjon. Ved ytelsesbasert foretakspensjon får du en fripolise, og ved innskuddsbasert tjenesteordning får du et pensjonskapitalbevis. Du kan ha flere fripoliser og pensjonskapitalbevis, avhengig av hvor mange jobber du har hatt. Det får du nemlig hver gang du slutter eller bytter jobb (hvor du har jobbet i over 12 måneder) som har en pensjonsordning.

Få oversikt over din pensjon

Det sendes årlig ut kontoutskrifter på dine fripoliser. Har du, som så mange andre, ingen oversikt over disse papirene, kan du se hvor du har fripoliser hos https://www.norskpensjon.no (merk at enkelte fripoliser ikke vil vises). For å se din pensjonsopptjening logger du deg inn på NAV Pensjon.

LES OGSÅ: Slik påvirkes pensjonen av en lavere stillingsbrøk

Samle dine fripoliser og pensjonskapitalbevis

Bedre oversikt: den første fordelene med å samle dine fripoliser og pensjonskapitalbevis er at du vil få bedre oversikt. Når pensjon i seg selv kan virke vanskelig å forstå, er det ingen grunn til å gjøre det mer innviklet.

Lavere kostnader: som så mye annet, er det kostnader også her. Du betaler en fast kostnad, pluss en viss prosent av saldoen. Ved å samle fripolisene/pensjonskapitalbevis slipper du å betale en fast sum til flere forsikringsselskap. Som et eksempel tar Silver 151 kroner per fripoliseavtale per år. I de fleste tilfeller er det helt gratis å flytte fripoliser.

Høyere avkastning: Forsikringsselskap tilbyr en garanti på pengenes avkastning. Normalt sett ligger denne satsen på 2-4 prosent per år. Velg derfor selskapet som gir deg høyest garanti, eller det selskapet som har vist seg å gi høyest avkastning over tid. Ny lov vedtatt av stortinget, som foreventer å tre i kraft i begynnelsen av 2014, vil gi deg mulighet til å bestemme hvordan pensjonskapitalen investeres. Du vil selfølgelig også kunne beholde dine gjeldene fripoliser med avkastningsgaranti.

Vi håper denne artikkelen ga deg en bedre formening om din egen pensjon.