Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 22 des. 2019

Passive inntekter: Tjen penger når du sover

Passive inntekter krever liten eller ingen innsats for å opprettholde. I denne artikkelen får du tips til hvordan du kan opptjene slike inntekter.

Norske 500-lapper

Ekstra inntekt: selv om det er vanskelig å kunne leve av passive inntekter, er det fortsatt oppnåelig å opptjene noen ekstra tusenlapper i måneden.

Hva er passive inntekter?

Passive inntekter er regelmessige inntekter, fra noe som krever liten eller ingen innsats for å opprettholde.

Passive inntekter er lettjente penger, men det er ikke like enkelt å skaffe seg slike inntekter, i hvert fall ikke av en betydelig sum. Det krever enten at du investerer penger i noe som gir en årlig avkastning, eller at jobber med noe som i fremtiden vil generere inntekter uten at du behøver å gjøre noe mer, som blant annet salg av bøker, sanger og filmer.

Selv om det kan være vanskelig å kunne leve av passive inntekter, er det fortsatt mulig å kunne få inn noen ekstra tusenlapper i måneden. Det kan være nok til å ta ut en ekstra ferieuke hvert år, eller gå ned i stillingsprosent om man ønsker mer fritid. Tjenester innenfor delingsøkonomien har gjort det enklere å tjene penger på ubenyttede eiendeler.

Skatt

Hovedreglen er at alle inntekter gir grunnlag for beskatning. For inntektsåret 2016 er skattesatsen 25% på alminnelig inntekt og 8,2% i trygdeavgift. Siden personinntekt hovedsakelig omfatter fordel vunnet ved arbeid, vil ikke passive inntekter høre hjemme under personinntekt. Det betyr at slike inntekter i utgangspunktet kun blir beskattet med 25%.

Det finnes derimot særregler som gjør at visse inntekter blir skattefrie:

  • 20.000-kronersregelen: Dersom inntektene fra utleie av bolig ikke overstiger 20.000 kroner årlig, vil dette være skattefrie inntekter selv om mer enn halvparten av boligen er blitt utleid.
  • Utleie av halvparten av boligen eller mindre er skattefritt: Du kan f.eks leie ut sokkelleiligheten eller et rom i boligen skattefritt, så lenge du selv benytter minst halvparten av boligen etter utleieverdien.
  • Hytteutleie: For utleie av fritidseiendom kan du tjene inntil 10.000 kroner skattefritt, og kun bli beskattet for 85% av alt over denne summen, så sant du også bruker hytta selv. Hvis ikke vil du bli beskattet fra første krone. Eksempel: 30.000 kroner i utleieinntekter. 30.000 - 10.000 = 20.000 x 0,85 = 17.000 x 0,25 = 4.250 i skatt.

LES OGSÅ: Slik regner du ut hvor mye skatt du må betale

Eksempler på passive inntekter:

Renter

Med dagens rekordlave renter, er ikke sparing i banken like attraktivt lenger. I skrivende stund er den beste renten du kan få på bankinnskudd ikke mer enn 2 %. Tar man hensyn til skatt og inflasjon, blir realrenten negativ. Det betyr at du taper penger på å ha dem i sparekontoen. Riktignok ville du tapt mer dersom du plasserte pengene under madrassen, men poenget er at renter ikke er et alternativ til å tilegne seg passive inntekter på i dagens marked. Vi har allikevel tatt det med siden renten i årene fremover kan komme til å være på et høyere nivå. Da vil det i såfall være mulig å bruke sparekontoen til å skaffe seg passive inntekter på.

Utleie av bolig

Utleie av bolig er en fin måte å skaffe seg ekstra inntekter på. Det har også i de fleste tilfeller vist seg å gi en god avkastning med tanke på verdistigningen i boligmarkedet. Inntektene du får på å leie ut et rom eller en del av et hus, kan som vi nevnte innledningsvis være skattefrie.

Benytt deg av finn.no eller airbnb.no til å finne potensielle leietakere. Se artikkelen Utleie av bolig for mer informasjon.

Utvinne Bitcoin

La maskiner jobbe med å løse algoritme-oppgaver og få belønning i Bitcoin. Se artikkelen «Lønner det seg å utvinne Bitcoin» for mer informasjon.

Bilutleie

Alle bileiere er godt inneforstått med at det mye penger med å eie en bil. Ifølge vår egne beregninger kan du regne med at bilen vil koste deg cirka 300 kroner hver eneste dag. Bilen står i gjennomsnitt ubrukt 96% av tiden. Det gir gode muligheter for å utnytte eiendelen mer.

Faste kostnader som verdifall, årsavgift, forsikring og renter, fortsetter å løpe selv om bilen står stille. Hva er vel bedre enn om du da kan leie ut bilen når du ikke selv benytter den, for slik å kunne redusere bilkostnaden - eller kanskje til og med tjene penger på å eie en bil? Ikke bare er det en fin måte å tjene ekstra penger på, det er også miljøvennlig.

Hos Gomore.no og Nabobil.no kan du legge ut bilen din tilgjengelig for leietakere. Jo dyrere bil du har, desto mer kan du ta i utleiepris. En Ford Mondeo STV 2011 blir for eksempel utleid til 550 kroner per døgn.

Begge tjenestene tar i skrivende stund 20% av utleieprisen, som skal dekke utgifter og sørge for fortjeneste til selskapet.

Utleie av parkeringsplass

Utleie av parkeringsplass er særlig aktuelt for deg som har en egen parkeringsplass i et område hvor det er vanskelig for bilister å finne en gratis parkering. Når du ikke benytter parkeringsplassen, f.eks når du er på jobb eller er på ferie, gir dette deg en god mulighet til å opptjene noen ekstra tusenlapper i året. Husk at det vanligvis er egne regler på fremleie av parkeringsplass dersom du ikke eier plassen selv.

Dersom du er usikker på hvor mye du kan ta for parkeringsplassen/garasjen, kan du se hva en tilsvarende plass blir lagt ut for på Finn - Garasje/parkering.

Utbytte på aksjeinvesteringer

Utbytte fra aksjeselskap er annen måte å opptjene passive inntekter på. Det medfører naturligvis risiko for å tape penger på investeringen, men her kan man redusere risikoen ved å investere selskaper som kan vise til en god utbytte-historikk.

Ta for eksempel Ekornes. De siste 10 årene har Ekornes utbetalt utbytte til sine aksjonærer. I løpet av disse 10 årene har gjennomsnittlig utbyttegrad vært på 6%. Det vil si at du ville fått en årlig avkastning på 6% av investeringsbeløpet. Eksempel: en investering på 100.000 kroner, ville gitt deg 6.000 kroner i årlig mottatt utbytte.

LES OGSÅ: Aksjer for nybegynnere - del 1

Salg av blant annet bilder, bøker, musikk og filmer

Er du en kreativ sjel, kan du tjene penger på å blant annet selge bilder, bøker, musikk og filmer. Selv om det kan være tidkrevende å produsere noe som appellerer til markedet, er det noe som kan generere inntekter i lang tid fremover.

Dette var kanskje enklere å tjene penger på for noen år tilbake, men det er fortsatt mulig å lykkes i dette markedet. Her gjelder det å differensiere seg fra konkurrentene og gi markedet det den vil ha.

Du kan enten opprette din egen nettside og selge produktene derfra, ellers så finnes det portaler som kobler kjøpere og selgere sammen. Fordelen med å selge produktene fra en egen nettside er at det er ingen som krever en viss prosent av salget. Ulempen er derimot at du selv må promotere nettsiden. Du finner fort ut av hvilken løsning som lønner seg for deg.

Stikkord: utleie, Nabobil, Gomore, Airbnb