Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 14 jan. 2022

Opsjoner for nybegynnere - Del 3

I forrige del av denne serien så vi at det var seks faktorer som påvirker opsjonsprisen:

1. Pris på underliggende enhet
2. Innløsningspris
3. Utløpsdato
4. Implisitt volatilitet
5. Risikofri rente
6. Utbytteyield

Hvis for eksempel aksjekursen til Equinor stiger, vil alle kjøpsopsjoner med selskapet som underliggende enhet, også øke i verdi – og motsatt for salgsopsjoner.

Men opsjoner reagerer ikke identisk når en eller flere av de seks faktorene endrer seg.

Noen opsjoner følger kanskje prisutviklingen på det underliggende så godt som 100 prosent, mens andre opsjoner kun reagerer med prisendringer på 10 prosent. Eller at langsiktige opsjoner (kalt «LEAPS») påvirkes mer av renteendringer enn for kortsiktige opsjoner.

I denne delene går vi gjennom Delta, Gamma, Theta, Vega og Rho. Disse greske bokstavene hjelper oss med å se hvor sensitiv opsjonen er på endringer i de ulike faktorene. Det forteller oss også mer om opsjonens risiko.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad aliquam atque doloremque, harum impedit ipsa laudantium libero nostrum perferendis quaerat rem saepe sequi tempora totam voluptatum! Cumque incidunt nostrum voluptatum.

Consectetur adipisicing elit. Ad adipisci at consequatur debitis dolorem earum, hic inventore iusto necessitatibus neque nobis nostrum odit perspiciatis quae quia, similique tempore ullam unde.

Adipisicing elit. Alias animi consectetur, delectus dicta est facere facilis impedit ipsam laboriosam modi molestias natus nobis odio quas quibusdam rerum similique veritatis voluptates.

Debitis, esse illo libero nesciunt recusandae reiciendis vitae. Dignissimos dolores, ea eum explicabo harum labore maxime mollitia, quia rem, sit tempore veritatis! Ab accusamus alias doloribus, ducimus explicabo, id iste magni maiores minima nulla provident quasi reiciendis reprehenderit similique, ullam voluptate?