Oljeprisfallets innvirkning på drivstoff- og flybillettpriser

Les om faktorene som påvirker endringer i oljeprisen, og hvilken innvirkningen oljeprisfallet har på drivstoff- og flybillettprisene.

Vil oljeprisfallet ha innvirkning på drivstoff- og flybillettprisene?

Norge er en av verdens største oljeeksportører. Når oljeprisen nå har falt med over 60 % siden juni 2014, er det klart at dette har stor betydning for Norge. Svak oljepris betyr mindre inntekter for staten, som igjen kan gi ringvirkninger som blant annet økt arbeidsledighet, lavere rente, kutt i produksjon og fall i boligprisene. I denne artikkelen ser vi på hva som gjør at oljeprisen endrer seg, og om oljeprisfallet har innvirking på drivstoff- og flybillettprisene.

Først: Hva er det som gjør at oljeprisen endrer seg?

Tilbud og etterspørsel
Oljen er ikke et unntak fra loven om tilbud og etterspørsel. Produseres det mer olje, samtidig som at etterspørselen holder seg stabil eller synker, vil prisen på olje reduseres. Når USA nå produserer mer råolje enn før, samtidig med at økonomisk nedgang har ført til lavere etterspørsel, er blant årsakene til at vi nå er vite til rekordlave oljepriser.

LES OGSÅ: Dine første aksjer

Spekulasjoner

Råolje er et futures-produkt som lar folk inngå kontrakter om kjøp og salg til en bestem pris frem i tid. Det er dette markedet til syvende og sist bestemmer prisen på olje. Ser man at tilbudet på olje øker, uten endringer i etterspørselen, vil markedet etter alt å dømme føre til at prisen på olje synker. Det er også andre faktorer, som krig og forventninger til hvor mye olje vi konsumerer (f.eks overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler), som spiller inn på oljeprisen.

Betyr oljeprisfallet billigere flybilletter?

Flyselskapenes største kostnad er, ikke overraskende, drivstoff. Siden Jet fuel fremstilles av råolje, vil prisen på olje og prisen på jet-fuel ha en positiv korrelasjon (se bildet under). Når prisen på pr. oljefat i skrivende stund er nede i 45 dollar pr. oljefat, er det klart at dette er gode nyheter for flyselskapene. Det betyr derimot ikke at vi kan forvente billigere flybilletter med det første.

Prisen på olje og aksjekursen til Norwegian Air Shuttle

Sammenligning av prisen på olje og verdien av Norwegian Air Shuttle.

Oljederivater

For å sikre seg mot plutselige stigninger i oljeprisen, er det helt vanlig at flyselskapene benytter seg av oljederivater (Crude Oil Futures). Et future derivat er et finansielt instrument som lar kjøper og selger inngå en kontrakt om en fastsatt pris frem i tid. Det betyr at selv om oljeprisen nå er rekordlav, vil flere flyselskaper fortsatt være bundet til tidligere kontrakter, som etter all sannsynlighet ikke var like gunstig som dagens priser.

Fortsatt loven om tilbud og etterspørsel som gjelder

Selv om flyselskapene får betydelig lavere kostnader som følge av prisfallet på olje, vil det fortsatt være loven om tilbud og etterspørsel som veier tyngst. Så lenge flyselskapene ikke har problemer med å fylle opp setene, er det ingen grunn til å redusere flybillettprisene. Lave oljepriser idag betyr heller ikke at det kommer til å forbli slik. Hvis flyselskapene setter ned prisen på sine flybilletter, vil det være uheldig dersom trenden skulle snu, og de blir nødt for å skru prisene opp igjen.

Prisskilt på drivstoff

Hva med bensin- og dieselprisene?

I utgangspunktet skulle man tro at drivstoffprisene fulgte nedgangen i oljeprisen. Men også her må jeg skuffe deg.

Først og fremst består prisene av avgifter som staten krever inn. For diesel betaler du i år 2015 en CO2-avgift på 1,09 pr. liter og en diesel-avgift på 3,36 pr. liter. For bensin er CO2-avgiften på 0,95 pr. liter og bensin-avgiften er på 4,87 pr. liter. I tillegg til dette kommer mva-avgiften på 20 % av salgsprisen. Det betyr at dersom drivstoffprisen på 12 kroner, vil avgiftene utgjøre henholdsvis 69 % for bensin og 63 % for diesel.

Det neste er at det andre faktorer som dollarkursen, produksjonskapasitet og innkjøpspriser, som er med på å påvirke drivstoffprisene.

Når det er sagt så har bensinstasjonene i Norge et ganske uvanlig prismønster. Prisene reduseres gjennom uken, for så at prisene settes opp igjen fra mandagen. I steder hvor det er langt mellom hver stasjon, vil prisene holde seg mer stabile enn i områder hvor stasjonene er tettere. Mønsteret forsvares av aktørene med at de ville tapt penger om ikke prisene ble justert tilbake etter en uke med konkurranse.

Stikkord: Olje, drivstoff

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.