Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 12 jun. 2018

Norges avgifter: Alkoholavgiften

Først ut av vår nye artikkelserie om Norges avgifter, er alkoholavgiften. For 2013 er det anslått at avgiften vil bidra med 12,4 milliarder kroner. Sjekk hvor stor del alkoholavgiften utgjør på salgsprisen til øl, vin og brennevin. Les om hvilke problemer som oppstår av alkoholavgiften.

Det er liten tvil om at Norge er et land som er, og har vært, glad i å sette avgifter. Avgifter bidrar med penger til statskassen, som igjen skal gagne vårt samfunn på ulike måter. Denne posten er beregnet å utgjøre 160 milliarder kroner i inntekter for staten i 2013. Det utgjør ca. 12% av statens totale inntekter (se statens inntekter). Selv om avgifter er med på å bidra til statskassen, finnes det flere omdiskuterte avgifter. Avgifter fører med andre ord med seg mye irritasjon til det norske folk. Hvilke avgifter som er mer omdiskuterte enn andre, kommer vi til. I denne artikkelserien skal vi ikke blande oss opp i det politiske, men heller forklare hva som er tanken bak avgiftene, og se nærmere på hvilke problemer som oppstår av avgifter.

Oversikt over Norges særavgifter

 • Alkoholavgift
 • Tobakkavgift
 • Bilavgifter - engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift.
 • Båtmotoravgift
 • Veibruksavgift på drivstoff - bensin, diesel, biodiesel og etanol.
 • Avgift på elektrisk kraft
 • Grunnavgift på mineralolje
 • Smøreoljeavgift
 • Svovelavgift
 • CO2-avgift - mineralolje, bensin, naturgass og LPG, petroleumsvirksomhet og utslipp av klimagasser.
 • Avfallsavgift
 • Avgift på trikloreten og tetrakloreten
 • Avgift på hydroflourkarboner og perflourkarboner
 • Sukkeravgift

Dette er første del av artikkelserien om Norges avgifter. I denne artikkelen ser vi nærmere på alkoholavgiften.

Alkoholavgiften

Hvorfor har vi avgiften?

Alkoholavgiften har i likhet med andre særavgifter, et formål å skaffe staten inntekter. Avgiften er også satt med tanke på å redusere alkoholforbruket, slik at vi får færre helsemessige- og sosiale problemer hvor alkohol er en direkte årsak. Alkoholavgiften bidro i 2012 med 12,14 milliarder kroner i inntekter til statskassen. For 2013 er det anslått at avgiften vil bidra med 12,4 milliarder kroner. Alkoholavgiften er inndelt i tre grupper; brennevin, øl og vin. Brennevin har størst avgift, da de ser en større sammenheng bak helsemessige- og sosiale problemer ved inntak av dette. Alkoholholdig drikk til og med 4,7% vil ha større avgift desto høyere alkoholprosenten er. Alle avgiftssatsene er listet nedenfor.

Problemer som oppstår av avgiften

Formålet med avgiften er altså å skaffe staten innteker, og redusere alkoholforbruket. Men avgiften vil også føre med seg problemer. Når alkoholavgiften er så høy som den er, og det i tillegg varsles en økning i avgiften, vil det føre til økt grensehandel og smugling. Når dette skjer vil vi miste kontroll over alkoholforbruket i Norge, gå glipp av inntekter til staten, og det vil være generelt negativt for norsk næringsliv. Nøkkelen må være å finne en riktig balanse i avgiftssatsene, slik at avgiften gir større positive- enn negative utslag.

Type avgiftssatsSats 2013
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter6,85
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter4,46
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
a) 0,0 – 0,7 vol.pst.0
b) 0,7 – 2,7 vol.pst.3,06
c) 2,7 – 3,7 vol.pst.11,52
d) 3,7 – 4,7 vol.pst.19,96
Alkoholavgift etter alkoholinnhold

Eksempler på hvordan avgiften beregnes:

 • 1 liter vodka med et alkoholinnhold på 40 volumprostent: 6,85 kr/vol pst. og liter * 40 volumprosent * 1 liter = 274 kroner. Ved en utsalgspris på 420 kroner, utgjør dermed avgiften 65 % av prisen.
 • En flaske rødvin på 0,75cl med et alkoholinnhold på 12,5 %: 4,46 kr/vol pst. og liter * 12,5 % * 0,75 = 41,8 kroner. Ved en utsalgspris på 150 kroner, utgjør alkoholavgiften nærmere 28 % av prisen.
 • For én 32cl Corona øl med et alkoholinnhold på 4,5 %: 19,96 kr/liter * 0,32 liter = 6,3 kroner. Ved en utsalgspris på 30 kroner, utgjør avgiften 21 % av prisen.

Siden det også regnes merverdiavgift av alkoholavgiften, vil avgiften utgjøre noe mer enn hva som er vist på flaskene.

Stikkord: Avgifter