Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 09 aug. 2022

Meta, Netflix og Shopify: Bør man kjøpe disse aksjene nå?

Meta (Facebook), Netflix og Shopify har alle hatt betydelig nedgang i aksjekursen så langt i år:

Meta, Netflix, Shopify, NASDAQ og S&P 500 hittil i år

Se bildet i full størrelse.

  • Meta (Nasdaq: Meta) er ned 45,3 prosent.
  • Netflix (Nasdaq: NFLX) er ned 68 prosent.
  • Shopify (NYSE: Shop) er ned 73 prosent.

Det gir muligheter for større oppside og høy avkastning. Men at aksjene har blitt billigere betyr ikke nødvendigvis at de er på tilbud – kanskje var de overpriset, eller det er noe fundamentalt som har endret seg.

Derfor falt aksjeprisen til selskapene

Pandemien gjorde at 2020 ble et annerledesår. Nedstengningen av samfunnet hadde negativ påvirkning på inntektene til mange bransjer. For Meta og Shopify gikk det motsatt:

Inntektsvekst Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Grafen viser tydelig at Meta og særlig Shopify økte inntektene under pandemien. Og det er det en veldig enkel forklaring på: flere handlet på nettet, inkludert nettbutikkene som driftes på Shopify, og flere annonserte via Facebook og Instagram.

Litt overraskende er det å se at Netflix ikke økte inntektsveksten i denne perioden, som er noe man i etterpåklokskap burde tatt som et varsel.

Nå som vi mer eller mindre er tilbake til normalen (sett bort fra høy inflasjon), har inntjeningen til disse selskapene også falt. Problemet er at de nå er på et enda lavere nivå enn før pandemien.

Meta, Netflix og Shopify er langt i fra de eneste selskapene som har mistet mye av markedsverdien siden nyttår.

Det meste av aksjer, obligasjoner og kryptovaluta har falt i verdi. Men verst har det gått ut over teknologisektoren: Nasdaq-indeksen er ned 22,75 prosent hittil i år. S&P 500 har kommet bedre ut, med nedgang på 15,7 prosent.

Det betyr at noe av grunnen til nedgangen til de tre selskapene skyldes utviklingen i markedet generelt. Dette er en del av markedsrisikoen, som ledelsen har liten, eller ingen kontroll over.

Men det er klart at når Shopify mister over to tredeler av markedsverdien i løpet av fem måneder, kan ikke all skyld legges på markedet. Selskapene har levert resultater som er dårligere enn hva man allerede har tatt høyde for. Og det har gjort at etterspørselen på aksjene har gått ned og tilbudet har gått opp.

Hovedårsaken til nedgangen i aksjeprisen:

  • Meta - Antall daglige aktive brukere gikk ned for første gang i historien
  • Netflix - Mister cirka 200 000 brukere i første kvartal av 2022
  • Shopify - Halvering i inntektsvekst i første kvartal fra 2021 til 2022

I siste telekonferanse sier Meta at det ble lavere inntekter som følge av blant annet stans av annonser i Russland, som stod for 1,5 prosent av inntektene i 2021. I tillegg begrunnes det med at det generelt brukes mindre på annonsering i Europa. De har heller ikke klart å optimalisere inntektene fra kortvideo-tjenesten Facebook Reels. På toppen av dette kom også Apple med endringer i personvern, som gjør at brukerne kan velge å ikke spores på kryss av enheter. Det resulterer i mindre effektive annonser og dermed lavere annonseinntekter.

Netflix legger i første kvartalsrapport for 2022 skylden på at husholdninger deler kontoen med andre. Av de 222 millioner husholdninger som betaler for tjenesten, skal det i følge Netflix i tillegg være 100 millioner husholdninger som ikke betaler for tjenesten. Dette er derimot et problem som alltid har vært der, og som cirka er uendret målt i prosent.

I vår tidligere case om Netflix, skrev vi om tøff konkurranse fra blant annet Disney+, Prime Video og HBO. Disse skal også være noe av grunnen til at både vekst i inntekter og abonnenter har vært langsommere enn ønsket.

Shopify legger skylden på at folk er tilbake med å handle i fysiske butikker, og at utviklere nå beholder 100 prosent av pengene på inntekter under én million dollar.

Hva tror analytikerne?

Prismålet til analytikere som følger selskapene er en pekepinn på hvor markedet tror aksjen vil være verdt nærmeste fremtid. Dette er høyest-, lavest- og gjennomsnittlig kursmål om ett år, samlet fra 44 analytikere:

Selskap Aksjekurs (9. juni 2022) Gjennomsnittlig kursmål Laveste kursmål Høyeste kursmål
Meta 196,64 USD 286,67 USD 185 USD 466 USD
Netflix 202,83 USD 315,07 USD 214 USD 673 USD
Shopify 391,47 USD 563,8 USD 375 USD 1 250 USD

Hvis gjennomsnittlig kursmål oppnås, betyr det en ganske høy oppside for alle selskapene, med størst potensiale for Netflix.

Potensiell oppside 12 måneder for Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Pris og lønnsomhet

For å se hvilke av selskapene som er «billigst», er det lurt å sammenligne nøkkeltall som går på pris og lønnsomhet (avkastning og marginer).

P/B, P/E, PEG og EV/Sales

Dette er pris i forhold til bokførte verdier- (P/B), inntekter- (P/E) og inntektsvekst (PEG), samt selskapsverdi i forhold til salg (EV/Sales), for de siste fem årene:

P/B, P/E, PEG og EV/Sales for Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Shopify er i en fase(?) med underskudd eller lavt resultat. Det gjør at multiplene P/E og PEG blir høye. Kanskje mest aktuelt er det å sammenligne salgsinntektene med selskapsverdien, hvor lavere tall gir «mer for pengene». Her kommet Netflix best ut med 3,2.

ROE og ROA

Det neste er å sammenligne avkastning i forhold til egenkapital- (ROE) og eiendeler (ROA).

ROE og ROA for Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Også her vil Shopify score dårlig ettersom de går med underskudd. For teknologiselskaper vil ROE være det mest aktuelle målet, og her er Netflix med lønnsom med 38,27 prosent.

Marginer

Videre sier marginer som resultatmargin («Net Income Margin»), driftsmargin («EBIT Margin») og bruttofortjeneste («Gross Margin») mer om selskapet lønnsomhet.

Marginer for Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Etter disse marginene er Meta det mest lønnsomme selskapet. Det må derimot ses i sammenheng med hvor mye penger selskapet bruker på forskning og utvikling:

Kostnader til forskning og utvikling for Meta, Netflix og Shopify

Se bildet i full størrelse.

Hvor mye som settes av i prosent av totale inntekter, blir for Meta, Netflix og Shopify på henholdsvis 27,6 prosent, 8,4 prosent og 25 prosent. Netflix er altså de som bruker minst andel av salgsinntektene på forskning og utvikling.

Utfordringene som må løses

Alle nøkkeltallene vi har sett på til nå spiller liten rolle om selskapene ikke klarer å løse utfordringene som de står i. Du bør med andre ord ikke kjøpe aksjen om du tror de vil mislykkes, uansett hvor billige den måtte fremstå i dag.

Meta må finne en effektiv måte å tjene penger på Reels-tjenesten, som er deres svar på konkurranse fra Tik-Tok. På lang sikt er selskapets skjebne avhengig av om de klarer å få noe ut av metauniverset, som de så tungt investerer i. Hvis du ikke tror på at vi kommer til å kommunisere via VR-briller, er det kanskje bedre å investere i andre selskaper. Les mer i caset om Apple.

Netflix må finne løsninger på abonnementdelingen. Enten det er å vise reklame eller øke prisen til de som ønsker å dele abonnementet, samtidig som de sperrer kontoer som bryter vilkårene.

Det positive med at det over 100 millioner husholdninger som ikke betaler for tjenesten, er at de også er 100 millioner potensielle nye kunder. De bruker tross alt tjenesten. Da kan gratisversjon av Netflix med visning av reklame være en god idé på å øke inntektene.

Viktigst av alt må de snu trenden i veksten av abonnenter. Om det er enda mer og bedre innhold, eller utvide tjenesten til mer enn filmer og serier.

Shopify må forhindre at folk ikke i stadig grad handler mer gjennom markedsplasser som Amazon, eBay, Etsy og Walmart. Og det er ikke akkurat små aktører.

Det største tiltaket til nå er oppkjøpet av Deliverr for 2,1 milliarder dollar. Med Deliverr skal de som driver Shopify-nettbutikker kunne overlate prosessen til en profesjonell og sannsynligvis langt mer effektiv aktør, enn om man gjør det selv. Det betyr raskere levering og lavere kostnader for alle parter. Shopify kjøpte også opp 6 River System (automatisering av varelager) i 2019 for 450 millioner dollar.