Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 07 feb. 2019

Lønner det seg å ha lån?

Fra tid til annen får vi høre at det lønner seg å ha boliglån lengst mulig. Et argument er at du får skattefradrag du ellers ikke ville fått dersom du var gjeldsfri. Neste argument er inflasjonen. Men lønner det seg egentlig å ha lån?

100 kroner i dag er ikke like mye verdt om 20 år. Lånesummen vil falle i verdi, noe som er gunstig for deg som lånetaker.

Men, så lenge du ikke investerer pengene i noe som gir større avkastning, etter rentefradrag og inflasjon, enn hva lånerenten er, vil lånet økonomisk sett aldri lønne seg.

Selv om vi i en periode har hatt negativ realrente, som betyr at vi tjener penger på å låne de, er det ikke sagt at det alltid vil forbli slik. Da blir det i så fall spekulasjon, og innebærer risiko. Det samme kan sies om boligprisene.

Det er også noen som tror at skattefradraget utgjør mer enn rentekostnadene, altså at man går i pluss selv uten å ta hensyn til inflasjon – noe som heller ikke er riktig:

La oss si at du sitter med et lån på 200.000 med en rente på 5 %. Det første året betaler du 10.000 i renter. Selv om du vil få igjen 2.800 som skattefradrag (28% av betalte renter), vil du likevel tape 7.200. Så det er ingen grunn å sitte med et lån som ikke gir bedre avkastning enn lånerenten.

På grunn av gjeldsrentene vil grunnlaget for beregning av fellesskatt og skatt til stat,kommune og fylke reduseres. Det vil likevel ikke utgjøre noe mer enn skattefradraget på 28% av innbetalte renter.

Eksempel med lån:
Arbeidsinntekt: 400.000
+ Diverese overføringer: 15.000
= Bruttoinntekt: 415.000
- Gjeldsrenter: -10.000 - Minstefradrag: -81.300 = Alminnelig inntekt: 333.700
- Personfradrag: -47.150
= Grunnlag for beregning av kommune- fylkesskatt og fellesskatt: 286.550
Trygdeavgift: 7,8% regnes av bruttoinntekt: 32.370
Stat, kommune, fylke og felleskatt: 28% av grunnlaget: 80.234
Skatten utgjør totalt: 112.604

Eksempel uten lån:
Arbeidsinntekt: 400.000
+ Diverese overføringer: 15.000
= Bruttoinntekt: 415.000- Gjeldsrenter: -10.000
- Minstefradrag: -81.300
= Alminnelig inntekt: 343.700
- Personfradrag: -47.150
= Grunnlag for beregning av kommune- fylkesskatt og fellesskatt: 296.550
Trygdeavgift, 7,8% regnes av bruttoinntekt: 32.370
Stat, kommune, fylke og felleskatt, 28% av grunnlaget: 83.034
Skatten utgjør totalt: 115.404

Forskjellen blir: 115.404 - 112.604 = 2.800. Du betaler altså 2.800,- mer i skatt når du ikke har lånet. Du sitter likevel igjen med et tap på kr. 7.200.

Stikkord: boliglån, gjeldsfri