Lønner det seg å ha lån?

Fra tid til annen får vi høre at det lønner seg å ha boliglån lengst mulig. Et argument er at du får skattefradrag du ellers ikke ville fått dersom du var gjeldsfri. Neste argument er inflasjonen. Men lønner det seg egentlig å ha lån?

100 kroner idag er ikke like mye verdt om 20 år. Lånesummen vil falle i verdi, noe som er gunstig for deg som lånetaker. Men, så lenge du ikke investerer pengene i noe som gir større avkastning (etter rentefradrag og inflasjon) enn hva lånerenten er, vil lånet økonomisk sett aldri lønne seg.  La oss si at du sitter med et lån på 200.000 med en rente på 5%. Det første året betaler du 10.000 i renter. Selv om du vil få igjen 2.800 som skattefradrag (28% av betalte renter), vil du likevel tape 7.200. Så det er ingen grunn å sitte med et lån som ikke gir bedre avkastning enn lånerenten.

På grunn av gjeldsrentene vil grunnlaget for beregning av fellesskatt og skatt til stat,kommune og fylke reduseres. Det vil likevel ikke utgjøre noe mer enn skattefradraget på 28% av innbetalte renter.

Eksempel med lån:
Arbeidsinntekt: 400.000 
+ Diverese overføringer: 15.000 
= Bruttoinntekt: 415.000 
- Gjeldsrenter: -10.000  - Minstefradrag: -81.300 = Alminnelig inntekt: 333.700 
- Personfradrag: -47.150 
= Grunnlag for beregning av kommune- fylkesskatt og fellesskatt: 286.550 
Trygdeavgift: 7,8% regnes av bruttoinntekt: 32.370 
Stat, kommune, fylke og felleskatt: 28% av grunnlaget: 80.234 
Skatten utgjør totalt: 112.604

Eksempel uten lån:
Arbeidsinntekt: 400.000 
+ Diverese overføringer: 15.000 
= Bruttoinntekt: 415.000- Gjeldsrenter: -10.000 
- Minstefradrag: -81.300 
= Alminnelig inntekt: 343.700 
- Personfradrag: -47.150 
= Grunnlag for beregning av kommune- fylkesskatt og fellesskatt: 296.550 
Trygdeavgift, 7,8% regnes av bruttoinntekt: 32.370
Stat, kommune, fylke og felleskatt, 28% av grunnlaget: 83.034 
Skatten utgjør totalt: 115.404

Forskjellen blir: 115.404 - 112.604 = 2.800. Du betaler altså 2.800,- mer i skatt når du ikke har lånet. Du sitter likevel igjen med et tap på kr. 7.200.

Stikkord: boliglån, gjeldsfri

Var denne artikkelen nyttig?