Livsforsikring

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 26 jun. 2018

Livsforsikring: hva er det, hvilken er best og bør du ha det?

Klarer din familie å beholde hus og hjem uten din inntekt dersom du dør? Hva er den beste måten å sikre dine etterlatte på? Hvorfor er livsforsikring uglesett av så mange?


Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. En livsforsikring er veldig enkelt bygget opp slik: du betaler sannsynligheten for at du dør i morgen ganget med din utbetaling hvis du dør. På toppen av dette kommer et tillegg for administrasjon og risiko.

Livsforsikring har lenge vært forbundet med offensive selgere og mistenkelig gode tilbud på kjøpesentre. Årsaken til dette er tredelt.

Den første grunnen er at livsforsikring er et produkt som kan falle veldig i verdi bare ved å endre på noen små linjer i vilkårene. Det har gjort at mange tilbydere har kunnet selge det som tilsynelatende er veldig billig livsforsikring, men som egentlig gav selgerne store bonuser. Det er mange fallgruver du bør unngå når du velger livsforsikring. Internett har imidlertid gjort produktet mer ettertraktet igjen, siden det er enklere å sammenligne pris på tvers av aktører. Det er nå langt mindre grunn til å bekymre seg for å bli lurt enn det var før.


https://www.finansportalen.no/Forsikring/livsforsikring

Den andre grunnen til livsforsikring sitt dårlige rykte er at det er en blanding mellom sparing og forsikring. La oss ta et eksempel der du har en livsforsikring som ikke er tidsbegrenset, det vil si at den varer til du dør uansett. I tillegg til å være en forsikring så vil et slikt produkt være en form for sparing, siden vi alle dør en eller annen gang. For å løse dette så kombinerer ofte selskapet en vanlig livsforsikring med en sparekonto som sikrer at forsikringsselskapet har nok penger til å betale ut dersom du først dør på dine eldre dager. En slik livsforsikring er enkelte skeptisk til, fordi de foretrekker å ha egen sparekonto med egen risikoprofil, fremfor å la et forsikringsselskap ordne sparingen.

Enkelte norske instutisjoner tilbyr ikke denne type produkter. DNB tilbyr kun livsforsikring frem til du er fylt 79 år, mens If sin grense er 75 år (Gitt at du kjøpte forsikringen før du fylte 60).

Den tredje grunnen til at enkelte er skeptisk til livsforsikring er at det er selskapene blir stadig bedre å velge vekk de som de ikke ønsker som kunde. De fleste selskaper sorterer etter alder, jobb, helse og medisinsk historie samt livsstilsvalg som røyking. Det at selskapene blir stadig bedre i å forutse hvem som har høyest dødsrisiko har to effekten for deg som kunde. Fordelen er at du får lavere forsikringspremie. Ulempen er at du kan risikere å kun få livsforsikring dersom du ikke trenger det.


Norske skatteregler gjør at sparing gjennom livsforsikring er veldig skattegunstig. Du betaler verken formueskatt eller kapitalbeskatning på din forsikringspremie, selv om resultatet kanskje blir det samme. I tillegg gir det en faktisk forsikring for en viss sum sammenlignet med vanlig sparing, selv om verdensøkonomien virkelig skulle kollapse.

Dersom du finner ut at livsforsikring er rett for deg er dette en nyttig sjekkliste:

  1. Sammenlign flere tilbydere. Som nevnt over er livsforsikring en altfor komplisert vare å kjøpe uten prissammenligning. Pass på at du sammenligner med like vilkår på tvers av tilbyderne!
  2. Les den lille skriften!
    1. Undersøk hvor lenge du vil betale samme forsikringspremie. Dersom selskapet når som helst kan øke forsikringspremien når du blir eldre eller får økt dødsrisiko så gir forsikringen deg langt mindre trygghet.
    2. Undersøk hvor lenge du kan beholde forsikringen. Dersom du akter å bruke din livsforsikring til arv så er det kritisk at du sjekker at du har en livsforsikring som gir utbetaling inntil din død, uansett hvor gammel du måtte bli. Dette er unntaket blant de norske tilbyderne.
  3. Kjenn ditt behov. Livsforsikring er en altruistisk spareform som du selv aldri vil dra nytte av, men som er til for de du ønsker å ta vare på. Sørg for at premien dekker eventuell gjeld eller annet som dekker formålet med kjøpet ditt.
  4. Gjør det enkelt. Livsforsikring er komplisert nok som det er. Skal du gjøre en god beslutning bør du ikke blande det sammen med andre produkter som ulykkesforsikring eller inngå i kompliserte avtaler.

Det korte svaret er nei, livsforsikring er for , ikke for sparing. Livsforsikring er et krevende produkt å kjøpe, og de som selger det er veldig kyndige på å sikre seg selv. Dersom du ønsker en lønnsom måte å spare på finnes det bedre alternativer. (Se vår artikkel om den beste investeringsstrategien for småsparere!)

Det finnes imidlertid enkelte situasjoner hvor det kan være riktig for deg, og kanskje til og med lønne seg. For eksempel hvis du har en særlig stor formue og vil minimere skattebyrden for dine etterlatte, som tvungen sparing eller hvis du ikke er villig til å ta risikoen som ligger i ordinær sparing på vegne av de som vil nyte godt av utbetalingen.

Oppsummert så er livsforsikring et veldig spesielt produkt langs flere akser. Det er filosofisk spesielt siden du selv ikke får utbetalingen. Det er økonomisk spesielt siden den ofte er “bundlet” med en spareordning og det er juridisk spesielt siden små endringer i vilkår kan få store konsekvenser for verdien av forsikringen. Trå varsomt!