Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 12 jun. 2018

Lånerenten på ulike type lån

Dette er vanlig lånerenten på boliglån, billån, forbrukslån og kredittkort. Les hvorfor lånerenten varierer med over 20 prosent.

Lånerenten på boliglån, billån, forbrukslån og kredittkort

I økonomiens verden går rente og risiko som hånd i hanske. Jo mer risiko lånegiver tar, desto høyere rente vil rentetaker få. Noe annet ville vært ufornuftig og uøkonomisk for lånegiver. Det er derfor vi ser at boliglån er det lånet som typisk gir den laveste renten på de ulike type lånene. Det er på grunn av at bankene tar pant i boligen som sikkerhet. Dersom lånetaker skulle misligholde boliglånet, vil banken kunne få tilbake sine lånte penger ved å selge sin del av pantet i boligen. Banken bærer svært lav risiko på denne type lån, noe som også gjenspeiles i lånerenten. Boliglånsrenten vil normalt ligge på 3-5 %.

Billån har noe høyere lånerente, ofte mellom 5-10 %. Selv om banken også her kan ta pant i gjenstanden, vil det innebære mer risiko ettersom bilens verdi faller relativt raskt. Det kan føre til at lånet overstiger pantet som ble tatt i bilen. Om lånet skulle bli misligholdt vil ikke banken få igjen alle sine penger. Det betyr tap på lånet for lånetaker, og denne risikoen er med å påvirke renten som blir satt.

Neste ut er forbrukslån. Dette er et lån uten sikkerhet, som du kan bruke til hva som helst. Forbrukslån har en rente på 7-18 %. Et forbrukslån gir stor fleksibilitet og frihet for deg som lånetaker, men høy risiko for lånegiver. Selv om forbrukslån ofte blir sett på som nærmest tabu, kommer vi ikke fra de tilfellene hvor det å ta opp et forbrukslån faktisk kan lønne seg rent økonomisk. Det kan være i tilfeller hvor lånet blir brukt til å nedbetale andre lån og kreditter med høyere rente, og dermed redusere lånekostnadene. Det kan også være tilfeller hvor tidsromemt for å "slå til" er begrenset, enten det gjelder tilbud eller utflukter som kun passer i et visst tidsrom. Derimot vil det alltid være uklokt å ta opp et forbrukslån for å klare å betjene det månedlige minimumsbeløpet på andre lån. Dette er kun en kortvarig løsning, og vil på lengre sikt kun medføre i økte rentekostnader og føre deg i en enda dypere gjeldssituasjon.

Sist ut er kredittkort. Kredittkort har et sted mellom 15-25 % i lånerente. Det er derfor svært ugunstig å benytte kredittkort som lån. Et kredittkort er ment til å bruke på reise, netthandel, varekjøp m.v. for å oppnå reiseforsikring, ekstra trygget, cashback o.s.v. Siden de fleste kredittkort har en rentefri periode, kan det å bruke kredittkort gi en økonomisk gevinst. Det forutsetter selvsagt at kortet brukes med disiplin og kontroll. Alle penger ut av kredittkortet må betales tilbake, helst før rentene begynner å løpe. Om du ikke skulle klare å nedbetale kredittkortgjelden, vil lånene som nevnt ovenfor være et godt valg å benytte seg av for å refinansiere lånet. Fall derimot ikke for fristelsen til å bruke lånet på noe annet enn å nedbetale dyr gjeld.