Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 07 mai 2018

Lån uten sikkerhet

Få oversikt over banker som tilbyr lån uten sikkerhet, og se sammenhengen mellom lånerente og risiko.

Et lån uten sikkerhet betyr at långiver ikke tar pant i eiendom, bil, båt og lignende. For långiver betyr dette økt risiko med tanke på hvis lånet skulle bli misligholdt. For låntaker betyr det som regel en høyere lånerente enn hva du ville fått dersom lånet ble innvilget med sikkerhet for hele eller deler av lånesummen. Tar du opp et boliglån krever banken pant i boligen for tilsvarende sum. Skulle lånet bli misligholdt kan banken kreve sin sum av boligen. Boliglånet utgjør derfor en lavere risiko, noe som gjenspeiler en vanlig boliglånsrente på 3-4 %.

Det er derimot ikke alltid man har mulighet til å få et lån innvilget med sikkerhet i blant annet bolig til tilsvarende lav rente. Det kan skyldes at man allerede har en høy pantesum i boligen, eller at man rett og slett ikke eier en egen bolig. Selv om renten i et lån uten sikkerhet generelt sett er høyere enn hva det er med et lån med sikkerhet, trenger ikke lånerenten være skyhøy. Boliglån opererer som nevnt med en effektiv rente på 3-4 %, et billån (med pant i bilen) ligger på 5-10 %, avhengig av årsmodell, pris, nedbetalingsperiode og innskudd. I "værsting-kategorien" kommer renten på kredittkort, som ligger på 18-25 %. Det er derfor viktig å bruke kredittkortet riktig for å unngå de høye renktekostnadene. Mellom billån og kredittkort kommer typisk lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån. Renten strekker seg fra rundt 6-7 % til de mindre gunstige rentene på over 20 %.

Det er viktig å være klar over at om man tar opp et lån uten sikkerhet, må man være klar over hvor mye de totale rentekostnadene utgjør. Ofte får folk seg et lite "sjokk" når de er klar over hvor mye av terminbeløpet som faktisk går til å betale rentene, og hvor lite som går til å nedbetale lånet. Sørg derfor for å finne banken som tilbyr den rimeligste lånerenten, samt at du prioriterer å nedbetale lånet med høyest rente.

Har du nylig tatt opp et boliglån kan du etterhvert som du nedbetaler på lånet forsøke å bake dyrere lån og kreditter inn i boliglånet. Er du heldig kan du få innvilget lånet til samme rente som i boliglånet, eller bli tilbudt en annen rente. Så lenge renten som blir tilbudt er lavere enn den opprinnelige er vil det lønne seg å refinansiere lånet.

Hvem som tilbyr det beste lånet uten sikkerhet vil variere fra person til person. Det er derfor lurt å sende inn flere lånesøknader for å sammenligne lånetilbudene fra bankene opp mot hverandre. Regelen er enkel, velg banken som tilbyr deg lavest rente!