Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 07 mai 2018

Lønnsomhetsanalyse med ulike scenarioer

Se hvordan du gjør en lønnsomhetsanalyse med ulike scenarioer ved bruk av nåverdimetoden.

En bedrift med fire ansatte vurderer å gå til innkjøp av en kaffemaskin. Per (som elsker kaffe) mener kaffemaskinen vil øke produktiviteten på jobben. Sjefen (som elsker penger) mener at "investeringen" er en ren utgiftspost.

Sammen med de resten av ansatte setter de opp følgende scenarioer, basert på tunge empiriske studier, samt Pers entusiasme:

Scenario

Økt produktivitet

Sannsynlighet

A

0 %

20 %

B

1 %

60 %

C

2 %

20 %

De ansatte produserer i gjennomsnitt for 1.000 kroner i timen. De ulike scenarioene vil dermed gi følgende utslag ved 47 arbeidsuker:

  • Scenario A: Ingen endring
  • Scenario B: 70.500 kroner mer i året
  • Scenario C: 141.000 kroner mer i året

Utgifter og kostnader


Kaffemaskin inkl. transport og montering

110.000 kroner

Årlig service

5.000 kroner / 10.000 kroner*

Kostnader pr. Kopp

5 kroner

* Service etter 2 år.

Andre forutsetninger:

  • Kaffemaskinen faller 20 % i verdi hvert år
  • Det går med 2.820 kopper årlig, noe som gir årlige variable kostnader på 14.100 kroner.

Sjefen krever et avkastningskrav på 8 %, for at kaffemaskin-investeringen skal være lønnsom i forhold til andre lignende investeringer.

Kontantstrøm


 

År 0

År 1

År 2

År 3

Økt produktivitet

 

A: 0
B: 70.500
C: 141.000

A: 0
B: 70.500
C: 141.000

A: 0
B: 70.500
C: 141.000

Årlig service

-5.000

-10.000

-5.000

Variable kostnader

 

-14.100

-14.100

-14.100

Kaffemaskin-investering

-100.000

 

 

 

Restverdi

 

 

 

51.200

Kontantstrøm

-100.000

A: -19.100
B: 51.400
C: 121.900

A: -24.100
B: 46.400
C: 116.900

A: 32.100
B: 102.600
C: 173.100

Netto nåverdi

(Se finanssans.no/netto-nåverdi for formel og eksempler på beregning av netto nåverdi)

Scenario A:
-112.865

Scenario B:
68.820

Scenario C:
250.506

Siden hvert scenario hadde ulike sannsynligheter for å inntreffe, må hver enkelt nåverdi vektes og legges sammen:

Forventet nåverdi for investeringen = (-112.865 x 0,2) + (68.820 x 0,6) + (250.506 x 0,2) = 68.920

Investeringen er lønnsom fordi nåverdien er større eller lik 0. Per og de andre ansatte kan nyte kaffe på jobben med god samvittighet.