Økonomiskolen

Invester i kunnskap. Få enkle forklaringer på vanskelig pensum. Det er her du bygger fundamentet for økonomi.

Kontantstrømoppstilling

Lesetid: 11 minutter

Kontantstrømoppstilling

Penger inn. Penger ut. En kontantstrømoppstilling gir oversikt over inn- og utbetalinger, og forklarer likviditetsendringer. Hensikten med...

Balansen

Lesetid: 13 minutter

En introduksjon til balansen

Balansen består av eiendeler, egenkapital og gjeld. Den forteller oss om den økonomiske situasjonen i selskapet på et gitt tidspunkt (som...

Rentes rente

Lesetid: 10 minutter

Rentes rente

I denne artikkelen forklarer vi enkelt hva som menes med rentes rente. Se hvordan denne effekten påvirker dine sparepenger eller gjeld....

Lesetid: 8 minutter

Grunnleggende bokføring - Del 2

I første del av grunnleggende bokføring bokførte vi tre enkle transaksjoner. Først satt vi inn penger til enkeltpersonsforetakets konto....

Sikkerhetsmargin

Lesetid: 8 minutter

Sikkerhetsmargin

Sikkerhetsmargin forteller oss hvor mye salget kan synke før bedriften vil gå med underskudd. Så lenge vi er over dekningspunktet, vil vi...