Jobbe som frilanser

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 12 jun. 2018

Les om hva du bør huske på når du skal jobbe som frilanser, og få tips og triks som kommer godt med!

Fem ting å huske på når du jobber som frilanser

Frilanserarbeid er en av de raskest voksende arbeidsformene i verden akkurat nå. I følge tall fra USA er allerede 34 prosent av arbeidsstyrken frilansere eller uavhengige arbeidstakere i en eller annen form. For unge stiger tallet til 38 prosent og er raskt stigende.

Frilanserarbeid vokser sammen med internett-økonomien. Nye plattformer på internett gjør det stadig lettere å arbeide hjemmefra som frilanser for kunder som kan være hvor som helst i verden.

Hvorfor flere og flere velger å jobbe som frilanser varierer. I følge en undersøkelse utført av AMEinfo svarer 35,3 prosent at det gir en bedre balanse mellom arbeid og fritid, 29,4 prosent sier at det lar deg bruke tiden på det du helst vil, mens 21,2 prosent sier høyere lønn er den viktigste årsaken.

Ettersom stadig flere som jobber frilans, og stadig flere som ansettelser frilansere så er utfordringene man møter som frilanser blitt stadig mer aktuelt for flere. Vi funnet fem ting du må huske på dersom du har lyst til å begynne å jobbe som frilanser.

LES OGSÅ:11 tegn på at du ville blitt en velykket gründer

 1. Gjør deg tilgjengelig!

Det første og viktigste problemet man må løse som frilanser er hvordan man skal gjøre seg tilgjengelig. Det er de siste årene vokst frem frilanserplattformer som www.upwork.com og www.freelancer.com som forsøker å gjøre matchingen av kjøpere og tilbydere så god som mulig. Disse plattformene fungerer som moderne rubrikkannonser, der tilbydere legger ut jobber som skal løses, og frilansere gir tilbud.

For å bli lagt merke til trenger du en godt utfylt profil som synliggjør hva du kan og gode anmeldelser. Sørg for at du trekker frem de ferdighetene som etterspørres. Eksempler på arbeid som verdsettes høyt er IT og programmering, design og kreativ skriving. Flere av plattformene har også integrerte tester som gjør at du kan dokumentere ferdighetene dine.

Utviklingen av infrastrukturen for frilansarbeid er fremdeles i startfasen. Vi kan forvente at bedre løsninger vil bli lansert over de kommende årene.

 1. Pris deg rett

Etter at du har opprettet en profil og gjort deg synlig så kommer fort første dilemma: hvilken pris skal du ta?

Første steget for å finne ut hvilken prising du skal legge deg på er å se hva andre på ditt ferdighetsnivå legger seg på på plattformen. For noen oppgaver er du en del av et globalt arbeidsmarked, mens på andre har du gjerne lokale fordeler som språk som avgrenser konkurransen.

Siden tilbyder ikke kan vite hvor god du er på forhånd, så gjør du gjerne lurt i å prise deg litt lavt i starten til du har fått noen gode anmeldelser. Til syvende og sist er det imidlertid grunnleggende markedsøkonomi som gjelder: tilbud og etterspørsel. Får du få henvendelser priser du deg for lavt, får du flere enn du trenger priser du deg for høyt.

 1. Bygg et ”brand”

Som frilanser er du en form for næringsdrivende og vil fremstår mest mulig profesjonell ovenfor dine kunder. Det er gjerne naturlig å sette opp en enkel nettside der du synliggjør hva du kan og hva du har gjort før. Dette er spesielt relevant dersom du utfører designarbeid.

 • Kjøp domenenavn og lag egne nettsider. Det finnes en rekke billige nettløsninger som kun koster noen hundrelapper i året. Med en publiseringsplattform som wordpress trenger du ikke noen spesielle ferdigheter for å sette opp en fin nettside.
 • Lag en grafisk profil. Merkevarebygging inkluderer gjerne logo, visittkort og e-postsignatur. Disse tingene trenger ikke koste stort, men gir et veldig profesjonelt og ryddig inntrykk til dine kunder.
 • Lag en plan. Hva er din nisje? Hvem er kundene dine og hvordan skal du nå de? Hvilke mål har du for frilanservirksomheten din? Et lite dokument som svarer på disse spørsmålene vil være en verdifull ressurs for deg til å fokusere arbeidet ditt og sørge for at du blir tydelig for kundene dine. Tips! En som gjør ”alt” fremstår ofte som en som ikke kan gjøre noen ting.
 1. Skriv kontrakt

Som frilanser er du en likeverdig motpart til den som kjøper tjenestene dine. Arbeidstilsynet mener at arbeidstakerbegrepet som regel er avgrenset mot selvstendig næringsdrivende eller andre som påtar seg oppdrag på selvstendig grunnlag. Det er med andre ord ikke som i forbrukerretten eller arbeidstakerretten at du har særlig beskyttelse sammenlignet med din avtalemotpart.

Det krever litt mer av deg, og krever blant annet at du skriver en kontrakt som tydeliggjør alt du ”tar for gitt” i et vanlig arbeidsforhold. Forholdet mellom en oppdragsgiver og en selvstendig oppdragsmottaker kjennetegnes vanligvis ved at det er resultatet av arbeidet som har interesse for oppdragsgiveren, ikke den løpende utførelse av dette.

Bruker du en frilanserplattform som Upwork er heldigvis denne delen av arbeidet gjort for deg, i det du signerer en standardkontrakt når du tar på deg et oppdrag. Dersom du inngår avtale om frilanserarbeid utenfor en slik plattform anbefaler vi at du skriver en god og tydelig kontrakt. Der bør det fremkomme hvem som er partene i avtalen, spesifikasjonen for oppdraget, hvordan eventuelle endringer håndteres, pris og fakturering, bruks- og opphavsrett, ansvar og tvister og til slutt en fakturering. De aller meste av en slik kontrakt kan imidlertid gjenbrukes, og du finner fort en kontrakt tilpasset ditt formål med et kjapt Google-søk.

 1. Ha kontroll på egen skatt

Som frilanser mottar du betaling for enkeltstående oppdrag uten å være i et ansettelsesforhold. Du har forskjellige oppdragsgivere. De mest kjente frilanserne i den ”vanlige” økonomien er journalister, tekstforfattere, skuespillere, fotografer og musikere. Men hvordan blir det egentlig med skatt og slikt?

I Norge er det tre måter å jobbe for noen på: fast ansatt, som frilanser eller som selvstendig næringsdrivende. Å være frilanser i lovens forstand betyr at du er en ikke-ansatt lønnsmottaker. Du har da noen rettigheter som arbeidstaker, men ikke alle. Definert i Folketrygdlovens § 1-9 som «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Som frilanser får du utbetalt lønn på samme som en arbeidstaker. Oppdragsgiveren din må forskuddstrekke skatt og betale arbeidsgiveravgift til staten.

De færreste ”frilansere” på internett vil imidlertid ha et så nært forhold med de aktørene de utfører arbeid for at det vil være naturlig å bli frilanser i lovens forstand. Når du jobber på internett er det for de fleste mest nærliggende å motta inntekt som næringsinntekt som selvstendig næringsdrivende. Det er da fullt og helt ditt ansvar å sørge for at du registrerer inntekten din på korrekt måte. En selvstendig næringsdrivende får ikke lønn, men fakturer oppdragsgiveren for oppdraget, og er gjerne registrert som enkeltmannsforetak.

Det er ikke ideelt å være selvstendig næringsdrivende, og man går glipp av mange sosiale rettigheter en arbeidstaker har. Kort sagt kan man si at arbeidslivets regler i Norge ikke har ”fulgt helt med i timen”, og vi får håpe og tro at det kommer regler tilpasset det moderne arbeidslivet så fort som mulig.

Tips og triks

 • Få med fradragene! Dersom du er selvstendig næringsdrivende skal du ikke skatte for utgifter brukt til inntektservervelse. Det betyr at du for eksempel kan føre utgifter som direkte knytter seg til din frilanseraktivitet, som datamaskinen eller kameraet ditt, og trekke det fra din skattbare inntekt. For alt som koster mindre enn 15 000 kroner får du fullt næringsfradrag med det samme. Husk bilag i regnskapet som forklarer transaksjonen!
 • Bruk et fakturaprogram! Dersom du ikke bruker en frilanserplattform som ordner det for deg så pass på at du sender fakturaer i henhold til loven. Et gratis fakturaprogram som Conta faktura sørger for at du får med all nødvendig informasjon. http://conta-faktura.no/
 • Tegn forsikringer! Som selvstendig næringsdrivende er du ikke dekket av alle delene av folketrygden vi vanligvis tar for gitt. Det gjør det ekstra relevant å tegne private forsikringer som ulykkesforsikring, pensjons- og sykeforsikring

Lykke til som frilanser!