Finanssans Pluss

Norges nye digitale økonomiblad

Prøv gratis i 30 dager

Av Kent Roksvåg Rammen

Oppdatert 28 aug. 2019

Investere i Ethereum

Fra tretti tusen til tretti millioner kroner, på tre år – men ikke uten risiko. Har Ethereum nådd toppen, eller har det så vidt begynt?

Ethereum er, i likhet med Bitcoin, en åpen kildekode basert på «blockchain»-teknologien. Hovedformålet med Bitcoin og Ethereum er derimot ulike.

Førstnevnte skal fungere som en virtuell valuta – man skal kunne bruke bitcoins til å betale for varer og tjenester. Fordelen er at transaksjonene ikke trenger å verifiseres av en tredjepart, som vanligvis er banken. Det betyr lavere transaksjonskostnader, i tillegg til å opprettholde en viss form for anonymitet (som kan være fungere som en erstatning til dagens kontanter).

Ethereum er desentralisert applikasjonsplattform. Utviklere kan bruke plattformen til å lage sine applikasjoner og dra nytte av dens fordeler:

  • Eliminerer nedetid siden alt lagres «i skyen»
  • Ingen tredjepart å forholde seg til
  • Høy sikkerhet
  • Lave kostnader
  • Raskere transaksjoner

Fra tretti tusen til tretti millioner

Under Ethereums folkefinansiering i juli-august 2014 fikk man kjøpt to tusen ether til prisen av én bitcoin – som på den tiden ble solgt for cirka 3.700 kroner. Man fikk altså én ether for én krone og 89 øre.

Hvis du hadde kjøpt ether for 30.000 kroner den gangen, og beholdt de frem til i dag, ville du sittet med en urealisert gevinst på 29,8 millioner kroner. Det tilsvarer en avkastning over perioden på 9.333 prosent(!).

Ethereums graf fra 2014

Kilde: https://etherscan.io

Bør du investere i Ethereum?

For å investere i Ethereum må man kjøpe Ether, som er selve «drivstoffet» i nettverket. Plattformens kunder må betale i Ether for at maskiner skal utføre applikasjonens handlinger.

Gigantene viser interesse

106 selskaper, blant annet Microsoft, Intel, Deloitte, og J.P. Morgan, er så langt medlemmer i Enterprise Ethereum Alliance. Formålet med stiftelsen er å knytte selskaper, gründere, akademikere og teknologi-leverandører sammen for å hjelpe hverandre utnytte Ethereums plattform. Opprettelse av stiftelsen anses som noe av årsaken til Ethers nylige verdiøkning.

Ripe i lakken

Til tross for at feilen riktignok ikke lå hos Ethereum, gikk verdien i Ether på en solid smell etter at en eller flere hackere utnyttet en svakhet i koden til TheDAOs «smart contract».

Før utviklere i Ethereum hadde rukket å fikse feilen, hadde hackere allerede hentet ut Ether til en verdi av 60 millioner dollar, av de totalt 150 millioner dollar som var innsamlet under folkefinansieringen. Hendelsen førte til en så kalt «hard fork» (vesentlig endringer i protokollen), for å kunne reversere tidligere transaksjoner. Det igjen gjorde at Ethereum ble splittet i to parallelle nettverk: Ethereum og Ethereum Classic – hvor sistnevnte ikke endret protokollen. Det fikk flere til å betvile nettverkets styresett.

Styresett

For å nå konsensus må man være enige på hva som er en gyldig blokk i nettverket. Til nå har Ethereum brukt så kalt «proof of work» til å oppnå konsensus.

En datamaskin som er satt opp til å løse komplekse regnestykker blir belønnet med Ether for hver blokk den lager. Problemet er det har vist seg å være lite energi-effektiv. Samtidig går mye av makten i styresettet over til de som driver med dette. Det går imot hovedprinsippet om at nettverket skal være desentralisert – det vil si at nettverket ikke styres av bestemte personer og at det ikke finnes et sentrum i infrastrukturen.

Ethereum har allerede lagt planer for å gå over fra «proof of work» til «proof of stake», som er navngitt Casper. Valideringen av nye blokker skjer ved at frivillige i nettverket kan satse på hvilke blokker som oppnår konsensus. Valideringen går mye raskere enn dagens system og makten fordeles jevnere.

«Ikke invester i noe du ikke forstår»

For de med liten eller ingen erfaring med programmering, er det ikke til å stikke under stol at det er vanskelig å sette seg inn i «Ethereums univers». Like vanskelig er det å tenke seg hva slags applikasjoner som kommer til å dra nytte av Etherums fulle potensiale.

Det er uansett viktig – i likhet med alle andre investeringer – å sette seg godt inn i produktet før man eventuelt velger å investere penger. Selv om det betyr å måtte lese et titalls bøker og er par hundre sider med dokumentasjon, er det bedre enn å stupe hodeløst inn og håpe på det beste.