Hva er inflasjon?

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 12 jun. 2018

Med inflasjon mener vi vekst i det generelle prisnivået, for eksempel at prisen pr. liter melk stiger. Du kan også snu på det å si at inflasjon er pengenes verdifall.

Med inflasjon vil 100 kroner i dag være mindre verdt om ett år. Hvis det kostet 10 kroner pr. liter melk i 2012, og året etter stiger literprisen opp til 12 kroner, vil du få færre liter melk for samme sum. 100 kr i 2012 ga 10 liter melk, og litt over 8 liter i 2013. Prisnivået har altså steget og pengene har falt i verdi.

Inflasjonsmål

I Norge har vi et inflasjonsmål på 2,5 %. Det vil si at Norges Bank gjennom sin pengepolitikk skal forsøke å holde inflasjonen stabil på 2,5 %. Norges Bank viktigste hjelpemiddel er styringsrenten (hva bankene får i innskuddsrente i Norges Bank). Ved å skru opp styringsrenten vil det til slutt føre til redusert inflasjon, og tilsvarende motsatt effekt ved å senke renten. Se gjerne pdf-filen fra Norges Bank om hvordan renten virker på inflasjonen. Jevn og forutsigbar inflasjon gjør at det blir lettere å foreta riktige beslutninger om blant annet sparing, lån og rente. Inflasjonen blir målt i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisendringen i ulike varer og tjenester. Har prisen på flybilletter økt i løpet av ett år, vil dette påvirke i mindre grad den totale inflasjonen.

LES OGSÅ:Dine første aksjer

Realavkastning

Du kan selv tenke deg en situasjon hvor du lurer på hvor du burde plassere pengene dine for å oppnå en god realavkastning. Du har ingen anelse om hverken hvor høy inflasjonen blir, eller om det kan oppstå deflasjon (motsatt av inflasjon). La oss si du velger å plassere én million kroner i en risikofri sparekonto med 3 % årlig rente. I løpet av året har det derimot vært inflasjon på 30 %. Det som året før var verdt én million kroner er nå bare verdt 700.000 kroner. Selv med 3 % rente på pengene, er realrenten (justert for inflasjon) -27 %. Det har med andre ord vært en svært ugunstig investering. Dette fører naturlig nok til at folk mister tilliten til penger. Heldigvis har vi ikke så store svingninger i inflasjon i Norge.

Enten du skal investere eller låne penger er det viktig å tenke på inflasjonen. Har du penger i en sparekonto som tilbyr 3,5 % årlig rente, og inflasjonen er på 2,5 %, er den reelle avkastningen på 1 %. Trekker vi fra 27 % i skatt på rentene, blir avkastningen enda lavere. Ved lån går effekten i motsatt retning. Et annen eksempel er om du skal kjøpe en sofa og får tilbud om å betale hele summen, uten renter og gebyrer, ett år senere. Kun på grunnlag av inflasjonen vil det økonomisk sett være mest lønnsomt å utsette betalingen (betingelsene er at det ikke er et unødvendig impulskjøp og at kjøpesummen blir holdt av). Hvis du i tillegg plasserer pengene som egentlig skulle bli brukt på sofaen i en høyrentekonto, blir regnestykket enda bedre.

Utvikling i konsumprisindeksen

Nedenfor ser du hvordan utviklingen i konsumprinsindeksen siden 1979.

Konsumprisindeksen