Har du boliglån i en av disse bankene?

Etter at finansdepartementet la frem lovforslag om nye kapitalkrav for banker, har syv banker til nå varslet om renteøkninger. Det nye lovforslaget kommer som grunnlag av de erfaringene som ble gjort av den internasjonale finanskrisen. Lovforslaget stiller høyere krav til bankenes kjernekapital og setter nye bufferkrav.

Boliglån banker
Bankene som til nå har varslet om renteøkninger.

Bruker lovforslaget for alt det er verdt

Storbankene bruker det nye lovforslaget fra finansdepartementet for alt det er verdt. De øker lånerenten din og begrunner det med merkostnaden lovforslaget gir. Bankene ønsker med den begrunnelsen å få deg som kunde til å akseptere endringene de gjør. Både DNB og Nordea har uttalt seg at de øker renten for de  "ønsker å være ute i god tid". I følge finanstilsynets tall anslås samlet merkostnad for bankene til mellom 1 - 3 mrd kroner i året. Samlet resultat etter skatt for de 6 største bankene i Norge var i 2012 på 20,6 mrd kroner. Men i stedet for å bruke noe av fjorårets overskudd, eller å holde igjen noe av utbytte, velger de heller å la boliglånskunder ta utgiften. Dette har ført til at flere boliglånskunder har valgt bedre alternativ.

Bankkunder er ikke like lojale som før

Når det før var vanlig å være kunde i samme bank livet ut, ser vi nå en klar tendens til at kundene ikke lenger stoler blindt på bankene, og har lettere for å bytte bank. Det positive med at storbankene velger å øke renten, til tross for at det fortsatt er et lovforslag, er at flere kunder blir mer skeptiske til hvordan bankene oppfører seg. Mindre banker, blant annet Skandiabanken, har merket økt tilstrømning av nye lånekunder.

Disse bankene har til nå varslet om renteøkninger:

  • Danske Bank
  • DNB Bank ASA
  • Sparebanken Vest
  • Sparebank1 SR-bank
  • Sparebank 1  SMN
  • Nordea
  • Sparebanken Møre
  • BNP Paribas
Har du boliglån i en av bankene ovenfor,  anbefaler vi deg å ta kontakt med banken og fortelle dem at du ikke godtar renteøkningen. Hvis de står på sitt så burde du for alvor vurdere å bytte bank.