Grunnleggende bokføring - Del 2

I første del av grunnleggende bokføring bokførte vi tre enkle transaksjoner. Først satt vi inn penger til enkeltpersonsforetakets konto. Deretter kjøpte vi en PC som måtte kostnadsføres. Til slutt bokførte vi salget av en nettside. Nå skal vi se på tre nye transaksjoner. Etter å ha gjennomgått mange nok transaksjoner, vil du forhåpentligvis forstå tankegangen og mønsteret som ligger i det dobbelte bokholderis prinsipp.

Transaksjon #4 

5 januar går du til innkjøp av en brukt firmabil for kr. 150.000. Du kjøper på kreditt og mottar derfor en faktura på kjøpet.
Konto Bilag Dato Debet Kredit Saldo
1230 Biler A4 5. jan 150.000 150.000
2400 Leverandørgjeld A4 5. jan 150.000 -150.000
<b>Kontrollsum</b> 0

Forklaring: Konto 1230 Biler øker med 150.000, samtidig med at vår leverandørgjeld øker med 150.000. Leverandørgjeld står på kredit siden i balansen, og skal derfor derfor krediteres når vi øker skyldig beløp til leverandører. Når hele eller deler av leverandørgjelden betales tilbake, vil vi debitere kontoen.

Konto Bilag Dato Debet Kredit Sum
1920 Bankinnskudd A5 15.jan 150.000
2060 Privatkonto A5 15.jan
<b> Kontrollsum </b>

Forklaring:
Vi krediterer privatkontoen (siden vi tar ut penger), og debeterer kontoen for bankinnskudd (siden vi setter inn penger).

Transaksjon #5
For å betale ned leverandørgjelden blir du nødt for å skyte inn mer penger i enkelptersonsforetaket. 15.01 setter du dermed inn 150.000 kroner fra privatkontoen til kontoen til foretaket.

Konto Bilag Dato Debet Kredit Sum
2400 Leverandørgjeld A6 31.jan 150.000 150.000
1920 Bankinnskudd A6 31.jan 150.000 -150.000
<b>Kontrollsum</b> <b>0</b>

Forklaring:
Vi krediterer bankinnskudd, og debeterer leverandørgjeld. Foreløpig saldobalanse på 2400 leverandørgjeld er nå tilbake til 0. Det vil si at vi ikke skylder noe som helst til leverandører.

I neste del skal vi se på hvordan vi bokfører merverdiavgift på kjøp og salg av varer/tjenester.