Grunnleggende bokføring

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 22 jan. 2020

For en som aldri har vært borte i bokføring, kan selv de enkleste transaksjoner by på store problemer. Det er derfor viktig å lære seg tankegangen som ligger i bokføring. Når grunnfundamentet på plass, er mye av jobben gjort. Jeg mener at den beste måten å lære seg dette på er å se hvordan ulike transaksjoner bokføres, for så å gi en forklaring til bokføringen. Nedenfor ser du tre forskjellige bokser. Hver boks har sin egen transaksjon. Transaksjonene som blir brukt er vanlige for de som oppretter et enkeltpersonforetak (ENK).

Tips: Regnskapsprogrammet Fiken har gjort det enklere å gjøre regnskapet selv – Sjekk vår test av Fiken

Bokføring av bankinnskudd post 1920

Transaksjon #1
Du starter et enkelpersonsforetak (ENK). 1. januar overfører du 10.000 kr fra din privatkonto til en egen bankkonto, som du tidligere opprettet til bruk i foretaket.

Forklaring:
Her ser du at det posteres 10000 i pluss (debet) på bankinnskudd, og 10000 i minus (kredit) på privatkonto. Du tar ut penger fra privatkontoen, derfor vil vi kreditere kontoen. Du setter derimot inn penger på bankkontoen, så denne kontoen debiteres. Metoden vi bruker for å bokføre kalles for dobbelt bokholderi. Det skal skal føres like mye til debit, som til kredit. Kontrollsummen skal derfor alltid være 0. Alt annet enn 0 er et tegn på at noe er galt i posteringene.

Bokføring av kontormaskiner post 6995

Transaksjon #2
Deretter kjøper du en ny PC som skal brukt i enkeltpersonsforetaket. Datamaskinen koster 5.000 kr. Du betaler fra bankkontoen som tilhører ENK. Kjøpet blir gjort 5. januar.

Forklaring:
Først tar vi ut 5000 fra bankinnskudd. Vi får derfor 5000 mindre i denne kontoen, slik at kontoen må krediteres. Konto 6995 - Kontormaskiner, er en kostnadskonto. Når vi kjøper en PC til 5000, er kostnaden den samme. Legg merke til at vi kostnadsfører datamaskinen og ikke setter den som eiendel. For at det skulle bli sett på som en eiendel, måtte datamaskinen være varig og betydelig. Det vil si at den må antas å ha en brukstid på minst tre år, og ha en kostpris på mer enn 15.000. Vår PC hadde en kostpris på 5000, og vil derfor ikke klassifisereres som en eiendel.

Bokføring av salgsinntekt post 3200

Transaksjon #3
20. februar gjør vi vår første jobb. Kunden bestilte en nettside som vi leverte til en avtalt pris på 15.000 kr. Betalingen gikk inn på vår bankkonto.

Forklaring:
Vi får innbetalt beløpet til konto 1920 - Bankinnskudd. Kontoen debiteres (+) derfor med 15000. Legg merke til at konto 3200 - Salgsinntekt krediteres (-). Det kan ved første øyekast virke rart å redusere salgsinntekten. Vi har jo tross alt fått salgsinntekter. Årsaken er som følge av dobbelt bokholderi. Alle transaksjoner skal ha minst to sider, altså debet og kredit. Det skal føres like mye til debet som til kredit, som igjen alltid skal gi en kontrollsum på 0. En enkel måte å se det på, er at vi "gir fra oss arbeidskraft" for å levere tjenesten. Når resultatregnskapet skal regnes ut, vil fortegnene endres.

Nå har vi gjennomgått tre transaksjoner og vist hvordan disse skal bokføres. I neste del skal vi se på tre nye transaksjoner. Da skal vi blant annet ta for oss bokføring av leverandørgjeld.

Til del 2

Stikkord: bokføring, regnskap