Gjennomsnittslønn i Norge

Gjennomsnittslønn og medianlønn

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2019 på 47.290 kroner. Det er en økning på 3,68 % fra fjoråret.

Klikk her for se gjennomsnittslønnen i ditt yrke

Men det betyr ikke at folk flest har dette i månedslønn:

Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», altså de som tjener veldig mye. Vi finner ingen ekstreme verdier på nedsiden, ettersom det er begrenset til 0 eller til minstelønnstariffer.

Median tar hensyn til slike verdier og gir dermed et bedre bilde av hva kvinnen og mannen i gata faktisk har i lønn.

Ved å sortere lønningene i desiler (10 %) fra laveste til høyeste beløp, er median gjennomsnittet av desil 5 og desil 6:

Månedslønn etter desil

Månedslønn, etter desil for begge kjønn og alle sektorer. Grafikk: Finanssans.no. Kilde: SSB

Medianlønn = (Desil 5 + Desil 6) / 2 = (41.210 + 44.460) / 2 = 42.835 kroner

Hvordan bestemmes lønningene?

Selv om fagforeninger, som blant annet LO og YS, er de som forhandler frem lønnen til sine medlemmer, er det tilbud og etterspørsel etter kvalifikasjoner som avgjørende for lønnsnivået i de forskjellige yrkene. Forhandlingskortet er sterkere når det større behov for arbeidskraft.

Hvis det oppstår behov for flere ingeniører, altså at etterspørselen øker, vil lønnsnivået til ingeniører øke. Eller i motsatt tilfelle, som for eksempel at digitalisering reduserer behovet for antall kontormedarbeidere, vil lønnen gå ned. I slike tilfeller er det naturlig at flere vil velge ingeniørutdanning, og at færre velger kontor- og administrasjonsfag. Det betyr at tilbudet på ingeniører øker og tilbudet på kontormedarbeider synker, som demper effekten av endringen i etterspørselen.

Er lønnsforskjeller rettferdig?

Det kan oppleves urettferdig og være demotiverende dersom arbeidskollegaen din tjener mer enn deg, hvis lederne har skyhøye lønninger, eller at yrket du jobber med generelt sett ligger på et lavt lønnsnivå.

Samtidig kan man være enig i at produktivitet, utdanning, ansvar, risiko, arbeidstider, ansiennitet og resultater, skal gjenspeiles i lønnen – selv om det i realiteten ikke alltid er tilfellet. Man skal også være klar over at jobber med lavere lønn kan være lik, eller mer attraktiv enn jobber med høyere lønn om vi sammenligner jobbkvaliteten.

Lederlønninger

De som faller inn under desil 10, tjener i gjennomsnitt 87.870 kroner i måneden. Det er 45.035 kroner høyere enn medianlønnen i Norge. Det som særlig trekker opp snittet i den øverste desilen er topplederlønninger.

Selv om det er styret i bedriften som bestemmer, kan ledere i stor grad påvirke hva deres egen lønn skal være. Styret er naturligvis opptatt av å rekruttere og holde på ledere som skaper resultater.

Men hva er egentlig en rettferdig lederlønn? Kan man forsvare at en leder tjener opptil 20 ganger mer enn sine ansatte?

I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, kan man se på marginalproduktivitet, altså hva den enkelte lederen bidrar med til produksjonen. Det kan for eksempel tas utgangspunkt i bedriftens resultat eller aksjekurs. Men i praksis er det umulig å vite nøyaktig hva lederens, og for så vidt de andre ansattes, marginalproduktivitet er. Til syvende og sist beror det på bedriftens lønnspolitikk.

Gjennomsnittslønnen for ulike yrker

I tabellen nedenfor ser du månedlig gjennomsnittslønn for 360 ulike yrker fra 2015-2019. Listen er sortert etter høyeste lønn i 2019.

Merk at tallene viser bruttolønn, altså før skatt.

Tips! Bruk hurtigtasten CTRL+F (Windows) eller Command+F (macOS) for å søke etter yrker.

Klikk her for å laste ned tabellen i Excel.

20152016201720182019% fra fjoråret
Ledere av olje- og gassutvinning mv.104 930103 750104 360106 930112 0404,78 %
Handels- og skipsmeglere96 84086 16096 450109 000111 1902,01 %
Finansmeglere91 20095 16093 20094 70099 6305,21 %
Toppledere i offentlig administrasjon89 16090 98092 41095 01097 9403,08 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet84 03085 71088 30090 19095 1605,51 %
Flygere82 97084 00085 39089 49090 1900,78 %
Finans- og økonomisjefer75 86077 37080 08083 13087 4205,16 %
Flygeledere74 32076 40080 42082 58086 9805,33 %
Geologer og geofysikere83 90081 13080 93083 81086 5603,28 %
Legespesialister76 78076 42080 82083 14085 1802,45 %
Forsknings- og utviklingsledere75 08076 37077 18078 79081 7203,72 %
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)75 13075 69076 91080 20081 5701,71 %
Dommere72 69075 61077 69078 92081 2903,00 %
Administrerende direktører72 50073 90075 68078 14080 2502,70 %
Personalsjefer72 25073 56075 39077 10079 4203,01 %
Ledere av IKT-enheter69 29071 04073 18076 26078 3202,70 %
Salgs- og markedssjefer68 04069 15071 36073 10075 6003,42 %
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi65 43066 06067 17069 14071 8403,91 %
Sivilingeniører (elkraftteknikk)65 36066 44068 26069 35071 7503,46 %
Ledere av industriproduksjon mv.65 44065 65067 58068 97071 0302,99 %
Allmennpraktiserende leger63 77064 12066 94068 09070 4103,41 %
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting62 30063 47065 01067 66070 1603,69 %
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg63 22064 08063 36068 07069 8502,61 %
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)62 57062 89064 75066 62069 3304,07 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)63 34064 48065 62067 33069 2502,85 %
Sivilingeniører (elektronikk)62 41063 67064 58066 81069 1803,55 %
Ledere innen akvakultur mv.57 90059 39064 83066 86068 8803,02 %
Jurister og advokater62 29063 61065 29066 86068 8302,95 %
Andre administrative ledere61 64062 91064 47066 09068 4403,56 %
Politikere61 65064 62065 16067 73068 4101,00 %
PR- og informasjonssjefer60 81062 10063 79065 39067 9203,87 %
Kjemikere59 71062 29063 29065 12067 0302,93 %
Ledere av logistikk og transport mv.59 34060 68062 22064 13066 4703,65 %
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi59 10060 21061 39063 83066 1303,60 %
Eiendomsmeglere og - forvaltere59 66059 51061 10063 13065 9704,50 %
Skipsmaskinister61 26060 84061 62062 31065 0704,43 %
Tannleger59 34060 08062 01063 54064 9002,14 %
Finans- og investeringsrådgivere59 09060 26060 69062 54064 8203,65 %
Sivilingeniører (kjemi)58 70060 64061 32063 03064 4702,28 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg)58 69059 92061 36062 60064 3502,80 %
Finansanalytikere57 28058 40060 40061 63064 3004,33 %
Strategi- og planleggingssjefer57 75057 90059 34062 76064 2802,42 %
Dekksoffiserer og loser60 11059 80060 22061 53064 1404,24 %
Offiserer fra fenrik og høyere grad55 84056 20059 37060 00063 9906,65 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter57 15057 55058 92061 34063 8204,04 %
Teknikere innen luftfartssikkerhet    63 530 
Systemanalytikere/-arkitekter56 63058 01059 54061 14063 4003,70 %
Ledere av helsetjenester55 92057 09059 15061 48063 2802,93 %
Toppledere i interesseorganisasjoner56 23058 00059 74061 45062 8902,34 %
Salgskonsulenter innen IKT-produkter54 07056 32059 65061 76062 5101,21 %
Operatører innen boring mv.56 28057 52058 02060 20062 2903,47 %
Andre juridiske yrker57 96058 76061 13062 09062 2100,19 %
Fysikere og astronomer56 90056 54059 44061 06062 0701,65 %
Sikkerhetsanalytikere mv.56 60057 02058 81059 68061 5603,15 %
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet55 45056 79058 01059 57061 5403,31 %
Sivilingeniører (miljøteknikk)    61 000 
Sivilarkitekter54 47055 91057 40058 70060 6903,39 %
Andre programvare- og applikasjonsutviklere53 18055 10056 25058 26060 2903,48 %
Revisorer, regnskapsrådgivere52 57053 66055 22057 62060 1904,46 %
Programvareutviklere53 56055 24056 23058 11060 0303,30 %
Sivilingeniører (telekommunikasjon)56 30055 12056 68059 36059 8700,86 %
Ledere av utdanning og undervisning53 45054 59056 18057 83059 8003,41 %
Landskapsarkitekter53 38055 24056 07057 63059 3302,95 %
Sivilingeniører (industri og produksjon)55 43056 81055 54056 93059 1803,95 %
Farmasøyter54 31055 35056 82057 82059 1702,33 %
Elkraftingeniører53 32054 56056 13057 34058 8902,70 %
Ledere av eldreomsorg52 38053 33054 75057 07058 8003,03 %
Databasedesignere og -administratorer53 48053 88054 88057 36058 6302,21 %
Helse- og miljøkontrollører53 90053 51055 00056 72058 4303,01 %
Kjemiingeniører53 54054 20055 24056 80058 3602,75 %
Elektronikkingeniører52 73053 86054 87056 65058 2602,84 %
Biologer, botanikere, zoologer mv.52 47053 81055 18056 04057 9603,43 %
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap51 45052 47055 18056 29057 8602,79 %
Forsikringsagenter50 95052 87053 10054 31057 3605,62 %
Ledere i skogbruk, gartnerier mv.50 95052 06053 62055 45056 7902,42 %
Lokomotiv og T-baneførere53 60052 90055 97055 63056 7802,07 %
Rådgivere innen kompetanseutvikling49 07050 61052 59054 04056 7004,92 %
Arbeidsleder, bergfag    56 590 
Nettverks- og systemteknikere, IKT49 58050 86053 09054 14056 5004,36 %
Andre ingeniører51 48052 14053 27054 76056 4903,16 %
Ledere av sosialomsorg50 81052 28052 92054 72056 1302,58 %
Kundebehandlere lån og kreditt46 40047 72049 32051 70055 8508,03 %
Matematikere, statistikere mv.50 78051 31052 67054 37055 7802,59 %
Personal- og karriererådgivere50 11050 97052 42054 16055 7502,94 %
Energikontrolloperatører45 18046 31048 71049 85055 74011,82 %
Arbeidsledere for kontorpersonell49 55050 62052 29053 67055 6203,63 %
Mekanikere innen flytekniske fag51 50051 63053 63053 29055 4404,03 %
Applikasjonsprogrammerere    55 350 
Systemadministratorer51 93051 51053 66053 24055 2803,83 %
Arealplanleggere49 54050 58052 46052 88054 8403,71 %
Maskiningeniører49 90049 89051 30052 90054 6003,21 %
Bygningsingeniører49 16050 28051 54052 99054 5903,02 %
Sivilagronomer mv.48 27049 21050 41052 43054 5504,04 %
Psykologer48 94049 53051 54052 95054 5102,95 %
Organisasjonsrådgivere mv.49 06050 37051 33052 89054 5003,04 %
Internett-teknikere46 95048 31049 78051 47054 1905,28 %
Forfattere mv.48 95050 69051 85052 79054 1202,52 %
Skytebaser og sprengningsarbeidere51 20051 95051 79054 82054 100-1,31 %
Miljøvernrådgivere51 12052 16052 26053 23053 7400,96 %
Selgere (engros)47 36048 55049 89051 33053 4404,11 %
Ledere av omsorgstjenester for barn47 38048 26049 85051 35053 4304,05 %
Jordmødre48 63048 96050 62052 63053 4201,50 %
Veterinærer46 96048 18050 27051 74053 3203,05 %
Arbeidsleder, bygg og anlegg48 25049 29050 43051 95053 2902,58 %
Programledere i TV og radio48 23050 49053 39051 74053 2602,94 %
Meteorologer48 00049 50050 61051 74052 8102,07 %
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere47 22048 33049 86051 16052 6402,89 %
Regissører48 44049 35051 31051 87052 6401,48 %
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri48 20049 01050 46052 24052 4800,46 %
Driftsteknikere, IKT47 62048 25049 24050 70052 4203,39 %
Journalister46 14047 24048 51050 34052 2603,81 %
Landmålere, kartografer mv.46 73047 27048 76050 06052 1304,14 %
Innkjøpere48 13048 70050 40049 94051 9704,06 %
Reklame- og markedsføringsrådgivere46 43046 45049 06050 85051 9402,14 %
Geistlige yrker47 19047 51049 05049 56051 8804,68 %
Produkt- og klesdesignere45 96047 02047 65049 94051 8203,76 %
Informasjonsrådgivere46 65047 41048 69050 21051 8203,21 %
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere47 40048 19048 96049 93051 5303,20 %
Politibetjenter mv.46 41047 52047 70049 33051 5304,46 %
Kiropraktorer mv.    51 210 
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter48 25049 38049 80050 00051 1002,20 %
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.45 56046 02047 62048 77050 8904,35 %
Spesialister i pedagogikk46 04046 58047 84049 38050 8603,00 %
Ernæringsfysiologer46 98047 98048 47050 02050 6501,26 %
Regnskapsførere45 10046 11047 54048 89050 4303,15 %
Brannkonstabler43 78045 40046 48047 83050 3605,29 %
Skiftekonduktører mv    50 280 
Tekniske tegnere45 01045 84047 18048 79050 2703,03 %
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet44 81045 64047 02048 36050 1303,66 %
Spesialsykepleiere44 47045 44046 73048 55050 1103,21 %
Nett- og multimediautviklere    49 960 
Prosessoperatører (oppredning)    49 900 
Konduktører44 88045 67048 47049 60049 8700,54 %
Takstmenn44 17044 33046 07047 82049 8204,18 %
Lektorer mv. (videregående skole)44 92045 97046 81048 02049 7303,56 %
Varehandelssjefer44 57045 75046 77048 00049 3602,83 %
Hotellsjefer44 60047 67047 49048 08048 9301,77 %
Sjefssekretærer41 73042 52043 29046 55048 2503,65 %
Arbeidsleder, industri43 05043 83045 16046 64048 1403,22 %
Yrkesdykkere43 84046 82047 32049 11047 990-2,28 %
Dirigenter, komponister, musikere og sangere42 56044 05045 13046 34047 9703,52 %
Speditører og befraktere43 06043 77044 84045 93047 8904,27 %
Andre lærere42 68043 93045 33046 92047 8702,02 %
Personalkontormedarbeidere42 11043 04044 22046 54047 8502,81 %
Automatikere43 87044 43045 70045 87047 3603,25 %
Kontrolloperatører innen metallproduksjon43 48044 62043 56045 48047 1503,67 %
Grafiske- og multimediadesignere41 59042 12043 63045 32046 8903,46 %
Befal med sersjant grad35 91035 56039 84040 55046 81015,44 %
Sykepleiere41 13042 07043 16044 78046 8104,53 %
Skogteknikere41 85042 01043 40044 96046 7503,98 %
Optikere41 99044 01044 60045 73046 3301,31 %
Yrkesfaglærere42 06042 72043 90045 38046 3102,05 %
Brukerstøtte, IKT39 79040 94042 03044 05046 2705,04 %
Grunnskolelærere41 76042 81043 44044 59046 2203,66 %
Teknikere innen radio og tv39 99041 05042 34043 39045 9105,81 %
Agroteknikere39 11040 79042 64043 72045 8304,83 %
Vernepleiere40 26041 06042 15043 32045 5505,15 %
Spesiallærere / spesialpedagoger41 08042 16043 33044 19045 5102,99 %
Logistikkmedarbeidere41 59042 24043 69044 78045 4601,52 %
Andre yrker innen estetiske fag36 48037 58038 66044 04045 3302,93 %
Andre musikklærere40 49041 41042 55043 73045 2403,45 %
Lønningsmedarbeidere40 52041 36042 66043 96045 1802,78 %
Arkivarer og kuratorer40 61041 09042 65043 76045 1703,22 %
Protese- og tannteknikere39 33040 92042 23043 57045 1503,63 %
Idrettsutøvere42 80040 90040 56043 37045 1003,99 %
Havbruksarbeidere38 73039 90042 03043 80044 9702,67 %
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører36 54037 63041 39042 03044 9306,90 %
Radiografer mv.39 92040 37041 87043 47044 8403,15 %
Operatører innen kjemisk industri39 73041 07041 95043 72044 8302,54 %
Rådgivere/forskere, humanistiske fag38 84040 61041 67043 17044 7903,75 %
Dataregistrere36 68038 03039 91042 18044 6005,74 %
Kjøreskolelærere39 61040 82041 60042 88044 4603,68 %
Rådgivere innen sosiale fagfelt39 11040 08041 35042 62044 4104,20 %
Regnskapsmedarbeidere39 69040 59041 62042 84044 3303,48 %
Kuldemontører mv.39 36040 92041 36042 49043 9303,39 %
Skuespillere39 26041 04042 02041 54043 9005,68 %
Riggere og spleisere43 13044 23041 83042 33043 8903,69 %
Forsikrings- og finansmedarbeidere39 49042 39041 47042 86043 8702,36 %
Kran- og heisførere mv.39 09039 50040 74041 74043 7604,84 %
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere38 15039 42040 16041 40043 3504,71 %
Ambulansepersonell38 76039 70040 96042 73043 2301,17 %
Advokatsekretær38 12039 20040 36041 67043 2103,70 %
Fyrkjele- og turbinoperatører38 54039 07040 14041 29043 1904,60 %
Fotografer og filmfotografer39 57040 09041 15041 68043 1303,48 %
Bioingeniører39 09039 94041 04042 05043 1002,50 %
Reseptarer40 98041 44042 15042 25043 0601,92 %
Fysioterapeuter38 12039 06040 16041 36043 0404,06 %
Koreografer og dansere39 82041 68042 43042 07043 0302,28 %
Andre utøvende kunstneriske yrker    43 030 
Dekks- og maskinmannskap (skip)39 53039 68040 89041 23043 0104,32 %
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere    42 950 
Serviceelektronikere38 12038 71039 79041 07042 9304,53 %
Oversettere, tolker mv.39 20038 83038 86040 10042 8006,73 %
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt37 99038 82039 95041 28042 7803,63 %
Audiografer og logopeder37 85039 54040 20041 99042 7701,86 %
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere38 41039 33040 12041 10042 6803,84 %
Torghandlere40 90038 41038 54040 57042 6305,08 %
Andre yrker innen offentlig forvaltning37 35038 29039 45040 84042 4503,94 %
Fengselsbetjenter38 14038 65039 82040 45042 3104,60 %
Anleggsmaskin- og industrimekanikere37 90038 26039 34040 87042 3003,50 %
Teknikere innen telekom40 29040 83040 93041 47042 2501,88 %
Energimontører37 71039 22040 45041 44042 2401,93 %
Yrker innen alternativ medisin    42 190 
Arbeidsformidlere36 14036 08037 19039 89042 1605,69 %
Bergfagarbeidere39 09039 19040 63041 26041 9701,72 %
Ergoterapeuter37 12038 06038 86040 01041 9104,75 %
Andre språklærere    41 880 
Tollere37 66037 91038 65039 69041 8705,49 %
Elektrikere37 88038 62039 84040 56041 8703,23 %
Trenere og idrettsdommere38 60039 86040 25041 32041 8401,26 %
Transportfunksjonærer38 49039 31039 69040 77041 8002,53 %
Tannpleiere37 44038 23039 35040 16041 7904,06 %
Restaurantsjefer37 79039 20039 36040 48041 7803,21 %
Interiørdesignere og dekoratører37 40038 70038 90040 11041 6303,79 %
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)37 30037 78038 70040 10041 5503,62 %
Inkassomedarbeidere mv.37 49037 77039 07039 63041 5204,77 %
Andre helseyrker36 87037 83038 72039 86041 3903,84 %
Arkivassistenter37 42037 74038 63040 06041 3103,12 %
Betongarbeidere37 50037 90038 78040 06041 2402,95 %
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere36 42037 84038 98040 54041 2201,68 %
Førskolelærere36 75037 42038 59039 30041 1604,73 %
Skattefunksjonærer37 07037 56038 46039 54041 1103,97 %
Rørleggere og VVS-montører36 45037 63038 75039 76041 1103,40 %
Verktøymaker, låsesmeder mv.37 04037 30037 94039 63041 1003,71 %
Anleggsmaskinførere36 44037 36038 18039 54040 9503,57 %
Dørselgere    40 770 
Husholdere35 46035 91036 92038 40040 4305,29 %
Helsefagarbeidere36 52037 14038 05038 81040 2403,68 %
Førtrykkere38 78038 87038 31039 25039 9601,81 %
Religiøse yrker35 86036 81037 99038 38039 9504,09 %
Butikkavdelingssjefer35 91036 87037 52038 71039 9003,07 %
Kontormedarbeidere35 79036 48037 37038 52039 8803,53 %
Steinhoggere mv.36 98036 76037 68038 95039 7602,08 %
Reisebyråmedarbeidere mv.36 16036 52037 49038 69039 7302,69 %
Andre opplysningsmedarbeidere35 49036 28037 32038 18039 7304,06 %
Montører av mekaniske produkter35 57035 57036 61038 10039 6404,04 %
Sveisere36 06036 45036 87038 24039 6303,63 %
Montører av elektriske og elektroniske produkter35 91037 31038 19039 20039 6201,07 %
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører35 87036 03037 97038 16039 4503,38 %
Støpere32 54033 45034 82035 88039 3609,70 %
Lagermedarbeidere og material-forvaltere34 97035 91036 84037 93039 1203,14 %
Saksbehandlere innen sosiale ytelser35 50036 04036 85037 66039 0703,74 %
Tekniske konservatorer    39 040 
Operatører innen metallurgiske prosessfag34 69035 42036 31037 68038 9003,24 %
Fiskere40 14037 06036 75041 12038 820-5,59 %
Andre lærere i estetiske fag    38 740 
Andre personlige tjenesteytere37 12037 35038 08037 59038 7203,01 %
Isolatører mv.35 31035 11036 93037 43038 6803,34 %
Vaktmestre34 64035 33036 28037 29038 6703,70 %
Kundebehandlere, bank og postkontor34 93035 68036 46037 36038 6203,37 %
Kundesentermedarbeidere35 18036 07036 74037 72038 6202,39 %
Demonstrasjonsselgere31 62032 60033 79033 45038 60015,40 %
Gulv- og flisleggere33 56034 72035 76036 31038 4005,76 %
Operatører innen produksjon av betong mv.35 01035 47036 24037 37038 3602,65 %
Taktekkere33 73034 29035 69037 05038 3303,45 %
Renholdsledere i virksomheter33 84035 04035 62037 26038 3202,84 %
Smeder    38 280 
Kopper- og blikkenslagere34 12034 83036 38037 14038 2603,02 %
Metalldreiere mv.34 25034 88035 65037 05038 2503,24 %
Murere33 76034 93035 67036 81038 1803,72 %
Telefon- og nettselgere35 29035 37035 62036 76038 1703,84 %
Informasjonsskrankemedarbeidere36 29037 44036 00036 82038 0803,42 %
Operatører innen produksjon av gummiprodukter33 96034 63036 01037 11038 0502,53 %
Skinnberedere og garvere    38 020 
Platearbeidere34 02034 62035 32036 38037 9504,32 %
Overflatebehandlere og lakkerere33 83034 27034 96036 23037 9304,69 %
Billettselgere34 22034 91036 22036 35037 8804,21 %
Trykkere36 24036 67037 41037 76037 8300,19 %
Sjefskokker34 41035 37036 15036 83037 8102,66 %
Fangstfolk    37 750 
Bibliotekassistenter31 19032 15035 31036 17037 6304,04 %
Bilmekanikere33 67034 59035 49036 39037 5803,27 %
Glassarbeidere33 06033 99035 25035 95037 5704,51 %
Feiere, fasaderenholdere mv.34 05034 67035 39036 61037 5702,62 %
Lastebil- og trailersjåfører34 16034 82035 62036 53037 5402,76 %
Skreddere, buntmakere mv.33 26034 34036 02036 85037 4101,52 %
Operatører innen glass- og keramisk produksjon32 55033 41034 44035 68037 3904,79 %
Hjelpearbeidere i anlegg33 73034 38035 00036 15037 3403,29 %
Møbeltapetserere mv.32 67032 46034 92036 16037 3303,24 %
Andre bygningsarbeidere33 72033 50034 30035 83037 1903,80 %
Truckførere33 28034 12035 17036 19037 0702,43 %
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere32 38033 53033 79035 11037 0505,53 %
Andre hjelpearbeidere i industri33 14033 56034 42035 71036 9503,47 %
Innehavere av kiosk/liten butikk    36 900 
Gull- og sølvsmeder, gravører mv.33 92034 09035 02036 05036 9002,36 %
Andre salgsmedarbeidere33 44034 39035 02036 11036 8902,16 %
Operatører innen plastprodukter33 03033 87034 30035 43036 8403,98 %
Tømrere og snekkere32 96033 75034 69035 65036 8303,31 %
Flyverter, båtverter mv.34 15034 00035 22036 95036 730-0,60 %
Bussjåfører og trikkeførere33 50034 52035 40035 82036 6902,43 %
Malere og byggtapetserere32 91033 36034 37035 32036 6303,71 %
Sentralbordoperatører32 91033 79034 48035 21036 5303,75 %
Vektere32 83033 35033 65035 14036 4403,70 %
Andre kunsthåndverkere    36 370 
Operatører innen treforedling32 62033 67034 13035 01036 3403,80 %
Operatører innen tekstilproduksjon mv.32 24033 04033 84035 18036 2603,07 %
Renovasjonsarbeidere32 57033 05034 65035 38036 2502,46 %
Resepsjonister (ekskl. hotell)32 17033 39034 40035 15036 2303,07 %
Postbud og postsorterere32 93033 66034 30035 22036 1902,75 %
Operatører innen næringsmiddelproduksjon32 11032 77034 04034 88036 0703,41 %
Andre pleiemedarbeidere32 14032 86033 68034 55035 9303,99 %
Tele- og IKT-installatører32 46033 67034 25034 56035 9303,96 %
Laste- og lossearbeidere31 42033 31034 06034 71035 9203,49 %
Sports- og aktivitetsinstruktører32 69033 83035 23035 59035 8800,81 %
Slaktere, fiskehandlere mv.32 52030 84033 99034 76035 8703,19 %
Måleravlesere mv.    35 830 
Helsesekretærer32 41033 18033 95034 74035 6802,71 %
Møbelsnekkere31 92032 70033 65034 62035 6803,06 %
Håndpakkere mv.32 77032 43032 87034 87035 6702,29 %
Operatører innen trelastproduksjon30 92031 71032 78033 99035 1403,38 %
Bakere, konditorer mv.31 37031 84032 34033 87035 0203,40 %
Skogbrukere31 10032 24032 55033 70034 7703,18 %
Reklamedistributører mv.29 63030 68033 99034 89034 730-0,46 %
Hjemmehjelper31 59031 95032 85033 62034 5402,74 %
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)29 58030 97032 08032 13034 2406,57 %
Kokker31 32031 71031 95032 80034 2004,27 %
Operatører innen papirprodukter31 34031 71032 55033 56034 2001,91 %
Bil-, drosje- og varebilførere30 78031 85032 48033 07033 9802,75 %
Gjenvinningsarbeidere30 34031 01031 81033 02033 9102,70 %
Hjelpearbeidere i bygg30 33030 99031 75032 67033 7803,40 %
Industrisyere30 06030 63031 66032 60033 6203,13 %
Kosmetologer mv.29 89031 45032 21032 66033 4802,51 %
Innbindere mv.30 71031 46030 59031 80033 1804,34 %
Spinne- og nøstemaskinoperatører    33 150 
Altmuligmann30 04030 59031 27032 31033 1202,51 %
Renholdere i virksomheter29 88030 54031 25032 02033 0803,31 %
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.29 75030 41031 19031 77032 9203,62 %
Andre sikkerhetsarbeidere29 85030 64031 27031 98032 8102,60 %
Skoleassistenter29 82030 66031 19031 90032 7802,76 %
Butikkmedarbeidere29 27030 08030 74031 59032 5403,01 %
Gartnere29 59030 62031 13031 35032 5303,76 %
Dyrepleiere28 64029 19030 44031 57032 5002,95 %
Reiseledere og guider29 67030 14030 60031 58032 5002,91 %
Sykkelreparatører mv.    32 270 
Renseri- og vaskerimaskinoperatører28 88030 01030 62031 38032 1502,45 %
Egg- og fjærfeprodusenter29 57029 45030 98032 69032 040-1,99 %
Bud mv.31 89028 74031 10033 88032 040-5,43 %
Bilvaskere29 38030 21030 83031 50031 9401,40 %
Korn- og grønnsaksprodusenter    31 920 
Andre håndverkere27 82029 13029 70030 59031 9204,35 %
Varepåfyllere28 21029 56028 59030 24031 7805,09 %
Renholdere i private hjem28 23029 09029 80030 57031 6503,53 %
Bingoverter, bookmakere mv.28 59027 82029 27030 57031 3102,42 %
Andre hjelpearbeidere29 79030 94031 94032 79031 250-4,70 %
Frisører28 00028 89029 60030 29031 2003,00 %
Hjelpearbeidere i gartneri mv.28 76029 18029 95030 33031 1302,64 %
Dyrepassere og - trenere mv.28 37029 43029 66030 22030 8302,02 %
Servicemedarbeidere (bensinstasjon)26 19026 85027 53029 31030 8205,15 %
Hotellresepsjonister27 49028 13028 80029 55030 5503,38 %
Melke- og husdyrprodusenter27 18027 65028 57029 46030 0902,14 %
Intervjuere24 85026 00025 91026 51030 05013,35 %
Kjøkkenassistenter26 83027 45028 03028 98029 9703,42 %
Bartendere25 76026 64027 12028 42029 8204,93 %
Servitører25 88026 54027 28028 61029 8004,16 %
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)26 24026 70027 43028 09029 0003,24 %
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.25 65026 28026 89027 94028 9803,72 %
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk27 37026 80025 63027 08028 1704,03 %
Gateselgere, mat    26 860 
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon24 05025 41025 64026 59026 8300,90 %
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon25 12025 64025 56026 02026 2300,81 %

Bli en bedre investor og smartere forbruker

Få gratis tilgang på eksklusivt innhold og markedsoversikt i nyhetsbrevet.